+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Namaz Soruları Kategorisinden Namaz tesbihatındaki ifadelerin anlamını bildirir misiniz? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Namaz tesbihatındaki ifadelerin anlamını bildirir misiniz?

  Reklam

 2. imam
  Üye

  Cevap: Namaz tesbihatındaki ifadelerin anlamını bildirir misiniz?


  Reklam  Cevap: Namaz tesbihatındaki ifadelerin anlamını bildirir misiniz? 1. Lailahe illallahü vahdehü la şerikeleh. Lehül mülkü... 2. Subhanallahü velhamdülillahi vela ilahe illallahü vallahüekber...  1. "Subhanallahi vel hamdu lillahi ve la ilahe illellahu vallahu ekber. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim."
  Anlamı:
  "Allahı bütün noksan sıfatlardan tanzih eder, kemal sıfatlarla muttasıf olduğunu kabul ederim. Bütün hamd ve şükürler Allah'adır. Allah'tan başka hiç bir ilah yoktur. İhtiyaçları gideren ve zararları yok eden yalnız yüce ve güçlü olan Allah'tır."
  2. "La ilahe ilallahu vahdehu la şerike leh lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şeyin Kadir"
  Anlamı:
  "Allah Teala'dan başka ilah yoktur, tek ilah sadece odur, ortağı da yoktur. Bütün mülk ona aittir. Bütün hamdü senalar onadır. Her şeye kadirdir."
  Subhane rabbiyel aliyyil eğlel vehhab:
  Ali, a'la ve vehhab olan Rabbimi tesbih ederim, demektir.
  Yazar: Sorularla İslamiyet

+ Yorum Gönder