+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Namaz Soruları Kategorisinden Şafii Mezhebinde Ramazan Bayram namazı nasıl kılınır? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Şafii Mezhebinde Ramazan Bayram namazı nasıl kılınır?

  Reklam

 2. arifselim
  Yönetici

  Reklam  Cevap: ŞAFİİ MEZHEBİNE GÖRE BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

  Bayram namazı şafiide müekked sünnettir ve iki rekat olarak kılınır. Şafiide kazası olanlar normalde sünnet kılamazlar ama yılda bir defa olan bu faziletli namazın sevabından mahrum kalmamak için kılınabilir. Maddeler halinde kısaca bayram namazı şu şekilde kılınır:

  - Cemaatle kılınması da sünnettir şart değildir.

  - Mukim, misafir, erkek, kadın herkese sünnet-i müekkeddir

  - Kurban bayramı için örnek namaz niyeti:‘’Ramazan Bayramı sünnetini iki rek’at olarak cemaatle kıbleye doğru kılmaya ALLAH rızası için kılmaya niyet ettim’’

  - Müezzin kamet yerine ; ‘’es-salate camieh’’ dedikten sonra namaza kalkılır.

  - Niyetle tekbiretül ihram getirildikten sonra sonra veccehtü okunur. Sonra da 7 defa tekbir getirilir. Tekbirlerin her defasında farz namazlarda olduğu gibi ;eller omuzların hizasına gelecek şekilde kaldırılır.

  - Tekbirler arasında bir defa : ‘’Subhanel-llahi vel hamdu lillahi ve la ilahe illellahu vellahu ekber’’ okunur.

  - Sonra euzu besmele çekilir ve Fatiha okunur. Sure olarak da ilk rek’atta KAF veya EL-A’LE suresi okunur. İkinci rek’atta Fatiha’dan önce 5 defa tekbir getirilir ve yine bu tekbirler arasında : ‘’Subhanel-llahi vel hamdu lillahi ve la ilahe illellahu vellahu ekber’’ okunur. İkinci rek’’atta Fatiha’dan sonra İKTERABET veya EL-ĞAŞİYE suresi okunur.

 3. Fetva Meclisi
  Moderatör
  Bayram Namazı Nasıl Kılınır?

  Ramazan Bayramı Namazı Nasıl Kılınır?  Bayram namazı Hanefî mezhebinde, cuma namazının vücûb şartlarını taşıyan kimselere vâciptir. Şâfiî ve Mâlikîler'e göre müekked sünnet, Hanbelîler'e göre ise farz-ı kifâyedir.*

  Her din görevlimiz mutlaka bayram namazlarını görevli bulundukları camilerinde cemaatına anlatıyordur bundan şüphemiz yoktur.

  -Halk arasında dokuz tekbir, iki rekat üzerimize vacip olan Ramazan Bayramı namazını kılmaya uydum imama veya


  - ''Niyet ettim Allah rızasi için Ramazan Bayramı namazını kılmaya, uydum imama" diye niyet eder.

  - İmam ''Allahü Ekber'' deyip ellerini yukariya kaldırınca, cemaat de ''Allahü Ekber'' diyerek ellerini yukarıya kaldırıp göbeği altına bağlar.*

  - Hem imam, hem de cemaat gizlice ''Sübhaneke'' duasını okur. Bundan sonra üç kere tekbir alınır. Bunlara zevâid tekbirleri denir. Tekbirlerin alınışı söyledir:*

  Birinci Tekbir: İmam yüksek sesle, cemaat da onun peşinden gizlice ''Allahü Ekber'' diyerek (iftitah tekbirinde oldugu gibi) ellerini yukarıya kaldırıp sonra aşağiya salıverirler. Burada kisa bir süre durulur.*

  ikinci Tekbir: İkinci defa ''Allahü Ekber'' denilerek eller yukarıya kaldirilip yine aşağıya salıverilir ve burada da birinci de oldugu kadar durulur. *

  Üçüncü Tekbir: Sonra yine ''Allahü Ekber'' denilerek eller yukarıya kaldirilir ve aşağiya salıverilmeden bağlanir. *

  - Bundan sonra imam, gizlice ''Euzü Besmele'', açiktan fatiha ve bir sure okur. (Cemaat bir şey okumaz, imamı dinler)

  - Rüku ve secdeler yapılarak ayağa (ikinci rek'ata) kalkılır ve eller bağlanır.

  ikinci Rek'at:

  - İmam gizlice Besmele, açıktan da fatiha ve bir sure okur. Sure bitince imam yüksek sesle, cemaat da içinden
  Birinci Tekbir: İmam yüksek sesle, cemaat da onun pesinden gizlice ''Allahü Ekber'' diyerek (iftitah tekbirinde oldugu gibi) ellerini yukarıya kaldırıp sonra asağiya salıverirler. Burada kisa bir süre durulur.

  ikinci Tekbir: İkinci defa ''Allahü Ekber'' denilerek eller yukariya kaldirilip yine asağıya salıverilir ve burada da birinci de oldugu kadar durulur.

  Üçüncü Tekbir: Sonra yine ''Allahü Ekber'' denilerek eller yukariya kaldirilir ve asağıya salıverilir, dördüncü tekbir ile rükua varilir, sonra da secdeler yapilarak oturulur.
  - Oturuşta. imam ve cemaat, Ettehiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik ve Rabbena atina... dualarını okuyarak önce sağa, sonra sola selam verip namazı bitirirler.

  Namaz bitiminde tekbirlere başlanır "Allahu ekber Allahu ekber, Lâ ilâhe illallahu vallahu ekber Allahu ekber ve lillahi'l-hamd" diye tekbir getirilir. Anlamı şöyledir: "Allah herşeyden yücedir, Allah herşeyden yücedir Allah'tan başka ilâh yoktur O Allah herşeyden yücedir, Allah herşeyden yücedir Hamd Allah'a mahsustur" Tekbirlerin bu şekli Hz. Ali ve Abdullah b Mes'ûd (r.anhümâ)'ya dayanır.

  Namazdan sonra hutbe okunur.

  Hutbe'den sonra Üç defa tekbir getirilerek imam mihrabına varır....ÖYLE BİR DUA EDİLMELİ Kİ, BÜTÜN CEMAAT İLİKLERİNE KADAR BU DUAYI HİSSETMELİ VE YÜREKTEN AMİN DEMELİ...

  Hatırlatmalar:

  Tekbirler getirilirken imam hutbe'de oturmaz.
  Namaz tekbirlerinde sehven yapılan hatalarda sehiv secdesine gerek yoktur.

  Diyanet İslam ilmihali 1. Cilt


  Abu ZER


 4. imam
  Üye
  Hanefi ile şafii mezhebinde sadece bayram namazı yeri ve sayısı arasında ihtilaf var.
  ikisine de uyulabilir hiç bir sakıncası yoktur.

 5. jerusselam
  Devamlı Üye
  ŞAFİİDE BAYRAM NAMAZLARI

  Bayram mânâsına gelen iyd kelimesi avd kelimesinden alınmıştır. Avd 'tekrar edilmek' anlamına gelir. Bayram'a, bu isim, her sene tekrar geldiği, insanların sürür ve sevinci tekrarlandığı veya Allah' Teâlâ'nın, bayramda insanlara çokça lütufta bulunduğu için verilmiştir.


  Bayram Namazlarının Meşruiyeti ve Delili


  Hz. Peygamber Ramazan ve Kurban bayramı namazını ilk olarak hicretin ikinci yılında Medine'de kildırmıştır. Meşruiyetinin delili ise şu ayettir:

  Öyle ise rabbin için namaz kıl ve kurban kes. (Kevser/2)

  ıMüfessirler bu ayetteki namazın, Kurban bayramının namazı olduğunu söylemişlerdir.

  Ebu Said el-Hudrî şöyle demiştir: 'Hz. Peygamber, Kurban bayramı ile Fıtır bayramı günlerinde musalla'ya çıkardı. Orada önce namaza başlardı. Namazı kıldırıp selâm verince, cemaat -namaz kıldıkları yerde-otururken ayağa kalkar ve insanlara karşı dönerdi. Eğer bir müfreze gön-dermek istiyorsa bunu insanlara söyler veya başka birşey emretmek isti-yorsa emrederdi. Ondan sonra musalla'dan avdet ederdi'[1]

  Bayram Namazının Hükmü

  Bayram namazı müekked bir sünnet'tir. Çünkü Bayram namazı meşru kılındıktan sonra, Hz. Peygamber, vefat edinceye kadar onu terketmemiştir. Hz. Peygamber'den sonra sahabîler de kılmaya devam etmişlerdir. Bayram namazının cemaatle kılınması meşrudur. Ebu Said el-Hudrî'nin rivayet ettiği hadîs buna delâlet etmektedir. Ayrıca Bayram na-mazı tek başına da kıhnabilir. Fitneye sebep olan veya süslenmiş kadınlar hariç -onlar namazı evlerinde kılmalıdırlar- Bayram namazına erkek-kadın, mukim-seferî, hür-köle herkes katılabilir.

  Hz. Peygamber'in, İslâm hakkında soru soran kişiye söylediği sözler Bayram namazının vacib olmadığına delâlet etmektedir; Hz. Peygamber o kişiye 'Gece ve gündüz içinde beş vakit namaz (var)' buyurdu. O zat 'Üzerime bu namazlardan başkası da olacak mı?' diye sorunca, Hz Peygamber 'Hayır, meğerki kendiliğinden kılasın' diye cevap verdi.[2]

  Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur:

  Allah, kullarına beş vakit namazı farz kılmıştır. Kim haklarında kü-çümsemede bulunmadan, haklarını zayi etmeksizin onları kılarsa, Allah o kimseyi cennete koymaya söz vermiştir. Kim de onları kılmazsa, Allah'ın o kimseye hiçbir va'd'i yoktur. Dilerse azap eder, dilerse cennete koyar.[3]

  Ümmü Atiyye şöyle demiştir: 'Her iki bayramda da örtülü hanımlar ve bakire kızlarla beraber musalla'ya çıkmakla emrolunurduk. Hayızlılar da çıkar cemaatın arka tarafında bulunurlar ve insanlarla birlikte tekbir getirirlerdi'.[4]

  Başka bir rivayette Ümmü Atiyye 'Ey Allah'ın Rasûlü! Bazılarımızın cilbabı (örtünecek çarşafı) bulunmuyor' dedim. '(Din) kardeşi kendi cil-bablarından birini emaneten giydirsin' buyurdu.

  Bayram namazı için ezan ve kamet okumak sünnet değildir. Bayram namazları için es-saîâtu camiatun (namaz toplayıcıdır) diye seslenilir.

  Rivayet edildiğine göre İbn Abbas, Abdullah b. Zübeyr'e biat edildi-ğinde 'Fıtır bayramı günü Bayram namazı için ezan okumak yoktur. Bu bakımdan sen de o günün namazı için ezan okutma, ayrıca hutbe de namazdan sonra okunur. Bu Bayram namazı işi muhakkak surette böyle yapılagelmiştir' diye haber göndermiştir.[5]

  İbn Abbas ve Cabir'den şöyle rivayet edilmiştir: 'Ne Kurban bayramı, ne de Ramazan bayramı namazı için ezan okumak yoktur'.[6]


  Bayram Namazlarının Vakti

  Bayram namazlarının vakti, güneşin doğuşundan itibaren başlar, ze-val vaktine kadar devam eder. Bera b. Âzib'in rivayet ettiği şu hadîs buna delâlet etmektedir: Hz. Peygamber hutbe okuduktan sonra şöyle dedi: 'Bu günümüzde ilk yaptığımız şey Bayram namazı kılmaktır1.[7]

  Bayram namazlarının, güneşin -doğuşundan itibaren bir mızrak boyu- yükselişine kadar ertelenmesi sünnettir.


  Bayram Namazlarının Kılınış Şekli


  Bayram namazları iki rekât olarak kılınır. Namaz tahrim tekbiri ile başlar, iftitah duasından sonra yedi tekbir alınır. Her tekbirde eller omuz hizasına kadar kaldırılır. İki tekbir arasında ne uzun ne kısa olmayan bir ayet okunacak kadar bir zaman durulur. Bu esnada subhanaîlahi veîâ ilahe illâllahu vallahu ekber (Allah'ı her türlü ortaktan tenzih ederim. Hamd Allah'a mahsustur. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür) demek sünnettir. Sonra eûzu besmele çekilerek Fatiha okunur. Sonra zammı sûre olarak bir sûre veya bazı ayetler okunur. İkinci rekâtta intikal tekbirlerinden başka, Fatiha okunmadan önce beş tekbir daha alınır. Her iki tekbirin arasında -daha önce zikrettiğimiz gibi- fasıla verilir. Heyet ola-rak adlandırılan bu tekbirler sünnettir. Unutarak da olsa tekbir alınmadan kıraate başlanırsa, zaman geçtiği için artık tekbir alınmaz. Fakat bu durum namazın sıhhatine zarar vermez.

  Bunların delili şu rivayetlerdir. Hz. Ömer'den şöyle rivayet edilmiştir:

  Ramazan ve Kurban bayramının namazları ikişer rekâttır.[8] Hz. Ömer bunu, Hz. Peygamber'in diliyle söylemiştir. İcma da bunun üzerine olmuştur.

  Amr b. Avf el-Müzenî şöyle rivayet etmiştir: 'Hz. Peygamber Bayram namazlarında, birinci rekâtta kıraatten önce yedi, ikinci rekâtta kıraatten önce beş tekbir aldı1.[9]  Bayram Hutbesi


  Bayram namazı kılındıktan sonra iki hutbe okumak sünnettir. Bu hutbelerin keyfiyetini kısaca şöyle sıralayabiliriz:

  1. Hutbeler, Bayram namazının hemen arkasından okunmalıdır.

  Bu hutbeler, Cuma'nın aksine namazdan sonra okunur. Çünkü Hz. Peygamber Cuma namazının hutbesini namazdan önce, Bayram namaz-larının hutbelerini ise namazdan sonra okumuştur.

  İbn Ömer şöyle demiştir: 'Hz. Peygamber, Hz. Ebubekir ve Hz. Ömer, Bayram namazlarını hutbeden önce kılarlardı'.[10]

  İbn Abbas şöyle rivayet etmiştir: 'Hz. Peygamber ile beraber Rama-zan ve Kurban bayramı günlerinde musalla'ya çıktık. Hz. Peygamber önce namazı kıldı, sonra hutbe okudu'.[11]

  Hutbe Bayram namazından önce okunursa, hiç okunmamış sayılır.

  2. Cuma hutbesindeki rükün ve sünnetler, bayram hutbeleri için de geçerlidir.

  İmam Şafii, Ubeydullah b. Abdullah b, Utbe b. Mes'ud'dan şöyle ri-vayet etmiştir: 'Sünnet, imam'ın Bayram namazlarında iki hutbe okuması ve aralarında fasıla yapmasıdır'.

  3. Birinci hutbeyi dokuz, ikinci hutbeyi yedi tekbirle okumak sünnettir.

  Ubeydullah b. Abdullah b. Utbe b. Mes'ud'dan şöyle rivayet edilmiş-tir: 'Birinci hutbeye, peşpeşe dokuz tekbirle, ikinci hutbeye ise peşpeşe yedi tekbirle başlamak sünnettir'.[12]  Bayram Namazları Nerede Kılınır?


  Bayram namazları, mescid veya sahrada kılınır. Neresi daha fazla in-san alırsa orada kılmak daha faziletlidir. Her iki yer de eşit derecede in-san alıyorsa, şerefinden ötürü mescidde kılmak daha faziletlidir. Zira müslüman mescidde kıldığı namazdan dolayı hem icabet ecri alır, hem de mescidde durmanın ecrini alır. Hz. Peygamber'in mescidi bütün halkı almadığı için, Hz. Peygamber Bayram namazlarını sahrada kıldırmıştır. Daha önce Bayram namazlarını erkek, kadın herkesin cemaatle kılma-sının meşru olduğunu belirtmiştik. Mescid, namaz kılanları alıyorsa, sah-ranın tercih edilmesine gerek yoktur.  Bayram Günlerinde Tekbir Getirmek


  Hacı olmayanların, Ramazan ve Kurban bayramı gecelerinde güneşin batışından itibaren evlerde, mescidlerde, çarşılarda yüksek sesle -imam Bayram namazının tahrim tekbirini alıncaya kadar- tekbir getirmeleri sünnettir.

  Bu kolaylığı dilemesi, sayıyı tamamlamanız ve sizi (bu kolaylığa) ilettiğinden dolayı Allah'ı tekbir etmeniz içindir. (Bakara/185)

  Müfessirler, buradaki tekbifden maksadın, Ramazan bayramında ge-tirilen tekbir olduğunu söylemişlerdir. Kurban bayramı da Ramazan bay-ramına kıyas edilir. Ayrıca hacı olan ve olmayan herkes için Kurban bay-ramında namazlardan sonra; Arefe gününün sabah namazından başla-yarak, teşrik günlerinin son gününün ikindi namazına kadar tekbir getir-mek sünnettir. Teşrik günleri, Kurban bayramını takip eden üç gündür. Fakat Ramazan bayramında namazlardan sonra tekbir getirmek sünnet değildir.

  Bütün bunların delili, Hz. Peygamber'in fiilidir. Hz. Peygamber ve ashabı böyle yapmışlardır.

  Hz. Ali'den ve Ammar b. Yasir'den şöyle rivayet edilmiştir: 'Hz. Peygamber, Arefe günü sabah namazından sonra tekbir getirirdi. Teşrik günlerinin son günü ikindi namazından sonra bırakırdı'.[13]

  Rivayet edildiğine göre İbn Ömer, Mina'da tekbir getirirdi. Mescid-deki, çarşı-pazardaki insanlar onun sesini işitir ve onunla beraber tekbir getirirlerdi. Öyle ki tekbir sesinden heryer inlerdi. İbn Ömer, Mina'da bütün günlerde, namazların arkasında, yatağında, çadırında ve yürürken tekbir getirirdi.[14]

  Tekbirin en üstün lafzı şöyledir:

  Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, lâ ilahe illalîahu vallahu ekber, Allahu ekber ve lillahi'1-hamd

  Allah en büyüktür, Allah en büyüktür, Allah en büyüktür. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür, Hamd, Allah'a mahsustur.  Bayram Gününün Âdabı


  1. Gusletmek, güzel koku sürünmek, yeni elbise giymek. Bunların nedenleri Cuma bahsinde geçmişti.

  2. Bayram sabahı mescide erken gitmek.

  3. Ramazan bayramında namaza gitmeden önce birşey yemek. Kurban bayramında ise namazdan dönünceye kadar birşey yememek.

  4. Mescide veya namazgaha yürüyerek gitmek, dönerken başka bir yoldan gelmek.

  Cabir şöyle demiştir: 'Hz. Peygamber, Bayram namazına giderken başka bir yoldan gidiyor, dönerken başka bir yoldan geliyordu'.[15]

  5. İmam'ın, güneş doğduktan sonra nafile namaz kılması mekruhtur. Başkaları içinse mekruh değildir.

  İbn Abbas şöyle rivayet etmiştir: 'Hz. Peygamber Ramazan bayramı günü çıktı, iki rekât (bayram) namazı kıldı. Ondan önce ve sonra başka namaz kılmadı'.[16]  --------------------------------------------------------------------------------

  [1] Buharî/913; Müslim/889

  [2] Buharî/46; Müslim/İl

  [3] Ebu Dâvud/1420

  [4] Buharî/928; Müslim/890

  [5] Buharî/916; Müslim/886

  [6] Buharî/917; Müslim/886

  [7] Buharî/908  [8] Neseî, III/111 ve başka muhaddisler

  [9] Tirmizî/536. (Tirmizî 'Bu hadîs bu hususta gelen en güzel hadîstir' demiştir).

  [10] Buharî/920; Müslim/888

  [11] Buharî/932

  [12] Beyhakî  [13] Hâkim, 1/299. (Hâkim 'Bu hadîsin isnadı sahih'tir. Ravilerden hiçbiri cerhedilmemiştir' demiştir)

  [14] Buharı, Kitab'ul-Iydeyn

  [15] Buharî/943

  [16] Buharî/945

 6. @hmet
  Üye
  Şafii mezhebinde bayram namazı iki rekat nafile gibi kılınır,
  Niyeti: Niyet ettim Allah rızası için bayram namazını kılmaya denir.
  Birinci rekatta kıraatten önce 7 tekbir, ikinci rekatta yine kıraatten önce 5 tekbir getirilir ve eller kulaklara kadar kaldırılıp bağlanır.

+ Yorum Gönder
şafilerde bayram namazı nasıl kılınır,  şafii mezhebine göre bayram namazı nasıl kılınır,  şafiilere göre bayram namazı nasıl kılınır,  şafi mezhebine göre bayram namazı nasıl kılınır,  bayram namazı nasıl kılınır şafii,  şafilerde bayram namazı,  şafii bayram namazı nasıl kılınır