+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Namaz Soruları Kategorisinden Hac'da Veda namazı ve tavafının hükmü nedir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Hac'da Veda namazı ve tavafının hükmü nedir?

  Reklam

 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: Hac'da Veda namazı ve tavafının hükmü nedir?


  Reklam  Cevap: Tavaf Çeşitleri

  Ziyaret tavafından başka, hacla ilgili olan ve olmayan farz, vâcip, sünnet ve nâfile başka tavaflar da vardır. Ancak hepsinin sıhhat şartları, vâcipleri, sünnetleri ve yapılış şekli aynıdır.
  Hacla ilgili olarak "kudüm tavafı", "ziyaret tavafı" ve "vedâ tavafı" olmak üzere üç tavaf vardır. Umrede yapılan tavafa ise umre tavafı denir. Bunlar ilgili yerlerde açıklanmıştır. Hac ve umre ile ilgili olmayan diğer tavaflar ise şunlardır:

  1. Nezir Tavafı. Tavaf etmeyi adayan kişinin, nezrini yerine getirmesi vâciptir. Bunun için zaman belirlenmişse, belirlenen zamanda, zaman tayini yapılmamışsa uygun bir zamanda adanmış olan tavaf yerine getirilir.
  2. Tahiyyetü'l-mescid Tavafı. Bir mescide girildiğinde kılınması sünnet olan tahiyyetü'l-mescid yerine, Mescid-i Harâm'a her girildiğinde hürmeten ve mescidi selâmlamak için bir tavaf yapmak müstehaptır. Buna selâmlama tavafı anlamında tahiyyetü'l-mescid tavafı denir. Hac veya umre gereği yapılacak olan tavaf bunun yerini tutar.
  3. Tatavvu Tavafı. Mekke'de bulunulan süre içinde hac ve umre ile ilgili olarak yapılan tavaflar dışında, fırsat buldukça yapılan nâfile tavaflardır. Diğer ibadetler gibi, başlanılmış olan nâfile bir tafavın bitirilmesi de vâcip olur. Uzak yerlerden gelmiş olan kimselerin nâfile tavaf yapmaları, Mescid-i Harâm'da nâfile namaz kılmalarından efdaldir. Hac mevsimi dışında Mekkeliler için de hüküm aynıdır.

  Veda Tavafının Hükmü
  Alimler veda tavafının meşru olduğuna ittifak etmişlerdir. Müslim ve Ebu Davud'un İbn Abbas'dan rivayet ettiğine göre; İbn Abbas (r.a.) şöyle demiştir: "İnsanlar her tarafa dağılıyorlardı da Nebi aleyhisselam; "Sizden biriniz son veda tavafını yapmadan Mekke'den ayrılmasın" buyurdu.
  Alimler veda tavafının hükmü hakkında ihtilaf ettiler. Malik Davud ve İbnü'l-Münzir; "Veda tavafı sünnet olup terkiyle bir şey gerekmez" demişlerdir. Şafii'nin de görüşü budur. Hanefiler Hanbeliler ve Şafii'den bir rivayete göre ise; veda tavafı vacib olup terk edende kurban lazım gelir.

+ Yorum Gönder
veda tavafının hükmü,  veda tavafının hükmü nedir,  veda tavafı hükmü ,  veda tavafinin hükmü,  veda tavafi yapmanin hukmu