+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Namaz Soruları Kategorisinden Namazda okunan surelerin okunuş sırası Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Namazda okunan surelerin okunuş sırası

  Reklam

 2. Ecrinim
  Hüvel Baki..

  --->: namazda okunan surelerin okunuş sırası


  Reklam  Cevap: Namazda okunacak zammı surelerin sırası

  FATİHA SURESİ ; 1.Bismil -lâ-hir- Rahmân-ir'Rahıym 2.El-hamdü lillahi Rabbil-âlemiyn. 3.Er'Rahmânir-Rahiym. 4.Mâliki Yevmiddiyn 5.Iyyâake-nâbüdü ve iyyâakenesteiyn 6.İhdinassırâtal-müstekıym 7.Sıraatalleziyne-en'amte aleyhim, gayril mağdubi aleyhim ve leddâlliyn. Amin.  FİL SURESİ ; 1.Elem tera keyfe feale rabbüke bi eshaabil fiyl 2.Elem yec'al keydehüm fii tadliyl 3.Ve ersele aley him tayran ebâabiyl 4.Termiyhim bi hıcâaratim min sicciyl 5.Fecealehüm Ke asfim me'küül  KUREYŞ SURESİ ; 1.Li iylâafi kurayşin 2.İlâafihim rihleteş şitâaaai vessayf 3.Fel ya'büdüü rabbehâazel beyt 4.Ellezii et 'amehüm min cuuın ve âmene hüm min havf  MA'UN SURESİ ;1.Eraeytellezi yükezzibü biddiyn 2.Fezâalikellezii yedü'ul yetiym 3.Velâa yehuddu alâa ta'aamil miskiyn 4.Feveylül lil musalliyn 5.Elleziyne hüm an salâatihim sâahüün 6.Elleziyne hüm yüraaaa üüne 7.Ve yemneuunel mâauun
  KEVSER SURESİ ; 1.İnnâa e'taynâakel kevser 2.Fesalli li rabbike ven har 3.İnne şâanieke hüvel ebter  KAFİRUN SURES ;1.Kul yâa eyyühel kâafiruun 2.Lâa e'büdü mâa tebüdüün 3.Velâa entüm aabidüüne mâa a'büd 4.Velâa ene aabidüm mâa abed-tüm 5.Velâa entüm aabidüüne mâa e'büd 6.Leküm diynüküm veliye diyn  NASR SURESİ ; 1.İzâa câaaae nasrullaahi vel fethu 2.Ve raeytennâase yedhu-lüüne fii diynillahi efvâacâa 3.Fesebbih bihamdi rabbike vesteğfirhü innehüü kâane tevvaâbâa  TEBBET SURESİ ; 1.Tebbet yedâaa ebiylehebivve tebbe 2.Mâa ağnâa anhü mâalü-hüü ve mâa keseb 3.Se yaslâa nâaran zâate leheb 4.Vemraetühüü hammâaletel hatab 5.Fii ciydihâa hablüm mim mesed  İHLAS SURESİ ; 1.Kul hüvellâahü ehad 2.Ellâahüs samed 3.Lem yelid ve lem yüüled 4.Velem yeküllehüü küfüven ehad  FELAK SURESİ ; 1.Kul euuzü birabbil felak 2.Min şerri maa halak 3.Ve min şerri ğaasikın izâa vekab 4.Ve min şerrin neffâasati fil 'ukad 5.Ve min şerri haasidin izâa hased  NAS SURESİ ;.Kul euuzü birabbinâas 2.Melikinnâas 3.İlâahinnâas 4.Min şerril vesvâasil hannâas 5.Ellezii yüvesvisü fii sudüürinnâas 6.Minel cinneti vennâas
 3. Misafir
  ben sadece ihlas nas felak ve kevser süresini biliyorum nasıl okumam gerekli

 4. Misafir
  şafilerde namazda okunan dualar nelerdir

 5. musab
  Hadis Öğrencisi
  Alıntı emine Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  ben sadece ihlas nas felak ve kevser süresini biliyorum nasıl okumam gerekli

  kevser,ihlas,felak,nas şeklinde olmalı

 6. cavraşım
  Devamlı Üye
  Taberi,Ebu Davud,Tirmizi ve Nesai birok büyük imamın İbn Abbas dan şu rivayeti zikretmişlerdir:

  Osman'a Mesani surelerden(ayet sayısı yüzden az) olan Enfal suresi ile ayetlerinin sayısı yüz civarında olan Berae(Tevbe) suresini birleştirip aralarına besmele yazmamanıza ve ikisini birlikte ''yedi uzun sureler'' in arasına koymanıza sebeb nedir?Sizi böyle yapmaya ne sevk etti? dedim.Osman şu cevabı verdi:''Resulullah s.a.v. e ayetler indirilmekte iken vahiy katiplerini çağırır ve ''bu ayetleri şu surelerin şurasına koyunuz'' buyururdu.Enfal suresi Medine'de inen ilk surelerden, Berae(Tevbe) ise Kur'an ın son inen suresiydi.İkisinin konusu aynı olduğundan onları bir sure zannetmişimdir.Resulullah s.a.v. bu iki surenin ayrı mı bir mi olduğunu açıklamadan vefat etti.Ben de araya besmele koymaksızın ikisini birleştirdim ve bunları yedi uzun sure arasına kattım.

  İbn Kesir ÖNSÖZ ünde yer verdiği bu hadisten sonra şöyle devam etti:

  Bu hadisten,sureler içindeki ayetlerin kendi aralarındaki sıralamasının Resulullah s.a.v. in bildirmesiyle vahiy kaynaklı iken,sureler arasında sıralamanın Hz. Osman ın emriyle olduğu anlaşılmaktadır.Bu yüzden hiç kimse Kur'an'ı(ayetleri) bu tertibe aykırı okuyamaz.Ters okursa büyük hata işlemiş olur.Sureleri Osman r.a. a uyarak mushaftaki sıraya göre okumak ise müstehaptır.Evla olan, bunları Resulullah s.a.v. in okuduğu gibi, ardı ardına okumaktır.

  İbn Kesir bu yazıdan sonra başka hadislerle sureler arasında atlanarak(örnek: 50.sureden sonra 54.sure okunmasını)
  veyahut art arda okunmasını(örnek: Cuma suresinden sonra Munafikun suresini okumasını)
  veyahut da Hz.Huzeyfe den rivayet edilen bir hadiste önce 2.sure olan Bakara suresini okuduğunu sonra 4.sure olan Nisa suresini okuduğunu sonra ise 3.sure olan Al- i imran suresini okuduğunu belirtmiştir.bu hadisi Müslim rivayet etmiştir.

  BURADAN DA GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ ÖNEMLİ OLAN SURELERİN SIRASINA GÖRE OKUMAK DEĞİL;SURE İÇERİSİNDEKİ AYET SIRALARINA DİKKAT EDEREK OKUMAKTIR.
  SURELERİN SIRASININ ÖNEMİ OLMAKSIZIN RESULULLAH IN UYGULAMASINDAN GELEN RİVAYETLERE GÖRE HER TÜRLÜSÜ CAİZDİR.ALLAH DOĞRUSUNU BİLİR.

 7. Misafir
  A.s bi sorum olcakti ben kevser,ihlas,felak,nas sürelerink biliorum siralamaya göre ozaman ilk kevser okuyupta sonra ihlas felak ve nas la devam mi edicem dogrumu yani kevserden ihlas süresine atlayabilirmiyim

 8. Misafir
  sadece ihlas felak ve nas surelerini biliyorum.namazda nasıl okurum

 9. mum
  Administrator
  namaz surelerinin okunuş sırası
  sadece ihlas felak ve nas surelerini biliyorum.
  Kevser süresinide ezberle, 1. rekatta kevser süresini oku 2. rekatta ihlas süresini.
  ezbeleme imkanın yoksa 1. rekatta ihlas 2. rekatta felak oku
  (Tavsiyemin sebebi, 1. okunan süre 2. okunacak süreden az uzun olması sünnetttir ondan)

+ Yorum Gönder
namaz surelerinin okunuş sırası,  namaz sureleri sırası,  namazda surelerin okunuş sırası,  namaz sureleri okunuş sırası,  surelerin okunuş sırası,  namaz surelerinin sırasıyla okunuşu,  namazda okunan zammı surelerin sırası