+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Namaz Soruları Kategorisinden Namaz Esnasında Gelen Mezi Hakkında Bir Sorum Olacaktı Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Namaz Esnasında Gelen Mezi Hakkında Bir Sorum Olacaktı

  Reklam
  Sual: Mağdur olduğum bir durum var umarım yardımcı olursunuz??
  Namazımı kıldıktan sonra iç çamaşırımı kontrol ettiğimde bir damla veya çok az bir miktar mezi gelmiş olduğunu farkediyorum..Namazımı kılıp bitirdikten sonra bakıyorum..
  Namazda ki hareketler mezinin dışarı çıkmasına neden oluyor sanırım..
  Bu duruma karşı kağıt peçete ile önlem almaya çalıştım..
  En azından iç çamaşırıma bulaşmaması için..
  Çamaşır değiştirmiyorum peçete sayesinde ama çıkan meziden ötürü abdestimin namaz içinde otomatikman bozulmuş olduğunu düşünüp dolayısıyla namazımın da bozulmuş olduğunu düşünüp tekrarlamak zorunda kalıyorum..
  Bunun dinimizde kolaylığı var mıdır?hanefiyim..Şimdiden teşekkürler allah razı olsun.. ? 2. Muhammed
  الله اكبر

  Cevap: Namaz Esnasında Gelen Mezi Hakkında Bir Sorum Olacaktı


  Reklam  Cevap: Erkeğin hanımı ile oynaşırken, idrar yolundan gelen berrak su.. Bu kelime "mezy" ve "meziy" şeklinde de okunabilir. Hatta bazıları "meziyy" şeklinde şeddeli okunmasını daha uygun görmüşlerdir (el-Abâdî, Avnul-Ma'bûd Şerh'u Sünen'i Ebi Dâvud, Medine 1968, I, 354).
  Mezi, meni gibi şehvetle akmaz. Aktığı zaman, insan tarafından hissedilmez. Mezinin akması ile şehvet kesilmez (Ahmed b. Muhammed b. İsmail et-Tahtâvî, Haşiye ula Merakil-Felâh Şerhu Nuril-İzâh, Mısır 1970, s. 80). Kadınlarda erkeklerden daha çok görülür

  Kur'ân-ı Kerim'de mezi hakkında herhangi bir bilgiye tesadüf edilememesine karşılık ilgili bazı hadisler bu konu ile ilgili açıklayıcı bilgiler verir.
  Mikdâd b. el-Esved'den nakledildiğine göre, Hz. Ali ona şöyle buyurmuş: Ben Hz. Peygamber (s.a.s)'ın damadıdır. Onun için O'ndan utanıyorum. Sen O'ndan sor. Bir adam hanımı ile şakalaşırken idrar yolundan mezi gelirse, ne yapmak gerekir İtikdâd; bu durumu Hz..a.s)'e sordum, aşağıdaki cevâbı verdi, demiş:
  "Herhangi birinizin idrâr yolundan bu şekilde mezi gelirse, avret yerini (zekerini) yıkasın ve namazı için abdest alsın " (İmâm Malik, el-Muvaıta, Tahare, 53; Buharî, Gusl, 13; Müslim, hayz, 4; Ebu Davut, Tahare, 82).
  Rivâyet edildiğine göre, Sehl b. Huzeyf; "benden çok mezi geliyordu ve ben her seferinde gusledip yıkanıyordum" demiş ve bu durumu Hz. Peygamber (s.a.s)'e sorduğunu söylemiş Hz. Peygamber (s.a.s) ona, mezinin guslü gerektirmediğini, yalnız abdesti bozduğunu buyurmuş. Tekrar: "Yâ Resûlâllah, elbiseden mezinin bulaştığı yeri ne yapmak gerekir?" diye sorunca, Rasûlullah (s.a.s), mezinin bulaştığına kanaat getirilen yerlerin su ile silinmesinin yeterli olduğunu açıklamıştır (Ebu Davud, Tahare, 82; Tirmizî, Tahare, 84).
  Hz. Ali, Rasûlullah (s.a.s)'den mezi ile ilgili soru sormuş. O da; "Mezi abdesti ve meni guslü gerektirir" diye buyurmuştur (Tirmizi, Tahare, 83).
  Meziden dolayı gusül yapmak, yıkanmak gerekmez. Aneak meıi abdesti bozar. Bunun için abdesti yenilemek gerekir.
  Hadislerde de işâret edildiği gibi, mezinin bulaştığı yerleri yıkamak icâb eder. Çünkü mezi necistir (İbnul-Humâm, Şerhu Fethil-Kadir, Mısır 1315, I, 46; Vehbe ez-Zuheylî, el Fıkhul-İslâmî ve Edilletuhu, Dımaşk 1989, I, 368). Nureddin TURGAY 3. Misafir
  Nemazi bozarmi bilader bunu bana söylermisin

 4. Misafir
  Namazın anahtarı abdest'dir.Bu durumda abdest bozulduğu için namaz da bozulacaktır.Müslüman her durumda titiz davranmalıdır.Abdestini ve namazını böyle durumlarda yenilemelidir.

 5. Misafir
  s.a
  kardeş namazı kıldıktan sonra mezinin gelip gelmedigine bakıyorum yok. biyere oturduktan sonra geldi.ama akma durumu degil içinde belirmiş okadar. namazdayken bu durum yok. namazlarım bozulmamıştır.ondan sonra içinde beliriyor sadece akmada yok durumum nedir peki ?

 6. Şema
  el-âsa limen âsa
  namaz esnasında mezi gelmesi
  durumum nedir peki ?
  Namazın geçerlidir. Mezi, namazdan çnce şevhet ile bakış ve dokunuşlardan meydana gelmiştir. Bakma dokunma olmamışsa o zaman vedidir.

 7. Misafir
  Selamun aleykum ben geçenlerde cuma namazindayken tam emin değilim ama galiba namazda cinsel organımdan mezi geldi sanırım ne yapmalıyım????cavaplarsaniz sevinirrim hayırlı ramazanlar

 8. Selam2
  Üye
  Mezi geldiyse abdesti bozar. Değen yerleride yıkyıp değiştirmek gerek. Namazını yeniden kılarsın.

+ Yorum Gönder
namazda mezi gelmesi,  namaz esnasında mezi gelmesi,  namazdan sonra mezi gelmesi,  namaz kılarken mezi gelirse,  namaz sırasında mezi gelmesi,  namazda mezi gelirse,  namazdayken mezi gelmesi