+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Namaz Soruları Kategorisinden Fatiha süresi okunmadığı namaz kılındıktan sonra hatırlansa durum ne olur Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Fatiha süresi okunmadığı namaz kılındıktan sonra hatırlansa durum ne olur

  Reklam

 2. aziz83
  Emekli

  Yanıt: fatiha süresi okunmadığı namaz kılındıktan sonra hatırlansa durum ne olur


  Reklam  Cevap: Namazda farzın gecikmesi veya vacibin unutulması durumunda sehv secdesi icab eder...

  Fatiha suresini okumak vacib olduğu için(hanefi mezhebinde) sehv secdesi yapmak icab eder..Ama sehv secdesi yapmayı da unutursa namazı tekrar kılması gerekmez, unutmak özürdür...


 3. aziz83
  Emekli
  Sual: Son iki rekâtta, Fatiha okumayı unutanın, secde-i sehv yapması gerekir mi?
  CEVAP
  Farz ve kaza namazlarında, secde-i sehv gerekmez, çünkü farzların son iki rekâtında Fatiha okumak vacib değil, sünnettir. Nâfilelerde, sünnetlerde veya vitirde ise, Her rekâtta Fatiha okumak vacib olup, biri unutulursa secde-i sehv gerekir. (Hindiyye)

  Mâlikî ve Şâfiî’de, her rekâtta Fatiha okumak farzdır. Bir ihtiyaçtan dolayı bu iki mezhepten birini taklit edenin, okuması farzdır. Okumazsa namaz sahih olmaz. Secde-i sehvle de kurtulmaz.

 4. imam
  Üye
  1-el-FÂTİHA
  Müddesir sûresinden sonra Mekke'de inmiştir. 7 (yedi) âyettir. Kur'an'ın ilk sûresi olduğu için açış yapan, açan manasına "Fâtiha" denilmiştir. Diğer adları şunlardır: Ana kitap manasına "Ümmü'l-Kitâp" dinin asıllarını ihtiva eden manasına "el-Esâs", ana hatlarıyla İslâm'ı anlattığı için "el-Vâfiye" ve "el-Seb'u'l-Mesânî", birçok esrarı taşıdığı için "el-Kenz". Peygamberimiz "Fâtiha'yı okumayanın namazı olmaz" buyurmuştur. Onun için, Fâtiha, namazların her rekâtında okunur. Manası itibariyle Fâtiha, en büyük dua ve münâcâttır. Kulluğun yalnız Allah'a yapılacağı, desteğin yalnızca Allah'tan geldiği, doğru yola varmanın da doğru yoldan sapmanın da Allah'ın iradesine dayandığı, çünkü hayrı da şerri de yaratanın Allah olduğu hususları bu sûrede ifadesini bulmuştur. Kur'an, insanlığa doğru yolu göstermek için indirilmiştir. Kur'an'ın ihtiva ettiği esaslar ana hatları ile Fâtiha'da vardır. Zira Fâtiha'da, övgüye, ta'zime ve ibadete lâyık bir tek Allah'ın varlığı, O'nun hakimiyeti, O'ndan başka dayanılacak bir güç bulunmadığı anlatılır ve doğru yola gitme, iyi insan olma dileğinde bulunulur.

+ Yorum Gönder