+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Namaz Soruları Kategorisinden Dört mezhebe göre de, Cuma Namazı kadınlara farz değil midir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Dört mezhebe göre de, Cuma Namazı kadınlara farz değil midir?

  Reklam

 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: Dört mezhebe göre de, Cuma Namazı kadınlara farz değil midir?


  Reklam  Cevap: Câbir b. Abdullah'ın naklettiği bir hadiste şartlar şöyle belirlenmişti:

  "Allah'a ve âhiret gününe inananlara Cum'a namazı farzdır. Ancak yolcu, köle, çocuk, kadın ve hastalar bundan müstesnadır" (Ebû Dâvud, I, 644, H. No: 1067; Dârakutnî, II, 3; Bağavî, Şerhu's-Sünne, I, 225) Bu istisnaların dışında kalan her müslüman erkek bu namazla yükümlü demektir.

  Cuma namazının kadınlara farz olmadığı konusunda icma vardır. Asr-ı saadetten beri hiçbir İslam müçtehit ve alimi bunun aksini söylememiş, bütün İslam ülkelerinde, her dönemde uygulama da böylece devam ede gelmiştir.
  Hanefi, Şafii, Maliki ve Hanbeli mezheplerinde cuma namazı kadınlara farz değildir. Ancak cuma namazında hazır olup da kılarlarsa, namazları sahih olur ve öğlen namazı yerine geçer. (bk. Abdurrahman Ceziri, Dört Mezhebe Göre İslam Fıkhı, Çağrı yayınları, İstanbul 1993, c. 2, s. 534)

+ Yorum Gönder
cuma namazı kadınlara farz mı