+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Namaz Soruları Kategorisinden Namazda selam verirken "Ve Berakatuhu" ifadesini kullanmak sünnet midir? Bu konudaki rivayetleri değerlendirir misiniz? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Namazda selam verirken "Ve Berakatuhu" ifadesini kullanmak sünnet midir? Bu konudaki rivayetleri değerlendirir misiniz?

  Reklam

 2. m.deniz
  Devamlı Üye

  Cevap: Namazda selam verirken "Ve Berakatuhu" ifadesini kullanmak sünnet midir? Bu konudaki rivayetleri değerlendirir mi


  Reklam  Cevap: Bu konudaki rivayetler şöyledir:
  - İbnu Mes'ud (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) (namazı bitince) sağına ve soluna selam verir, şöyle derdi: "Esselâmu aleyküm ve rahmetullah, esselâmu aleyküm ve rahmetullah." [Ebû Dâvud, Salât 189, (996); Tirmizî, Salât 221, (295); Nesâî, Sehiv 71, (3, 63).]
  Ebû Dâvud'da "soluna" tabirinden sonra şu ziyade yer alır: "...Öyle ki yanağının beyazını gördük."
  Nesâî'de ise şu ziyade vardır: "...Öyle ki, şu taraftan yanağının beyazlığını görürdük."
  - Ebû Dâvud'un Vâil İbnu Hucr (radıyallâhu anh)'dan yaptığı bir diğer rivayette şöyle gelmiştir: "[Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)] sağına, "esselâmu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtuhu" diyerek, soluna da "esselamu aleyküm ve rahmetullah" diyerek selam verirdi."
  Yine Ebû Dâvud'da Semüre İbnu Cündeb'ten gelen bir rivayette: "...sonra imamınıza ve kendinize selam verin" buyurulmuştur." [Ebû Dâvud, Salât 189, (997), 182, (875).]
  Hanefilerle Şafiiler birinci rivayete göre hüküm vermişlerdir. Malikiler ise ikinci rivayeti esas almışlardır. Mezheplerin hadislerden hüküm çıkarmadaki metodları farklılık gösterebilir.
  Hanefi mezhebine göre: Selam verirken «Es-Selâmu aleyküm ve rahmetu'llahi» denilir. Muhtar olan budur. Selâm kelimesinin başına (Elîf-Lâm) koymak daha uygundur. (El-Muhit - Serahsî - Fetâvâ-yi Hindiyye.)

  Biz Hanefilere göre, selâmın sonunda «Ve berekâtühü» denilmez.. Aynı zamanda ikinci selâmı birincisine oranla biraz daha alçak ses­le söylemek sünnettir. En uygun olan da budur. (El-Muhit / Serahsi - Et-Tebyin / Zeylaî.) (bk. Celal Yıldırım, Kaynaklarıyla İslam Fıkhı, Uysal Kitabevi: 1/266.)
  Maliki mezhebine göre selam lafzına «Ve berekâtühü» sözü de ilave edilir. Bu sözler söylenirken uzatılmaz seri olarak söylenir. (bk. Vehbe Zuhayli, İslam Fıkhı Ans., c.2, s.84)
  Şafii mezhebine göre selam verirken «Es-Selâmu aleyküm ve rahmetu'llah» denilir. (Mehmet Keskin, Büyük Şafii İlmihali, s. 150)
  s.islamiyet

+ Yorum Gönder