+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Namaz Soruları Kategorisinden Şafii mezhebine göre namaz esnasında tilavet secdesi yapılırken secde ayeti okunduğunda kıraatimiz biterse(İkra suresind Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Şafii mezhebine göre namaz esnasında tilavet secdesi yapılırken secde ayeti okunduğunda kıraatimiz biterse(İkra suresind

  Reklam
  Sual: Şafii mezhebine göre namaz esnasında tilavet secdesi yapılırken secde ayeti okunduğunda kıraatimiz biterse(İkra suresindeki gibi son ayet secde ayeti ise) bu durumda secde nasıl yapılır?Namaza nasıl devam edilir? ? 2. Muhasibi
  Editör

  Cevap: Şafii mezhebine göre namaz esnasında tilavet secdesi yapılırken secde ayeti okunduğunda kıraatimiz biterse(İkra s


  Reklam  Cevap: Şafii mezhebinde tilavet secdesi vacip değil, sünnettir. Eğer tilavet secdesi sebebiyle cemaat şaşıracaksa, onu terk etmek müstehaptır(Mecmu; Tuhfetu’l-Muhtac, ilgili yer).
  Hanefilerin dışındaki üç mezhebe göre, rüku secde yerini tutmaz. Rükua varmakla tilavet secdesi yapılmış olmaz(Nevevî, Mecmu, 4/72).
  Sorudaki meseleye dair Şafii Fıkıh kaynaklarından açık bir ifadeye rastlayamadık. Ancak, yukarıdaki “rüku secde yerini tutmaz” ifadesinden anlaşılıyor ki, bir Şafii Alak suresini okuduğu zaman sünnet olan hemen secdeye varması, sonra tekrar kalkıp “Kadir” suresinden bir iki ayet veya hapsini okuyup sonra rükua gitmesidir. Nitekim el-Cezerî de Şafii mezhebinin görüşünü anlatırken “Namazda tilvate secdesini barındıran ayet okunduğu zaman hemen secdeye gidilir” ifadesine yer vermiştir(bk. el-Fıkhu ala’l-mezahibi’l-arbaa, 1/469).
  Namaz esnasında secdeye gidilirken dille niyet edilmez. Kalben niyet edilmesi gerekir. Cemaat imama tabi olduğu için kalben niyet etmese de olur.

+ Yorum Gönder