+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Namaz Soruları Kategorisinden Teravih namazı bittiğinde müezzin hangi duayi okur Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Teravih namazı bittiğinde müezzin hangi duayi okur

  Reklam

 2. Galus
  Devamlı Üye

  Cevap: teravih namazı bittiğinde müezzin hangi duayi okur


  Reklam  Cevap: teravih sonrası dua
  teravih bitiminden sonra okunan dua

  Mehmed Zahid Kotku (rh.a)

  Elhamdü lillâhi hakka hamdihî, ves-salâtü ves-selâmü alâ hayra halkıhî muhammedin ve âlihî ve sahbihî ecmaîn...

  Yâ Rabbi! Bu okuduklarımızdan hasıl olan sevapları, sevgili Peygamberimiz SAS Hazretleri'nin, bütün peygamberân-ı izâm hazerâtının; evlâd, ezvâc, ashâb ve etba'larının; ve bu ana kadar geçmiş olan bil-cümle mü'minîn, mü'minât ve meşayih-ı izâm hazerâtının ruhlarıyla beraber, bâhusus hàzırûn ve cemaat kardeşlerimizin de geçmişlerinin ruhlarına ayrı ayrı hediye eyledik, Mevlâ vasıl eyleye...

  Cümlesinin ruhlarını mesrûr, kabirlerini pür-nûr, makamlarını âli, derecelerini yüksek eyleyip, seyyiatlarımızı ve seyyiatlarını da hasenâta tebdil eyleye...

  Bizler dahi onlar gibi bu dâr-ı dünyadan göç vakti gelince, cümlemize az ağrı, âsân ölüm, kâmil bir iman ile ve buyurun:

  "--Eşhedü en lâ ilâhe illallàh, ve eşhedü enne muhammeden abdühû ve rasûlüh." kelime-i tayyibe-i münciyesini de can ü yürekten söyleye söyleye çene kapayıp göz yummayı, Mevlâ cümle ümmet-i Muhammed'e, hàssaten biz âciz kullarına da lütf u ihsan eyleye...

  Allàhümmec'elnâ minet-tevvâbîn... Vec'alnâ minel-mütetahhirîn... Vec'alnâ min ibâdikes-sàlihîn... Vec'alnâ minellezine lâ havfün aleyhim ve lâ hüm yahzenûn...

  Allàhümmehdinâ min indik... Ve efıd aleynâ min fadlik. Ve esbiğ aleynâ min rahmetik... Ve enzil aleynâ min berekâtik...

  Allàhümme innâ nes'elüke temamen-ni'meh... Ve devâmel-àfiyeh... Ve hüsnel-hàtimeh....

  Allah-u Teàlâ cümlemizin ve cümle ümmet-i Muhammed'in, hàssaten siz kardeşlerimizin, mübarek Ramazan-ı Şeriflerini, mübarek ve müteyemmin eylesin... Bir çok senelere sağlık afiyetlerle erişmek nasîb ü müyesser eylesin...

  Allàhümme innâ nes'elükel-afve vel-àfiyeh... Fid-dîni ved-dünyâ vel-âhireh... Teveffenâ müslimîne ve elhiknâ bis-sàlihîn...

  El-fâtihah!..

 3. imam
  Üye
  Teravih Müezzinliği

  Cumada olduğu gibi teravih namazının müezzinliğini de maddeler halinde yazacağım. İnşallah faydalı olur.
  1- Yatsı ezanından sonra Ezan duasını yapın.
  Ezan Duası

  2- Hemen ardından yatsı namazının ilk sünneti için salavat-ı şerif getirin.
  Salavat-ı Şerif

  3- Cemaat ve imam sünneti bitirince Yatsı namazı için Kamet getirin.
  Kamet

  4- Yatsı namazının farzı bitince, aşağıdaki duayı okuyun.
  Allahümme entesselamü ve minkes-selamü tebarekte ya zel-celali vel-ikram

  5- Yatsı namazının son sünneti de bitince şu nakaratı okursunuz:
  HABİBİMİZ MUHAMMEDE SALAT İLE SELAM OLSUN
  ONA İZZET, İKRAM İLE TERAVİHE GIYAM OLSUN.
  Diyin ve hemen ardından Allahümme salli ala seyyidine ve nebiyyine Muhammed, Salati Teravihe niyet.
  6- Her iki rekatta bir selam verilecek, bu selamlar arasında 2., 6., 10., 14. ve 18. selamlarda Allahümme salli ala seyyidine ve nebiyyine Muhammed denilir.
  7- Her 4 rekatta da (4., 8., 12., 16. ve 20. rekatlar) şu salavat okunur;
  ALLAHÜMME SALLİ ALA SEYYİDİNE MUHAMMEDİN İNNE BİL ÜMMİYYİ VE ALA ELİHİ VE SAHBİHİ VE SELLİM.
  8- Teravihin sonunda bu salavat 3 kez daha yavaş bir makamda tekrar edilir, sonrasında ise Euzu Besmele çekiler ve bir dua ayeti okunur. Mesela;
  9- Hafi olarak kısa bir dua edilir ve Allahümme salli ala seyyidine ve nebiyyine Muhammed, Salati Vitre niyet.
  Denilerek Vitir namazına davet edilir.
  10- Bundan sonrası ise diğer namazlarda olduğu gibidir.
  Unutmadan Emenerrasuluyü uzatmadan okuyun hızlana bildiğiniz kadar hızlanın.

+ Yorum Gönder
habibimiz muhammede salat ile selam olsun,  teravih namazı müezzinliği duaları,  teravih duası,  teravih namazında müezzin ne okur,  teraviden sonra müezzin hangi duayı okur,  habibimiz ,  teravi namazinda muezin ne okur