+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Namaz Soruları Kategorisinden Teravih namazının fazileti (hergün kazanılan sevap - 30 gün) Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Teravih namazının fazileti (hergün kazanılan sevap - 30 gün)

  Reklam
  Sual: Teravih namazının fazileti

  1 Gecede: Anasından doğduğu gündeki gibi günahlarından korunur
  2 Gecede: Kendisinin ve eğer mümin iseler ana ve babasının günahları bağışlanır
  3 Gecede: Arş altında bir melek şöyle seslenir: -Amel temize çıktı Allah eski günahlarını bağışlar
  4 Gecede: Onun için verilecek mukafat Tevrat’ı, İncil’i, Zebur’u, Furkan’ı okuyan kimsenin sevanı kadar sevap yazılır
  5 Gecede: Yüce Allah ona Mescid-i haramada namaz kılanın sevabı kadar sevap ihsan eder
  6 Gecede: Yüce Allah ona beyti mamuru tavaf edenin sevabı kadar sevap ihsan eder her taş ve kiremit dahi onun bağışlanmasını diler
  7 Gecede: Musa (a s)’a yetişmiş firavuna ve hamana karşı ona yardım etmiş olur
  8 Gecede: Yüce Allah İbrahim (a s)’a yaptığı ihsanı onada yapar
  9 Gecede: Hz Peygamber efendimizin ibadet ettiği gibi yüce Allah’a ibadet etmiş gibi olur
  10 Gecede: Allahu teala ona dünyanın ve ahiretin hayırlısını nasip eder
  11 Gecede: Ölecek olursa dünyadan anasından doğduğu gündeki gibi günahsız çıkar
  12 Gecede: Kıyamet günü öyle bir hale gelirki yüzü ayın on dördüncü gecesindeki gibi parlar
  13 Gecede: Kıyamet gününe her türlü kötülüklerden emin olarak gelir
  14 Gecede: Melekler şu şekilde onun lehine şahitlik ederek: -Bu kimse teravih namazı kıldı Bundan sonra Allah onu hesaba çekmez
  15 Gecede: Melekler arş ve kürsü taşıyanlar onun bağışlanması anında selat okurlar
  16 Gecede: Allah teala o kimse için cehennem ateşinden kurtulduğuna dair beraat fermanı yazar
  17 Gecede: Kendisine Peygamberlerin sevabına denk sevap verilir
  18 Gecede: Bir melek şöyle seslenir:-Ey Allah’ın kulu Allah senden ve ana babandan razı oldu
  20 Gecede:Şehitlerin ve Salih zatların sevaplarına denk sevap verilir
  21 Gecede: Allahu teala onun için cennette nurdan bir ev kurar
  22 Gecede: Kıyamet günü her türlü gamadan ve kederden emin olur
  23 Gecede: Allahu teala onun için cennette şehir kurar
  24 Gecede: Onun için yirmi dört tane makbul dua vardır
  25 Gecede: Allahu teala ondan kabir azabını kaldırır
  26 Gecede: Allahu teala onun için kırk yıllık amel savabı verir
  27 Gecede: Allahu teala onun için sırat köprüsünü çakan şimşek gibi geçme ihsanı yapılır
  28 Gecede: Allahu teala onun cennetteki derecesini bir kat daha arttırır
  29 Gecede: Allahu teala ona bin makbul hac sevabı ihsan eder
  30 Gecede: Allahu teala şöyle buyurur: - Ey kulum cennetin meyvelerinden ye, sel sebil suyundan yıkan, Kevser şarabından iç, Ben senin Rabbinim sende benim kulumsun der ? 2. Hoca
  erimeye devam...

  Cevap: Teravih namazının fazileti (hergün kazanılan sevap - 30 gün)


  Reklam  Cevap: Teravih namazının gün gün fazileti hakkındaki bu gibi bilgilerin bir kaynağı yoktur (Allah en iyi bilendir)
  Bu bilgileri 15 yıl önce Arapça bir eserde okudum ama şimdi kaynağını arıyorum bulamıyorum.

+ Yorum Gönder