+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Namaz Soruları Kategorisinden Namazda safların sıkılaştırılması Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Namazda safların sıkılaştırılması

  Reklam
  Sual: Sayın İlgili,

  Arkadaşlarla konuşurken aklımıza şu soru geldi; "Namazda neden saflar düzeltilir ve sıkılaştırılır ?". Bunun yanlızca camide daha fazla insana yer açmak için olduğunu düşünmüyorum. İlahi, manevi bir anlamı olmalı ? Cevabınız için teşekkürler, saygılarımla, ? 2. meryemgül1
  ~~Medinenin Gülü ~~

  Cevap: Namazda safların sıkılaştırılması


  Reklam  Cevap: Camilerde Saf Düzeni:

  İmama uyacak kişi sadece bir erkek kişi ise imamın sağına durur. Soluna ve arkasına durmak sünnete aykırı olduğu için mekruhtur. İmama uyanlar birden çok iseler imamın arkasına dururlar. İmama uyacak kişi tek kadın ise imamın arkasına durur.

  Peygamberimiz (s.a.s.), hem cemaatin faziletini hem de erkekler açısından ilk safın sevabını şöyle açıklamıştır:

  “İnsanlar ezan okumanın ve ilk safta yer almanın sevabını bilselerdi, ön safta durabilmek için kura çekmekten başka yol bulamazlardı. Namazı ilk vaktinde kılmanın sevabını bilselerdi bunun için yarışırlardı. Yatsı namazı ile sabah namazının faziletini bilselerdi, emekleyerek de olsa bu namazları cemaatle kılmaya gelirlerdi.” (Müslim, Salât, 129; Buhârî, Ezan, 9, 32)

  Kadınların camilerde arka saflarda yer almaları, onların aşağılanması ve ikinci sınıf konumuna indirgenmesi anlamına gelmez. Sadece herkesin anlayabileceği tabiî, fıtrî birtakım sebepler yüzünden kadınların arka saflarda durmaları önerilmiştir. Hanefîlere göre, cemaatle kılınan namazda bir kadının erkeklerin hizasında durarak namaz kılması halinde, kadının iki yanındaki birer erkek ile kadının tam arkasındaki bir erkeğin namazı bozulur. Şafiîlere göre kadının erkeklerin hizasında namaza durması, erkeğin namazına zarar vermez.

  Şartlarını taşıyan erkek Müslümanların cuma namazlarını cemaatle kılmaları farzdır. Kadınlar da dilerlerse cuma namazına katılabilirler ve bu durumda o günkü öğle namazı üzerlerinden düşer.

  Günlük farz namazların cemaatle kılınabilmesi için imamdan başka en az bir kişinin bulunması gerekir. İmamdan başka bir kişi varsa, imam-hatibin sağında ve biraz gerisinde durur. Cemaat iki kişi veya daha fazla ise imamın arkasında düzgün saf hâlinde dururlar. Cemaatin imama uyabilmesi için imam ile cemaatin hakikaten ya da hükmen aynı mekânda olmaları gerekir. İmamın namazdaki hareketlerinin cemaat tarafından hissedilmesini engelleyecek duvar ve benzeri bir engel bulunmamalıdır. Cemaat imamın sesini işiterek veya kendisini görerek namazdaki hareketlerini takip edebilirse imama uymak geçerli olur.

  İmam olacak kimsenin Müslüman, akıllı, ergen, erkek olması ve namaz geçerli olacak kadar ezbere Kur’an okumayı bilmesi şarttır. Kadınlar erkeklere imam olamazlar. Kadının kadınlara imam olması ise caiz, fakat mekruhtur. Bu durumda kadın imam, cemaatin önüne geçmez, ilk safın arasında ve ortada durur.

  Farz namaz kılan, nafile namaz kılana yahut başka bir farz kılana uyması caiz değildir. Nafile kılanın farz kılana uyması ise caizdir. Mezhep farklılığı imam olmaya engel değildir. İmam, cemaati bıktıracak tutumlardan kaçınır, cemaatin içinde yaşlıların, hastaların ve işi olanların bulunabileceğini hesaplayarak namazı uzatmaz.

 3. meryemgül1
  ~~Medinenin Gülü ~~
  Namazı ilk safta kılmanın sevabı, safları sık ve düzgün tutmanın önemi:

  Hadis-i Şerifler, namazda safların melekler gibi düzenli tutulmasını, ezan okuma ve ilk safta durmanın sevabı bilinseydi kura çekilmesi gerektiğini, erkeklerin en sevaplı safları ilk saf az sevaplı safların son saf olduğunu, kadınlar ise en sevaplı olan son saf en az sevap kazanacakları saffında erkeklere yakın saf olduğunu; safları sıklaştırmak için ilerlemenin gerekliliğini, safların eğri büğrü değil dosdoğru tutulmasını, eğri olursa kalplerimizin de farklılaşacağını, saffın düzgün olmasının namazın mükemmel oluşunun işareti olduğunu, Rasulullah (asv)’ın arkadan da gördüğünü, safların düzgün olmamasıyla Allah'ın aramıza düşmanlık sokacağını, ilk safta bulunanlara Allah'ın rahmet meleklerinin dua ettiklerini, safları düzene koyanlara hoş davranılacağını, saflar sık tutulmaz ise araya şeytanın gireceğini, boşluk kalacaksa en son safta kalacağını saf düzenlemesinin imamın ortaya alınarak yapılmasını haber vermektedir:

  1. Peygamber Efendimiz (asv): “Meleklerin Rableri huzurunda saf bağlayıp durdukları gibi saf bağlasanız ya!” buyurmuş. Ashab, "Yâ Resûlallah! Melekler Rablerinin huzurunda nasıl saf bağlayıp dururlar?" diye sorduk. Şöyle buyurdu: “Onlar öndeki safları tamamlayıp birbirine perçinlenmiş gibi bitişik dururlar.” (Müslim, Salât 119; bk. Ebû Dâvûd, Salât 93; Nesâî, İmâmet 28)

  2. Resûlullah (a.s.m.) ashâbının gerilerde saf tutmaya çalıştığını gördü; bunun üzerine onlara:

  “Öne doğru gelin ve bana uyun! Sizden sonrakiler de size uysunlar. Bir topluluk devamlı surette gerilerse, Allah onları geri bırakır.” buyurdu. (Müslim, Salât 130; bk. Ebû Dâvûd, Salât 97; Nesâî, İmâmet 17)

  3. “Safları düz tutunuz. İleri geri durmayınız. Sonra kalpleriniz de birbirinden farklı olur. Aklı başında ve bilgili olanlarınız benim arkamda, onlardan sonra gelenler daha arkada, daha..."

  4. “Saflarınızı düz tutunuz. Zira safların düz olması namazın tamam olmasını sağlayan hususlardan biridir.” (Buhârî, Ezân 74; Müslim, Salât 124)

  5. “Saflarınızı dümdüz tutunuz ve birbirinize sımsıkı yapıştırınız. Zira ben sizi arkamdan da görüyorum.” (Buhârî, Ezân 72; Müslim, Salât 125)

  6. “Saflarınızı düzeltiniz, yoksa Allah Teâlâ’nın aranıza düşmanlık sokacağını iyi biliniz.” (Buhârî, Ezân 71; Müslim, Salât 127)

  7. “İleri geri durmayınız. Sonra kalpleriniz de birbirinden farklı olur. İlk saflarda bulunanlara Allah rahmet, melekler de dua eder.” (Ebû Dâvûd, Salât 93; bk. Nesâî, İmâmet 25)

  8. “Saflarınızı düz tutunuz. Omuzları bir hizaya getiriniz. Aralıkları kapayınız. Saf düzeni için elinizden tutup çeken kardeşlerinize yumuşak davranınız. Şeytanın girebileceği boşluklar bırakmayınız. Allah, safları bitişik tutanların gönlünü hoş eder. Safları bitişik tutmayanlara Allah nimetlerini lutfetmez.” (Ebû Dâvûd, Salât 93, 98)

  9. “Saflarınızı sık tutunuz. Safların arasını yanaştırınız. Boyunlarınızı bir hizâya getiriniz. Canımı elinde tutan Allah’a yemin ederim ki, saffın boş kalmış aralıklarından şeytanın bodur, kılsız siyah koyun gibi girdiğini görüyorum.” (Ebû Dâvûd, Salât 93; bk. Nesâî, İmâmet 28)

  10. “Önce ilk safı tamamlayınız; sonra arkadaki safları doldurunuz. Şayet eksik kalırsa, son..."

  11. “Şüphesiz Allah safların sağ tarafında bulunanlara rahmet eder; melekleri de dua ederler.” (Ebû Dâvûd, Salât 95; bk. İbni Mâce, İkamet 55)

  12. “İmamı ortanıza alınız ve saflardaki boşlukları doldurunuz.” (Ebû Dâvûd, Salât 98)

  13. "Erkeklerin en çok sevap kazanacağı saf ilk saf, en az sevap kazanacakları saf son saftır. Kadınların en çok sevap kazanacağı saf son saf, en az sevap kazanacakları saf ise ön saftır." (Müslim, Salât 132; bk. Ebû Dâvûd, Salât 97; Tirmizî, Mevâkît 52)

  Birinci safta bulunmanın bu kadar sevap olmasının çeşitli sebepleri vardır. İlk safta bulunan kimse imamın hareketlerini daha iyi takip eder, onu daha iyi duyar. Öte yandan her yerde olduğu gibi camide de nizam ve intizama büyük değer veren dinimiz, bu nevi hadislerle, herhangi bir ikaza gerek kalmadan safların kendiliğinden düzeltilmesini istemektedir. Camiye Allah'ın rızasını ve O'nun lütfedeceği sevapları kazanmak için gelen her Müslüman en ön safta yer almaya gayret eder, orada yer yoksa arkadaki safta bulunmaya çalışırsa, saflar kendiliğinden kurulur; boş yerleri doldurmak için ayrıca gayret sarf etmeye gerek kalmaz. Bugün camilerimizde böyle bir intizam yerine düzensizliğin görülmesi, herkesin keyfine veya işine geldiği şekilde ve aralarda boşluklar bırakarak dağınık tarzda oturması, Müslümanların başıboşluğa alışmaları, hadiste anlatılan daha fazla sevabı kazanmaya istekli ve gayretli görünmemeleri sebebiyledir.

  Sadece kadınlardan meydana gelen bir cemaatte de durum böyledir. O zaman onların da ilk safta yer almak için gayret etmeleri gerekir.

  Son hadiste anlatılan hal, kadınlarla erkeklerin art arda namaz kıldıkları ve birbirlerini gördükleri durumlarda söz konusudur. Namaz kılan bir mü'minin en fazla sahip olması gereken şey huşû, yani gönlünü Allah'a tam mânasıyla verebilmektir. Erkek ve kadın, Cenâb-ı Hakk'ın kendilerini birbirleriyle imtihan ettiği iki ayrı cins oldukları için, birbirlerine karşı tabii bir meyil hissederler. Fakat bu meylin ve nefsânî duygunun büsbütün unutulması gereken yegâne yer Cenâb-ı Hakk'ın huzurudur. İşte hadisimiz hem erkeklere hem de kadınlara gönül huzuruyla namaz kılacakları bir ortamı hazırlamaya çalışmaktadır. Bu da her iki cinsin namaz kılarken birbirinden olabildiğince uzak durmasıyla mümkündür. Kadınların en fazla sevap kazanacakları safın son saf, en az sevap kazanacakları safın da ön saf olmasının gerekçesi budur.


  sorularla islamiyet

 4. meryemgül1
  ~~Medinenin Gülü ~~
  SAF

  Yazar: İslam Ansiklopedisi, 06-3-2006

  Sıra, çizgi, dizi ve aynı anda dizilmiş şeylerin hepsi. Cemaatle namaz kılan mü'minlerin imamın arkasında kıbleye paralel olarak yaptığı sıraların her biri. Cemaatle namaz kılacak olan, bir kişi ise, imamın hizasına durur ve imamdan geri ve ileri durmaz. Zahiru'r-rivaye böyledir. İmam Muhammed'e göre ayak parmakları imamın topuğu hizasına gelecek şekilde durur. İmamın soluna veya arkasına durmak mekruhtur.

  Muteber olan, secde edilen yer değil; ayakların bulunduğu yerdir. İmama uyan kişinin boyunun uzunluğu sebebiyle imamdan daha ileri secde etmesinin bir zararı yoktur. Cemaat iki veya daha çok olursa imamın arkasına saf tutarlar. Birincisi imamın tam arkasına, ikincisi onun sağ tarafına üçüncüsü birincinin soluna, dördüncüsü, ikincisinin sağına, beşincisi üçüncünün soluna olmak üzere saf tutarlar. İmam daima ortada bulunur. Sağ taraf bir fazla olursa sonradan gelen kişi sol tarafa durur. İmamın birinci safın ortasında durması, cemaatin tamamen sağına ya da soluna durmaları isabettir.

  Bir kişi imamın sağına durduktan sonra ikinci bir kişi gelirse imamın arkasına durur ve imamın sağına durmuş olanı kendi hizasına çeker. İmamın arkasında saf oluşmuş iken imamın yan tarafında durmak mekruhtur. Önce imamın arkasında erkekler, sonra çocuklar, sonra varsa hunsalar daha sonra da kadınlar saf olurlar.

  Hz. Peygamber (s.a.s): "Safları düzgün tutun, omuzları bir hizaya getirin, boşlukları doldurun, safa girerken kardeşlerinize, ellerinizi hafifçe dokundurun, şeytana açık yerler bırakmayın. Kim safları sık tutarsa Allah onu hayra eriştirir. Kim de saflar arasında boşluk bırakırsa Allah onu hayra eriştirmez" (Müslim, Salat, 104; Ebu Davud, Salat, 93; Nesaî, Sehv, 4; Ahmed b. Hanbel, III, 154-260) buyurmuştur. İmam bu hususlarda cemaati ikaz etmelidir. Birinci safta boşluk var iken ikinci saf dolmuş ise, sonradan gelen kimse ikinci safı yararak birinci safa durur. Birinci safı doldurmadıkları için onlara saygı göstermez. Ön saflar muntazam bir şekilde dolduktan sonra gelen kimse o saflarda boşluk bulamaz ise, namaza durmaz, bir başkasının gelmesini bekler. Şayet rekatı kaçıracağından endişe ederse namaz konularını bilen ve rahatsız olmayacak biri varsa onu saftan geriye çeker beraber arkaya dururlar.

  Erkekler için en faziletli saf birinci saftır. Ondan sonra sırasıyla birinci safa yakın olan saflar gelir. Kadınlar için de en faziletli saf son saftır. Rasûl-i Ekrem Efendimiz; "Şüphesiz Allah, rahmeti imamın üzerine erdirir. Sonra imamdan, imamın arkasındakine sonra sağ taraftakilere sonra sol taraftakilere; sonra ikinci safa geçer" buyurmuştur. Bir başka hadislerinde de; "İmamın arkasında namaz kılana yüz namaz sevabı, sağ tarafdakine yetmiş beş namaz sevabı; öteki safdakilere yirmi beş namaz sevabı yazılır" buyurmuştur.

  Ancak imamın arkasını âlim kişilere bırakmak efdaldir. Birden fazla cenaze varsa, onlar da aynı tertip üzere sıralanarak namazları kılınır (Bk. Cenaze namazı). Cenazelerin hepsi aynı yere gömülecekler ise, erkekler kıble tarafına konur, sonra diğerleri sırasıyla konurlar. Araları toprak veya kumla ayrılır. Bu, zaruret halindedir. Zaruret yoksa hepsini ayrı ayrı bir mezara koymak daha faziletlidir. (Hâşiyetul-Tahtâvî, 166-168; Fethul-Kadir I, 307-308).

  Ahmet ARPA

 5. Desert Rose
  Silent and lonely rains
  Meryemgül kardeşim öncelikle eklediğin bilgiler için Allah c.c razı olsun,
  emeklerine sağlık kardeşim,
  Kardeşlerim yahudilerin biz Mü'minlerde en çok kıskandıkları
  üç güzel ve sadece Biz Mü'minlere bahşedilmiş güzel hasletlerden
  biri Mü'minlerin Namazlardaki Safları düzenli tutmalarıdır
  ilgili Hadisi Şerifleri kardeşlerim için ekliyorum.
  Ne Mutlu,ne bahtiyar bir ümmetiz Elhamdülillah şükürler olsun Rabbime.
  Fakat bize has verilen bu değerlerin kıymetini bilemiyoruz özelliklede selam konusunda,Maalesef insanlar işine gelene selam verip ve yine işine gelenin selamını alıyor, Oysaki Mü;minlerin kardeşlerine karşı besledikleri
  öfke,kin ve haset duygularını gideren Selam yani Barış yani huzur ve İslam manalarına gelen SELAM Bütün Mü'minlerin boynuna bir borcu ve kardeşlik hakkıdır.

  Allah c.c Cümlemizi bu güzellik ve Özelliklere Layık olanlardan eylesin... amiiin

  Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Beraketullahi...


  yahudilerin bizi en çok kıskandıkları çekemedikleri bize özel güzel hasletlerle ilgili değerli Hadis-i Şerifler...

  Muaz îbn-i Cebel (Radıyallahu Anh) den rivayete göre, Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): "Yahudiler haset edici (kıskanç) bir millettir. Müslümanları üç şeyden daha fazla hiç bir şeyde kıskanmamışlardır. (müslümanları en çok kıs­kandıkları şey üç tanedir. Bunlarda): Selâm'a cevap vermeleri (selâm verene,ve aleykümüs selâm demeleri, namazda) safları dümdüz tutmaları ve farz namazlarda imamlarının arkasında âmin demeleridir." buyurdu.
  (Suyutî, D. Mensur:1/44.)
  Ebu Hureyre (Radıyallahu Anh) dan rivayet edildi ki, Efendimiz (Sallallahu Aley­hi ve Sellem) şöyle buyurdu: "Amin, mümin (inanan) kullarının lisanında Rabbul Alemin (âlemlerin Rabbi olan Allah-u Tealâ) nın mühürüdür.[113]
  ( El-Mutteki, Kenzü’l-Ummal:1/559, No:2512.)
  Hazreti Enes (Radıyallahu Anh) den rivayete göre, Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: "Bana üç haslet (özellik) verildi. (birincisi),saflar içeri­sinde namaz (kılmak) bana ihsan edildi, (ikincisi), Selâm (müminlerin birbiri­ne selâm vermesi) bana verildi ki o, cennet ehlinin tahiyyesi (selâmı) dır. Birde bana Amin verildi ki o, sizden öncekilerden hiç birine verilmemişti. Ancak Al­lah (-uTealâ) onu (Âmin'i) Harun
  (Aleyhisselâm) a vermişti. Zira Musa (Aleyhisse­lâm) dua ederken Harun(Aleyhisselâm) ise âmin diyordu
  ( (El-Mutteki, Kenzü'l-Ummal: 7/625 No:20585)

+ Yorum Gönder
namazda safların tertibi ile ilgili hadisler,  safları sıklaştırın hadisi,  safla ilgili hadisler,  saflari siklastirin dua,  cemaat namaz saflari siklastir,  saflarla ilgili hadisler,  namazda iken safta hangi tarafa hareket edilir