+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Namaz Soruları Kategorisinden Namazda okunucak zamm-ı sureler Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Namazda okunucak zamm-ı sureler

  Reklam

 2. imamhatipli42
  Ölüm var Ölüm

  --->: Namazda okunucak zamm-ı sureler


  Reklam  Cevap: Namazda okunacak zammı surelerin sırası

  FATİHA SURESİ ; 1.Bismil -lâ-hir- Rahmân-ir'Rahıym 2.El-hamdü lillahi Rabbil-âlemiyn. 3.Er'Rahmânir-Rahiym. 4.Mâliki Yevmiddiyn 5.Iyyâake-nâbüdü ve iyyâakenesteiyn 6.İhdinassırâtal-müstekıym 7.Sıraatalleziyne-en'amte aleyhim, gayril mağdubi aleyhim ve leddâlliyn. Amin.  FİL SURESİ ; 1.Elem tera keyfe feale rabbüke bi eshaabil fiyl 2.Elem yec'al keydehüm fii tadliyl 3.Ve ersele aley him tayran ebâabiyl 4.Termiyhim bi hıcâaratim min sicciyl 5.Fecealehüm Ke asfim me'küül  KUREYŞ SURESİ ; 1.Li iylâafi kurayşin 2.İlâafihim rihleteş şitâaaai vessayf 3.Fel ya'büdüü rabbehâazel beyt 4.Ellezii et 'amehüm min cuuın ve âmene hüm min havf  MA'UN SURESİ ;1.Eraeytellezi yükezzibü biddiyn 2.Fezâalikellezii yedü'ul yetiym 3.Velâa yehuddu alâa ta'aamil miskiyn 4.Feveylül lil musalliyn 5.Elleziyne hüm an salâatihim sâahüün 6.Elleziyne hüm yüraaaa üüne 7.Ve yemneuunel mâauun
  KEVSER SURESİ ; 1.İnnâa e'taynâakel kevser 2.Fesalli li rabbike ven har 3.İnne şâanieke hüvel ebter  KAFİRUN SURES ;1.Kul yâa eyyühel kâafiruun 2.Lâa e'büdü mâa tebüdüün 3.Velâa entüm aabidüüne mâa a'büd 4.Velâa ene aabidüm mâa abed-tüm 5.Velâa entüm aabidüüne mâa e'büd 6.Leküm diynüküm veliye diyn  NASR SURESİ ; 1.İzâa câaaae nasrullaahi vel fethu 2.Ve raeytennâase yedhu-lüüne fii diynillahi efvâacâa 3.Fesebbih bihamdi rabbike vesteğfirhü innehüü kâane tevvaâbâa  TEBBET SURESİ ; 1.Tebbet yedâaa ebiylehebivve tebbe 2.Mâa ağnâa anhü mâalü-hüü ve mâa keseb 3.Se yaslâa nâaran zâate leheb 4.Vemraetühüü hammâaletel hatab 5.Fii ciydihâa hablüm mim mesed  İHLAS SURESİ ; 1.Kul hüvellâahü ehad 2.Ellâahüs samed 3.Lem yelid ve lem yüüled 4.Velem yeküllehüü küfüven ehad  FELAK SURESİ ; 1.Kul euuzü birabbil felak 2.Min şerri maa halak 3.Ve min şerri ğaasikın izâa vekab 4.Ve min şerrin neffâasati fil 'ukad 5.Ve min şerri haasidin izâa hased  NAS SURESİ ;.Kul euuzü birabbinâas 2.Melikinnâas 3.İlâahinnâas 4.Min şerril vesvâasil hannâas 5.Ellezii yüvesvisü fii sudüürinnâas 6.Minel cinneti vennâas 3. EarthQuake®
  Yolcu
  Kuran'dan okuyacağınız her sure ve ayetler zammı sure yerine geçer, ancak kısa sureleri soruyorsanız bir önceki mesajda belirtilmiş. Selametle.

 4. Misafir
  namaza yeni başladım rabbim inşallah kabul eder ama namaz surelerini tam bilmiyorum ezberlemeye çalışıyorum ama içime sinmiyo bildiklerim şunlar sübhaneke.elham.felak.nas.izacae.eraeytellezi.kulh uvallah.tebbet.izacae.ayetel kürsü.innaatayna.salliler.ettehatü.ama farz namazlarında bunları okuyabilirmiyim

 5. Galus
  Devamlı Üye
  Allah namazınızı daim etsin,Farz namazlarda okunması gereken fatiha ve tahiyattır bunları okuyun namaz geçerlidir kardeşim,ilerde artırabilir namazımı kılarken bolca sevap alim diyorsanız sureleri okursunuz Allah zihin açıklığı versin.

 6. kaos-duzen
  Üye
  Bilgi için Allah razı olsun kardeş

+ Yorum Gönder