+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Namaz Soruları Kategorisinden Kiminle konuştuğunuzu bilseydiniz, namazdan hiç ayrılmazdınız anlamına gelen hadisin kaynağını, orijinalini ve açıklam Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Kiminle konuştuğunuzu bilseydiniz, namazdan hiç ayrılmazdınız anlamına gelen hadisin kaynağını, orijinalini ve açıklam

  Reklam

 2. Muhasibi
  Editör

  Cevap: “Kiminle konuştuğunuzu bilseydiniz, namazdan hiç ayrılmazdınız” anlamına gelen hadisin kaynağını, orijinalini ve


  Reklam  Cevap: Değerli kardeşimiz;  İlgili hadisin kaynağı: (Kenzu’l-Ummal, h. no: 18923).

  Hadisin Arapça’sı şöyledir:

  للمصلي ثلاث خصال

  يتناثر البر من عنان السماء إلى مفرق رأسه، وتحف به الملائكة من لدن قدميه إلى عنان السماء، ويناديه مناد لو يعلم المصلي من يناجي ما انفتل

  Hadisin manası:

  “Namaz kılan kimse için üç haslet vardır:

  - Gök yüzünden başının ortasına kadar hayır, iyilik serpilir.

  - Ayaklarının yanından gök yüzüne kadar melekler onu kuşatır.

  - Bir münadî(çağırıcı) ona şöyle nida eder/çağırır: “Eğer namaz kılan kimse (namazında)kiminle münacat ettiğini bilseydi, ondan/namazdan hiç ayrılmazdı”

  Bir açıklama ve değerlendirme:

  Bu hadis sahih hadis kaynaklarında yer almamıştır. Muhammed b. Nasr bu hadisi Hasan-ı Basrî’den mürsel olarak nakletmiştir. Bu da hadis rivayetinin zayıf olduğunu göstermektedir.

  Bununla beraber, bu hadisin -özellikle konumuzla ilgili ifadesinin- manasının sahih olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü, namazın Allah’a karşı yapılan bir münacat(bir yakarış, bir yalvarış, bir kulluk seremonisi) olduğuna şüphe yoktur. Nitekim, Hakim’in rivayet ettiğine göre peygamberimiz şöyle buyurdu: “Biriniz Namaz kılmaya başladığında, o rabbine münacatta bulunmuş olur. O halde ona karşı nasıl münacatta bulunduğuna dikkat etsin”(Hakim, 1/236)

  Hadiste yer alan “Münacat” kavramı, karşılıklı konuşmaktan ziyade kulun rabbine yalvarıp yakarması manasına gelir.

  “Eğer namaz kılan kimse kiminle münacat ettiğini bilseydi..” ifadesinin açıklaması şöyle olabilir:

  Her ne kadar bütün namaz kılanlar kiminle münacat ettiğini; yani Allah ile münacat ettiğini biliyorlarsa da, hadiste bunun hakkıyla bilinmediğine, gaflet perdesi altında bu şuurun aktif çalışmadığına işaret edilmiş ve insanların namazlarında daha dikkatli olmalarının gereğine vurgu yapılmıştır.  Selam ve dua ile...
  Sorularla İslamiyet 3. Misafir
  '' Fatih-a Süresini Okurken Yüce Rabbimizle Konuşuyoruz

+ Yorum Gönder
kiminle konuştuğunuzu bilseydiniz namazdan hiç ayrılmazdınız,  namazda kiminle konuştuğunuzu bilseydiniz,  kiminle konuştuğunuzu bilseydiniz,  kiminle konuştuğunuzu bilseydiniz namazdan ayrılmazdınız,  kiminle konustugunuzu bilseydiniz namazdan hic ayrilmazdiniz,  namaz kılarken kiminle konuştuğunuzu,  namazda kiminle konuştuğunuzu bilseydiniz namazdan hiç ayrılmazdınız