+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Namaz Soruları Kategorisinden Fal baktıran kimsenin kırk gün namazı kabul olmaz hadisi sahih midir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Fal baktıran kimsenin kırk gün namazı kabul olmaz hadisi sahih midir?

  Reklam

 2. @mir
  âb ü kil

  --->: Fal baktıran kimsenin kırk gün namazı kabul olmaz hadisi sahih midir? Fal baktıranın kırk gün namazı kabul olmaz m


  Reklam  Cevap: “Kim bir kâhine uğrar, onun söylediklerini tasdik ederse, Muhammed’e indirilenden beridir. Kim de kâhine gelir, fakat söylediklerini tasdik etmezse, kırk gün namazı kabul edilmez.” Taberani

  "(Ey Peygamber! Onlara) De ki: Göklerde ve yerde, Allah’tan başka hiç kimse gaybı
  bilemez.Onlar, ne zaman diriltileceklerini de farketmezler."Neml Sûresi: 65

  Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'in bazı hanımlarından rivâyet olunduğuna göre, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:
  "Kim, bir falcıya* gider de ona bir şey sorarsa, kırk gece namazı kabul olunmaz."
  Müslim; hadis no: 2230.
  *"Arrâf"tan kasıt, -Hattâbî'nin de dediği gibi-, cinler vasıtasıyla çalınan veya kaybolan şeyin yerini haber veren kimsedir.Namazının kabul olunmamasından kasıt ise;farzı yerine getirmiş olmakla birlikte kılmış olduğu bu kırk günlük namazlarda kendisine sevap verilmeyeceğidir. (Çeviren)

  Ebu Hureyre’den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre, o şöyle demiştir:
  "Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:
  - Kim, bir kâhine gider de ona bir şey sorar ve söylediğini tasdik ederse veya âdetli (hayızlı) eşiyle cinsel ilişkiye girerse veyahut da eşine dübüründen ilişkiye girerse, Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-’e indirilenden berî (Kur’an’ı inkâr etmiş) olur."
  Ebû Dâvûd; hadis no:3904.Tirmizî; hadis no:135. Elbânî, 'hadisin isnadı sahihtir' demiştir. "Mişkâtu'l-Mesâbîh"; c: 2, s: 1294.

 3. Hoca
  erimeye devam...
  Fal bakmak, baktırmak günahtır ama falcıyı tasdik etmek insanı dinden çıkarır.

 4. Şem'a
  YÖNETİCİ
  Fal hadisi

  Safiyye Binti Ebu Ubeyd rha, Nebi'nin bir hanımından naklen Peygamberimiz sav'in şöyle buyurduğunu bildirmiştir:
  "Kim bir falcıya gidip ona bir konuyu sorar da verdiği cevaba inanırsa, kırk gün boyunca kıldığı hiçbir namazı kabul edilmez."
  Riyazüs Salihin 1673

 5. Misafir
  netteki saçma eğlence amaçlı fal sitelerinden eğlencesine bakıyordum bu da fal sayılıyor mu?ve namaz kabul omuyor peki ettiğimiz dua da kabul olmaz mı?

 6. arifselim
  Yönetici
  Bu şekilde bakmak ama tasdik etmemek küfre düşürmeyebilir ama bunu da yapmak haramdır. Günahından tövbe edenin tövbesini Allah kabul eder. Namazlarda ibadetlerde yerine getirilecektir kabul edilmez denmesi o haramın etki etmesi ve ihlasına zarar vermesi demektir.

+ Yorum Gönder
fal bakanın 40 gün,  fal bakanın 40 gün namazı kabul olmaz,  fal baktıranın namazı,  fal bakan ve baktıran,  fal baktıranın 40 gün,  fal baktıranın namazı kabul olmaz,  fal baktiranin namazi kabul olur mu