+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Namaz Soruları Kategorisinden Peygamberimizin namazda okuduğu tahiyyat nedir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Peygamberimizin namazda okuduğu tahiyyat nedir?

  Reklam

 2. mumsema
  aydınlatmaya devam...

  Cevap: Peygamberimizin namazda okuduğu tahiyyat nedir?


  Reklam  Cevap: Peygamberimizin namazda okuduğu tahiyyat ve anlamı
  Namazda okunan teşehhüd'e de, tahiyyât denir. Okunuşu şöyledir: "Et-tahiyyatu lillahi ve's-salâvatu ve't-tayyibâtu es-selâmu aleyke eyyuhen-nebiyyu ve rahmetullahi ve berekâtuhu es-selâmu aleyna ve alâ ıbâdi'llahi's-salihin. Eşhedu en lâ ilâhe illallâh ve eşhedu enne Muhammeden abduhu ve resuluh".

  Manası ise, şöyledir:

  "Bütün dualar, senâlar, malî ve bedenî ibâdetler, mülk, azamet Allah'a mahsustur. Ey Peygamber! Selâm sana. Allah'ın rahmet ve bereketi senin üzerine olsun. Selâm ve esenlik bize ve Allah'ın salih kullarının üzerine olsun. Ben şehâdet ederim ki, Allah'tan başka bir ilâh yoktur. Muhammed O'nun kulu ve resuludür."


 3. @hmet
  Üye
  Peygamberimiz (sav) tahiyyatı iki şekilde okumuştur. (en meşhur iki şekil)

  Namazda okuduğumuz et-Tahıyyatü duâsı hakkında iki rivâyet var.

  Bunlardan birisi fakih sahabelerden İbn-i Abbas’a (ra), diğeri yine fakih sahabelerden İbn-i Mes’ûd’a (ra) ait. Bu iki rivâyet arasında ana metin aynı olmakla berâber, ilk cümlelerindeki kelimelerin dizilişinde bir öncelik-sonralık sıralaması farkı var.

  Şafiîler İbn-i Abbas’ın (ra) rivâyetini, Hanefîlerse İbn-i Mes’ûd’un (ra) rivâyetini almışlar. Üstad Hazretleri de risâlelerinde İbn-i Abbas’ın (ra) rivâyetini esas almıştır.

  İbn-i Abbas’ın (ra) rivâyetinde: “Ettehiyyâtü’l-Mübârekâtü’s-Salevâtü’t-Tayyibâtü Lillâh”1 olan ilk cümle, İbn-i Mes’ûd’un (ra) rivâyetinde, “Ettahiyyâtü lillahi ve’s-Salevâtü ve’t-Tayyibâtü”2 şeklinde gelmiştir. Et-Tahiyyatü duâsının diğer cümleleri her iki rivâyette de birbirinin aynıdır.

  Dipnot:
  1- Müslim, Salât, 60; Şuâlar, s. 86;
  2- Müslim, Salât, 55


+ Yorum Gönder
tahiyyat nedir,  namazda tahiyyat nedir,  tahiyyat