+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Namaz Soruları Kategorisinden Hz. Ali’nin dizinde Hz. Muhammed’in yatması nedeniyle ikindi namazını kılamadığı, güneşin tekrar geriye doğmasıyla namaz Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Hz. Ali’nin dizinde Hz. Muhammed’in yatması nedeniyle ikindi namazını kılamadığı, güneşin tekrar geriye doğmasıyla namaz

  Reklam

 2. ehli-sunnet
  Feseyekfikehumullah

  Yanıt: Hz. Ali’nin dizinde Hz. Muhammed’in yatması nedeniyle ikindi namazını kılamadığı, güneşin tekrar geriye doğmasıyl


  Reklam  Cevap: Değerli Kardeşimiz;  Esma binti Umeys anlatıyor. Hz. Peygamber(a.s.m) Hz. Ali’nin dizlerine(veya kucağına) yaslanıp uyumuştu. Bu yüzden Hz. Ali ikindi namazı kılamamıştı. Hz. Peygamber uyandıktan sonra -bu durumu öğrenmiş ve güneşin tekrar doğması/biraz geriye gelmesi- için dua etti. Bunun üzerine güneş geri geldi, Hz. Ali ikindi namazını kıldıktan sonra tekrar battı” Bu hadisi Tahavî, Taberanî(Kebîr), Hâkim ve Beyhakî(Delail) rivayet etmiştir(bk. İbn Hacer, Fethu’l-Bârî, 6/222). Bunun parlak bir mucize eseri olduğunu belirten İbn Hacer, bu hadisi uydurma sayan İbn Cevzî ve İbn Teymiyeyi de eleştirmiştir(bk. a.g.y)

  Ünlü hadis alimi el-Ayni’de, Umdetu’l-Karî adlı Buharî şerhinde bu hadisin sahih olduğunu, İbn Cevzî gibilerin bunu eleştirmelerine iltifat edilmeyeceğini belirtmiştir(bk. şebeketu’l-hak).

  Buharî’nin şeyhi Hafız Ebu Cafer Ahmed b. Salih el-Mısrî, bu hadisi ayrı iki yoldan rivayet etmiş ve “bu hadisi göz ardı etmenin ilim yolunda olan bir alime yakışmadığını” belirtmiştir(bk. Şebeketu’l-hak).

  Hafız Heysemî, Taberanî’nin bu hadisle ilgili yaptığı rivayetlerinden birinin senedindeki ravilerin Sahih-i Buharî’nin ravileri olduğunu belirtmiştir(Zevaid, 8/297).

  Aclunî de, Tahavî ile Kadı Iyaz’ın da bu hadisi sahih gördüklerini, İbn Mende, İbn Şahin, İbn Merduye gibi hadis alimlerinin bu hadisi –farklı yollarla- rivayet ettiklerini, Taberanî’nin de hasen bir senetle Hem Kebîr hem Evsat’ında bu hadisi rivayet ettiğini belirterek, hadisin sahih olduğuna işaret etmiştir(bk. Aclunî, 1/428).

  Zaten soruda da geçtiği gibi, bu olay bir mucizedir. “Ay”ın ikiye yarılması gibidir.


  Selam ve dua ile...
  Sorularla İslamiyet


 3. gönülgözü
  Devamlı Üye
  Hz. Ali'nin Efendimizin yatağında yatması hakkında bilgi için
  Allah razı olsun

+ Yorum Gönder