+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Namaz Soruları Kategorisinden Namazın insana kazandırdıkları ile ilgili bir komposizyon örneği Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Namazın insana kazandırdıkları ile ilgili bir komposizyon örneği

  Reklam
  Sual: arkadaşlar namazın insana kazandırdıkları ile ilgili bir komposizyon örneği istiyorum lütfen çok acil ? 2. @hmet
  Üye

  Cevap: Namazın insana kazandırdıkları ile ilgili bir komposizyon örneği


  Reklam  Cevap: Namaz İnsana Neler Kazandırır?

  Namaz, Müminin Hayatını Disipline Eder

  Günde beş defa kılınan namaz, müminin hayatını disipline etmede büyük rol oynar. Sürekli belli vakitlerde ifa edilmesi, onu ruhen ve bedenen, maddeten ve manen disipline alıştırır. Cemaatle kılınan namazlarda özellikle imama iktida; müminleri askeri bir disipline kavuşturur. İmam "Allahu Ekber" dediğinde artık, konuşan ve Rabb'e yüksek sesle iltica eden o olur.

  Namaz İnsanı Fuhşiyattan Alıkoyar

  Peygamberimiz (a.s.m.), “Kim sabah namazını kılarsa, Allah’ın garantisi altındadır.” (Kütüb-i Sitte, c.17, s.541), Allah (c.c.), Kur'an-ı Kerim'de: "... Muhakkak namaz, hayasızlıktan ve kötülükten alıkor." (Ankebut, 29/45) buyuruyor. Fuhşiyat ve münkerat, kendilerine has o menhus yönleriyle mümini miraciyesinden ve Allah'a kurbiyetinden uzaklaştırır. Haddi zatında "her bir günah içinde küfre giden bir yol vardır." Günah, işlene işlene insana küfrü kolaylaştırır.

  Namazın, Kalbi Huzuru Temin Etmesi

  Müminin, namazlarını şuurlu olarak eda etmesi, onun düzensiz hayatına bir düzen, dağınık kalbine bir denge ve insicam getirecek, perişan hislerini ayağa kaldırıp bulanık yönlerine de bir ışık saçacaktır. Ve o, bu sayede doğru görme, doğru düşünme, doğru konuşma imkanını elde edecektir. Günde beş defa Rabbin huzuruna gelinip şuurla eda edilen namaz, Allah'ın izniyle bütün bunları insana kazandıracak mahiyettedir. Namaz, bu manaları hem taşır hem de tekeffül etmiş durumdadır.


  Namazın İçtimai Bir İbadet Olması

  Ferdi ve ruhi bir ibadet olduğu kadar, namazın sosyalleştirici bir yönü de vardır. Özellikle farz namazların cemaatle kılınmasının lüzumu, ondaki içtimai muhtevanın boyutunu göstermesi bakımından önemlidir. İslam'da camilerin, tarih boyunca Müslüman ferdlerin sosyalleşmesinde büyük hizmetleri ve rolü olmuştur. Zira camiler yalnızca ferdlerin namaz ibadetlerini ikame etmeleri için inşa edilmiş değildir.

  Namaz İnsanlar Arası Eşitliği Sağlar

  İslam-ibadet sisteminin amaçlarından birisi de insanlar arasındaki farklı toplumsal statü gruplarını ve sınıfsal yapıları refüze ederek, mahviyet ve tevazu etrafında eşitleyen bir sosyal model oluşturmasıdır. Fakir-zengin, efendi-köle, bilgin-cahil, aristokrat ya da orta halli, memur-sivil, devlet başkanı ve sıradan bir vatandaşı aynı safta ipe dizercesine eşit bir statüye kavuşturmasıdır.


  Namaz Müminin Miracıdır.

  Namaz, insanı hakiki insanlığa götüren nurani bir helezondur. Namaz müminin miracıdır. Namazın hakikatini, bir Müslüman'ın hayatındaki yerini, önemini, namaz öncesi konsantrasyonu ve nasıl bir mirac olduğunu anlamak için Muhterem Fethullah Gülen hocamızın "Namaz" yazısıyla sizleri baş başa bırakıyor ve Yüce Mevla'dan bu yazıda gösterilen namaz ufkuna bizleri ulaştırmasını niyaz ediyoruz.

  Namaz kılanın bütün yaptıkları ibadettir

  Eğer namaz kılarsanız, bütün ömrünüzü ibadetle geçirebilirsiniz. Bundan daha büyük müjde olabilir mi?

  Rabbimizin bize ihsan ettiği nimetler sayılamayacak kadar çok. Buna karşılık kısa bir ömürde yaptığımız sınırlı ibadetlerin, şükür için ne kadar yetersiz olduğu açık. Ayrıca burada ibadetlerimizle ebedi bir Cenneti kazanacağız.

  İşte sayısız nimetlere şükretmek ve sonsuz Cenneti kazanmak için ibadetimizin ne kadar yetersiz olduğunu bilen Rabbimiz, bize muhteşem bir fırsat sunmuştur. Eğer namazınızı dosdoğru kılarsanız, diğer dünyevi mübah amelleriniz güzel bir niyetle ibadet hükmüne geçebilir.

  Evet, bütün hayatınızı ibadetle doldurmaya gücünüz yetmez. Ama Rabbimiz bunun için altın fırsatlar sunuyor. Bunun üç şartı var:

  1. Namazı hiç ihmal etmeden dosdoğru kılmak,

  2. Dinen yasaklanmamış mübah ameller işlemek,

  3. Bu dünyevi amelleri iyi bir niyetle yapmak.

  Diyelim ki, beş vakit namazı kılan birisiniz. Yemek yemeniz, temizlik yapmanız, rızkınız için çalışmanız, meşru konuşmalarınız, tebessümünüz, uyumanız bir çeşit ibadettir. Çünkü, bunların hepsi hayatımız için gereklidir ve yaşantımızı sürdürmemiz için bunları yapmak zorundayız. Yaptığımız her davranışımızı ayet ve hadislere dayandırmamız mümkündür.

  Söz gelişi, aşırıya gitmeden, tam ihtiyacınız kadar uyusanız, uykunun Rabbimizin bir nimeti olduğunu düşünerek, Besmeleyle ve sünnet olan duaları okuyarak yatıp, yine Besmeleyle uyansanız ibadet etmiş olursunuz. Tabii namaz kılmak şartıyla...

  Bu açıdan baktığımızda namaz eşsiz bir ibadet hazinesidir.

  Namaz En Büyük Koruyucudur

  Namaz mü’minleri tehlikelerden korur. İşte bununla ilgili yaşanmış bir örnek:

  Bir üniversite öğrencisi, bir yolculukta, vakti geçmekte olan akşam namazını kılmak için çareler düşünür. Tam bu sırada otobüs mazot almak için bir akaryakıt istasyonunda durur. Öğrenci muavinden izin alarak birisine kıbleyi sorup, çimlerin üzerinde namaza durur.

  İçinde tarifsiz bir mutluluk vardır. Artık sıkıntısı kaybolmuş, Alemlerin Rabbinin huzurunda, görevini yerine getirmenin doyumsuz lezzetini yaşamaktadır.

  Üçüncü rekatı kılarken, ömür boyu unutamayacağı bir şey olur. Fatiha’yı okumuş, tam rüku’a eğilecekken, ileride kulübesinde duran istasyonun köpeği, havlayarak üzerine gelir.

  Öğrenci saniyelik bir tereddüt geçirir. Şimdi ne yapmalıdır? Namazı bırakıp kaçmalı mı, yoksa devam mı etmelidir? Allah’ın huzurundan ayrılmayı bir türlü düşünemez ve “Allahü ekber” diyerek rükuya gider.

  İşte tam o anda, ne olduysa olur. Kendisine saldırmak üzere havlayarak gelen köpek, sanki birisi arkasından çekmişçesine, tam yanına gelmişken frenine basılan bir otobüs gibi durur. Havlamasını kesmiş, hafif bir hırıltıyla namaz kılan gence bakakalmış, o secdeye gidince de kulübesinin yolunu tutmuştur. (Yürekten Hikayeler, s.53, Cengiz Tan, Nesil Yayınları)

  Evet, her şeyin sahibi, Kendisine secde eden bir genci, açık bir tehlikeden korumuştu.

  Kim namaz kılma yolunda istekli ve gayretli olursa, Allah ona kolaylıklar yaratır ve tehlikelerden korur. Bunun örnekleri binlercedir.
  Kaynak : Sorularla İslamiyet

+ Yorum Gönder