+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Namaz Soruları Kategorisinden Erkeklerin çıplak ayakla namaz kılmaları dinen sakıncalımı Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Erkeklerin çıplak ayakla namaz kılmaları dinen sakıncalımı

  Reklam

 2. Ecrinim
  Hüvel Baki..

  --->: Erkeklerin çıplak ayakla namaz kılmaları dinen sakıncalımı


  Reklam  Cevap: Yalın/Çıplak ayakla namaz kılmak mekruh mudur? Yahudilere benzememek için namazı nalın ile kılmak mı gerekir?

  Bu konuda farklı muhtevaya sahip hadis rivayetleri söz konusudur:
  Soruda belirtilen hadisin tam meali şöyledir: “Yahudilere muhalefet edin. Çünkü onlar, nalın ve mestlerle namaz kılmazlar” (Ebu Davud, Salat, 89).
  -Hattabî, “Ebu Davud bu hadisin rivayetinde yalnız kalmıştır”(bk. a.g.y) diyerek hadisin bir zafiyet yönüne işaret etmiştir.
  -Bu hadisten “mutlaka her zaman nalın veya mest giyerek namaz kılmanın gerekli olduğunu” anlamamak lazımdır. Bilakis hadis diyor ki; “Yahudiler hiç nalın veya mest giyerek namaz kılmazlar. Siz onlara benzemeyin. Bazen nalınla bazen mestle de namaz kılın..”
  Nitekim, Nesaî ve Ebu Davud şu hadisi rivayet etmişlerdir:
  “Hz. Peygamber(a.s.m) Mekke’nin fetih gününde nalınlarını sol yanına koyarak (çıplak ayakla) namaz kıldı”(bk. Ebu davud,89). (Nalın: bir çeşit papuç, ayakkabıdır).
  Yine sahabilerden bazıları “Biz Hz. Peygamber(a.s.m)’in hem çıplak ayak hem de nalınları giyerek namaz kıldığını gördük” demiştir(bk. Ebu Davud, a.g.y).
  Bu rivayetlerden anlaşılıyor ki, yalın ayakla namaz kılmak mekruh değildir.
  İmam Nevevî, değişik görüşlere yer verdikten sonra, “ Şafiî mezhebinde en kuvvetli görüşe göre, çıplak ayakla namaz kılmak müstehaptır/sünnettir” demiştir(bk. Mecmu, 3/429)
  Buna göre erkeklerin çorapsız namaz kılmasının bir sakıncası yoktur.
  Kadınların çorapsız namaz kılması bazı alimlere göre mekruh ise de yine de namazları geçerlidir.

  Selam ve dua ile...
  Sorularla İslamiyet Editör


+ Yorum Gönder