+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Namaz Soruları Kategorisinden Namazda nelere dikkat edilmesi gereklidir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Namazda nelere dikkat edilmesi gereklidir?

  Reklam

 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: Namazda nelere dikkat edilmesi gereklidir?


  Reklam  Cevap: Namaz Kılarken Nelere Dikkat Etmelidir?

  Niyet ve başlama tekbiri


  Önce kıbleye karşı dönülür. Ayaklar birbirinden dört parmak açık olarak paralel tutulur. Erkekler iki elinin baş parmaklarını kulak yumuşağına değdirir, avuç içlerini kıble yönüne açar. Kadınlar ise, ellerini omuz hizasına getirir. "Allahü Ekber" diye tekbir getirirken namaza niyet edilir. Daha önce de niyet edilebilir. Niyet ederken, namazın adı (farz mı, vâcib mi, sünnet mi olduğu), vakti (sabah, öğle, akşam, .... gibi), eda ve kaza olduğu, cemâatle namazda, imâma uyulduğu kalb ile hatırlanıp, "Allahü Ekber" diyerek erkekler göbek altına, sağ elini, sol el üzerine bağlar. Kadınlar ise, tekbirden sonra, ellerini göğsü üzerine koyar. Böylece namaza başlanılmış olunur.

  Kıyamda ve kırâatta iken (Ayakta dururken ve okurken)

  Kıyam ayakta durmak demektir. Ayakta duramayan hasta oturarak kılar. Oturamayan hasta, yatıp yüzü kıbleye karşı başı ile (yâni îmâ ile) namazını kılabilir. Namazın birinci rek'atinde önce, (Sübhâneke) okunur. Eûzü-Besmeleden sonra, Fatiha sûresi okunur. (Fatiha, cenaze namazı dışında her namazın her rek' atinda okunur.) Fatiha'dan sonra ayakta en az bir âyet okumak gorekir. Kısa sûre (meselâ, Kulhüvellahü... gibi) okumak daha sevaptır. (Farz namazların üçüncü ve dördüncü rek'atlerinde sûre okunmaz). Kıraat, ağız ile okumak demektir. Kendi kulakları işitecek kadar sesli okunur.

  Rükû'da iken ve kavmede

  Sûreler okunduktan sonra, "Allahü Ekber" diyerek, rükûya eğilinir. Rükûda, erkekler parmaklarını açıp, dizlerin üzerine koyar. Sırtını ve başını düz tutar. Kadınlar parmaklarını açmaz. Sırtını, başını, bacaklarını, kollarını dik tutmaz. Rükûda gözler ay aklara bakarak, üç defa "SÜB-HÂNE RABBİYEL-AZÎM" denir. (Yalnız kılan 5 veya 7 defa söyliyerek daha çok sevap alabilir). Rükûdan "SEMİ'ALLAHÜ LİMEN HAMİDEH" diye kalkılır. Bunun arkasından "RABBENA LEKEL HAMD" denir ve dik durulur. Bundan sonra, "ALLAHÜ EKBER" diyerek secdeye gidilir.

  Secdede iken

  Secdeye varılırken, önce sağ, sonra sol diz, sonra sağ, sonra sol el, sonra burun ve alın kemikleri yere konur. Ayak parmakları kıble istikâmetinde bükülür. Ellerin parmakları kapanır, avuç içleri yere yapışır. Erkekler secdede dirseklerini yere yapıştırmazlar. Kadınlar ise, dirseklerini yere yayarlar. Secde yerinde üç defa "SÜBHÂNE RABBÎYEL-A'LÂ" denir. «Allahü Ekber» diyerek secdeden kalkıp, (sübhanallah) diyecek kadar oturulur, tekrar «Allahü Ekber» diyerek ikinci secdeye gidilir. İkinci secdede de birinci secde gibi yapıp, «Allahü Ekber» diyerek, birinci veya üçüncü rek'atın secdelerinde ayağa (kıyama) kalkılır, ikinci veya dördüncü rek'atin secdelerinden sonra ise, "KA'DE" (yâni oturuş) yapılır. Secdeden ayağa kalkarken, özür hâli yoksa eller yerden kuvvet almaz. Secdeden kalkarken önce alın, sonra burun, sonra sol el ve sağ el, sonra sol diz ve sağ diz sırasıyla kaldırılır.

  Otururken (Ka'de)

  Son rek'atte, (tehıyyat) okuyacak kadar oturmak farzdır. İkinci secdeden "ALLAHÜ EKBER" diye kalkan erkekler, sol ayağının üzerini yere yayar, sağ ayağının parmaklarını kıble istikâmetinde büker, uylukları üzerine otururlar. Kadınlar ise, sağ ve sol ayaklarını, sağ yanlarına alıp, sol uylukları üzerine otururlar. Ka'dede eller, dizlerin üzerine konup, parmaklar kendi hâline bırakılır. Her ka'dede (oturmada) mutlaka "ETTÂHIYYATÜ" duası okunur. Ka'de-i âhırede (son oturuşta) tehıyyattan sonra, (Allahümme salli ve bârik ile Rabbena) duâları okunur. Farz ve vâcib namazların ve öğle namazının ilk sünnetinin ilk oturuşlarında yalnızca (Ettehıyyatü) okunur. Nafile namazlarda, ayrıca (Salli ve Bârik) duâları da okunur.

  Selâm verirken

  Ka'de-i Âhırede (yâni son oturuşta) okunması gereken dualar okunduktan sonra, önce sağ omuza doğru bas çevrilip, "ESSELÂMÜ ALEYKÜM VE RÂHMETULLAH", sonra sol omuza doğru baş çevrilip, "ESSELÂMÜ ALEYKÜM VE RÂHMETULLAH" diye selâm verilir. Selâm verildikten sonra, o namaz tamamlanmış demektir. Bundan sonra, üç kere «ESTAĞFİRULLAH» denir.

  Dua ederken

  Namaz bittikten sonra hemen Âyetel-Kürsî, yâni (Allahü lâ ilahe illâ hüvel hayyül kayyûme...) okunur. Âyetel-Kürsîden sonra: 33 defa "SUBHANALLAH" , 33 defa "ELHAMDÜLİLLAH'
  33 defa "ALLAHÜ EKBER" 1 defa "LA İLAHE iLLALLAHÜ VAHDEHÜ LA ŞERÎKE LEH LEHÜL-MÜLKÜ VE LEHÜL-HAMDÜ VE HÜVE A'LÂ KÜLLİ ŞEY'lN KADÎR"
  söylenir.

  Âyetel-Kürsî ve tesbihlerden sonra dua edilir. Duada erkekler, kolları göğüs hizasına kaldırır, avuçlarını açar, avuç içini gökyüzüne çevirir. Eller birbirine birleştirilmez. Kollar, omuz genişliğinde açık tutulur, dirseklerini fazla bükmez.

  Duadan sonra, (Sübhâne Rabbike...) âyet-i kerîmesi okunup, eller yüze sürülür. Cenaze olduğu zamanda da Âyetel-Kürsi, tesbih ve dua mutlaka yerine getirilmelidir. Yapılmazsa Peygamberimizin önemli bir sünneti terk edilmiş olur.


  Namâzda Ta’dîl-İ Erkân

  İmam-ı Rabbani hazretleri namazda tadil-i erkan ile ilgili olarak 69. mektubunda buyuruyorlarki:

  Kalbin Allahü teâlâ ile olması, bedenin, a’zânın da ahkâm-ı şer’ıyyeyi yapmakla zînetlenmesi, ne büyük bir ni’metdir. Bu zemânda insanların çoğu nemâz kılmakda gevşek davranıyor. Tumânînete ve ta’dîl-i erkâna ehemmiyyet vermiyorlar. Bunun için, siz sevdiklerime, bu noktayı belirtmeğe mecbûr oldum. İyi dinleyiniz!

  Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem”: (En büyük hırsız, kendi nemâzından çalan kimsedir) buyurdu. Yâ Resûlallah! Bir kimse, kendi nemâzından nasıl çalar? diye sordular. (Nemâzın rükü’unu ve secdelerini temâm yapmamakla) buyurdu. Bir def’a da buyurdu ki, (Rükü’da ve secdelerde, belini yerine yerleşdirip biraz durmayan kimsenin nemâzını Allahü teâlâ kabûl etmez).

  Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem”, bir kimseyi nemâz kılarken, rükü’unu ve secdelerini temâm yapmadığını görüp, (Sen nemâzlarını böyle kıldığın için, Muhammedin “aleyhissalâtü vesselâm” dîninden başka bir dinde olarak ölmekden korkmuyor musun?) buyurdu.

  Yine buyurdu ki, (Sizlerden biriniz, nemâz kılarken, rükü’dan sonra temâm kalkıp, dik durmadıkca ve ayakda, her uzv yerine yerleşip durmadıkca nemâzı temâm olmaz). Bir kerre de buyurdu ki, (İki secde arasında dik oturmadıkca, nemâzınız temâm olmaz). Birgün Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem”, birini nemâz kılarken, nemâzın ahkâm ve erkânına riâyet etmediğini, rükü’dan kalkınca, dikilip durmadığını ve iki secde arasında oturmadığını görüp, buyurdu ki, (Eğer nemâzlarını böyle kılarak ölürsen, kıyâmet günü, sana benim ümmetimden demezler).

  Bir başka yerde de buyurdu, (Bu hâl üzere ölürsen, Muhammedin “aleyhisselâm” dîninde olarak ölmemiş olursun). Ebû Hüreyre “radıyallahü anh” buyurdu ki, (Altmış sene, bütün nemâzlarını kılıp da, hiçbir nemâzı kabûl olmıyan kimse, rükü’ ve secdelerini temâm yapmıyan kimsedir). Zeyd ibni Vehb “rahmetullahi teâlâ aleyh” birini nemâz kılarken rükü’ ve secdelerini temâm yapmadığını gördü. Yanına çağırıp, ne kadar zemândır böyle nemâz kılıyorsun, dedi. Kırk sene deyince, sen kırk senedir nemâz kılmamışsın. Ölürsen Muhammed Resûlullahın “sallallahü aleyhi ve sellem” sünneti [ya’nî şerî’ati] üzere ölmezsin, dedi.

  Taberânînin “rahmetullahi teâlâ aleyh” (Evsât)ında bildirilmişdir ki, bir mü’min nemâzını güzel kılar, rükü’ ve secdelerini temâm yaparsa, nemâz sevinir ve nûrlu olur. Melekler, o nemâzı göke çıkarır. O nemâz, nemâzı kılmış olana, iyi düâ eder ve sen beni kusûrlu olmakdan koruduğun gibi, Allahü teâlâ da, seni muhâfaza etsin, der. Nemâz güzel kılınmazsa, siyâh olur. Melekler o nemâzdan iğrenir. Göke götürmezler. O nemâz, kılmış olana, fenâ düâ eder. Sen beni zâyı’ eylediğin, kötü hâle sokduğun gibi, Allahü teâlâ da, seni zâyı’ eylesin, der.

  O hâlde, nemâzları temâm kılmağa çalışmalı, ta’dîl-i erkânı yapmalı, rükü’u, secdeleri, (Kavme)yi [ya’nî rükü’dan kalkıp dikilmeği] ve (Celse)yi [ya’nî, iki secde arasında oturmağı] iyi yapmalıdır. Başkalarının da kusûrlarını görünce söylemelidir. Din kardeşlerinin nemâzlarını temâm kılmalarına yardım etmelidir. Tumânînet [ya’nî uzvların hareket etmemesi] ve ta’dîl-i erkânın [Bir kerre sübhânallah diyecek kadar hareketsiz durmak] yapılmasına çığır açmalıdır. Müslimânların çoğu, bunları yapmak şerefinden mahrûm kalıyor. Bu ni’met, elden çıkmış bulunuyor. Bu ameli meydâna çıkarmak çok mühimdir. Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki, (Unutulmuş bir sünnetimi meydâna çıkarana, yüz şehîd sevâbı verilecekdir).

  Nemâzın beş yerinde, ta’dîl-i erkânı, unutmadığı hâlde, bilerek terk etse, İmâm-ı Ebû Yûsüfe göre “rahime-hullahü teâlâ”, nemâzı fâsid olur. Tarafeyne göre, fâsid olmaz. Lâkin vâcibin kasden terki dolayısı ile, noksanın cebri için iâde lâzım gelir. Unutarak terk edince (Secde-i sehv) lâzım olur.


 3. Misafir
  Allah razı olsun sizlerden öğrenmiş oldum

 4. Misafir
  Selamün Aleyküm. Çok şükür namaz ibadetimi yapmaya başladım. Allah'ın izniyle namaz borçlarımı da ödemek istiyorum. Birçok yerden kaza namazı ile ilgili bilgi edinmeye çalıştım fakat sürekli şüphede kalıyorum.
  1. sorum: Vakit namazlarının sünnetini kılarken aynı zamanda kaza namazına niyetlenebiliyor muyuz?
  2. sorum: Eğer niyetlenebiliyorsak misal öğle, ikindi ve yatsı namazının dört rekatlık sünnetlerinde de niyet edebilir miyim? Burada şüpheye düştüğüm nokta farz namazları ile sünnetlerin kılınışı arasındaki farklılık. Namazım kabul olur mı Hak Teala'nın nezdinde inşallah?

 5. arifselim
  Yönetici
  Aleykum selam kardeşim. Allah ibadetlerini kabul eylesin. Her namaz kendi başına kılınır. Bir namazda başka bir namaz içinde niyet edilemez. Yani sünnetleri ayrı ve kazaları ayrı kılman gerekir.

 6. Misafir
  Verdiğiniz yanıt için Rabbim razı olsun sizlerden.

 7. Misafir
  Esim namazi cok sesli kiliyor.namaz kilarken kasiniyor,sallaniyor,,kipirdiyor.uyarincada sen isine bak diyor.

 8. Misafir
  eşinizi uyardığınız için sevap kazanıyorsunuz ama sen işine bak dediğinde siz hala onu uyarın çünkü o namaz da melekler fena dua eder ona

+ Yorum Gönder
namaz kılarken dikkat edilmesi gerekenler,  namazda dikkat edilmesi gerekenler,  namaz kılarken nelere dikkat etmeliyiz,  namazda dikkat edilmesi gereken hususlar,  namazda nelere dikkat etmeliyiz,  namaz kılarken nelere dikkat edilmeli,  namaz kılarken dikkat edilecek hususlar