+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Namaz Soruları Kategorisinden Seferi olarak kazaya kalan namazları geri dönüldüğünde bu kazaları nasıl kılmalıdır? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Seferi olarak kazaya kalan namazları geri dönüldüğünde bu kazaları nasıl kılmalıdır?

  Reklam
  Sual: Bir kişi, sabah başka bir ile gidiyor, orada seferi olan öğle, ikindi ve akşam namazlarını kılamıyor. seferi olan kişi aynı gün memleketine geri dönüyor. Bu kişi öğle ve ikindi namazının farzlarını iki rekat mı, 4 dekat olarak mı kaza edecek. ? 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: Seferi olarak kazaya kalan namazları geri dönüldüğünde bu kazaları nasıl kılmalıdır?


  Reklam  Cevap: Hanefîler'e göre kazâya kalmış bir namaz, vakti içinde nasıl eda edilecek idiyse
  daha sonra kazâ edilirken o şekilde kılınır. Meselâ seferde iken dört rek‘atlı bir
  namazı kaçıran kimse bunu ister seferde isterse aslî vatanına döndükten sonra
  kazâ etsin, iki rek‘at olarak kılar. Aynı mantığın gereği olarak, normal zamanda
  kazâya kalmış olan dört rek‘atlı bir namazı sefer esnasında kazâ edecek olan kişi
  de sefer haline bakılmaksızın bu namazı dört rek‘at olarak kaza edecektir.

  Şâfiî ve Hanbelîler'e göre kazâ namazı kılınırken, kazânın yapılacağı yer ve zaman
  dikkate alınır. Seferî olan kimse kazâya kalmış dört rek‘atlı namazı iki rek‘at olarak
  kazâ eder. Bu namazın seferde veya ikamet halinde iken kazâya kalmış olması,
  hükmü değiştirmez. Seferde kazâya kalan namaz da, ikamet halinde kazâ edilince
  dört rek‘at olarak kılınır. Çünkü kısaltmanın sebebi olan yolculuk kalkmıştır.


+ Yorum Gönder