+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Namaz Soruları Kategorisinden Cenaze namazını kıldıran kimse nasıl niyet etmelidir? Cenaze namazı nasıl kıldırılır? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Cenaze namazını kıldıran kimse nasıl niyet etmelidir? Cenaze namazı nasıl kıldırılır?

  Reklam

 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: Cenaze namazını kıldıran kimse nasıl niyet etmelidir? Cenaze namazı nasıl kıldırılır?


  Reklam  Cevap: Cenaze Namazlarına Ait Niyetler

  Niyet, cenaze namazının şartıdır. Bu niyette ölünün erkek veya kadın, küçük erkek veya kız çocuğu olduğu belirtilir. İmam olan kimse, Allah Teâlâ'nın rızası için hazır olan cenaze namazını kılmaya ve o cenaze için dua etmeye niyet ederek namaza başlar. Ayrıca imamlığa niyet etmesi gerekmez.


  Cemaatten her biri de Allah rızası için o cenaze namazını kılmaya ve onun için duaya ve imama uymaya niyet eder.

  Ölü erkek ise: "Şu hazır erkek cenaze için", "Şu hazır kadın cenaze için" diye niyet edilir. Çocuklar için de bu şekilde niyet edilir.

  Cemaatten biri sağırlığı veya sonradan yetişmesi gibi başka bir sebepten ötürü
  cenazenin erkek mi kadın mı olduğunu anlayamasa;
  "Üzerine imamın namaz kılacağı ölüye, imam ile birlikte namaz kılmaya ve dua etmeye" diye niyet eder (İbn Abidîn, a.g.e., I, 811; eş-Şirbînî, Muğnîl-Muhtâc, I, 344; eş-Şîrâzî, el-Mühezzeb, I,132; İbn Rüşd Bidâyetül-Müctehid, I, 235; ez-Zühaylî, a.g.e., II, 399 vd.).

+ Yorum Gönder