+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Namaz Soruları Kategorisinden Namazın farzları nelerdir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Namazın farzları nelerdir?

  Reklam

 2. Fetva Meclisi
  Moderatör

  Cevap: Namazın farzları nelerdir


  Reklam  Cevap: Hanefi mezhebine göre namazın farzları

  Namazın on iki farzı vardır. Namazın farzları, namazın dışındaki farzlar ve namazın içindeki farzlar olarak iki gruba ayrılır. Namazın dışındaki farzlar, namazdan önce ve namaza hazırlık mahiyetinde olduğu için "namazın şartları" (şurûtü's-salât) olarak adlandırılır. Namazın içindeki farzlar ise, namazın varlığı ve tasavvuru kendisine bağlı olduğu, yani bu farzlar namazın mahiyetini oluşturduğu için "namazın rükünleri" (erkânü's-salât) adını alır. Bunlar namazı oluşturan unsurlardır. Namazın farzlarından herhangi birinin eksikliği durumunda namaz sahih olmaz. Buna göre Namazın Şartları

  1. Hadesten tahâret
  2. Necâsetten tahâret
  3. Setr-i avret
  4. İstikbâl-i kıble
  5. Vakit
  6. Niyet


  b) Namazın Rükünleri
  1. İftitah tekbiri
  2. Kıyam
  3. Kıraat
  4. Rükû
  5. Secde
  6. Ka`de-i ahîre şeklinde sıralanır

  Bu sayılan şart ve rükünlerde fakihler görüş birliğindedir. Namazın rükünlerinin düzgün bir şekilde yapılması demek olan ta`dîl-i erkân Ebû Yûsuf'a ve Hanefîler'in dışındaki üç mezhebe göre rükün kabul edilmiştir. Kişinin kendi isteği ve fiili ile namazdan çıkması da (hurûc bi sun`ih) Ebû Hanîfe'ye göre bir rükündür. Farzlar arasında sıraya riayet etmek (tertip), Şâfiî ve Hanbelî mezheplerine göre namazın rükünlerindendir.


 3. Misafir
  Allah razı olsun sayenizde öğrenmiş oldum

+ Yorum Gönder