Konusunu Oylayın.: Hacet namazının kılınışı

5 üzerinden 4.74 | Toplam : 31 kişi
Hacet namazının kılınışı
 1. 16.Ağustos.2014, 12:24
  1
  vasly35
  Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 05.Ağustos.2014
  Üye No: 104382
  Mesaj Sayısı: 6
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 1

  Hacet namazının kılınışı


  Hacet namazının kılınışı Mumsema Hâcet Namazı
  İnsanlar hayatları boyunca birçok şeye ihtiyaç duyarlar, birçok şeye kavuşmayı arzu ederler. Bunlar doğaldır. Dünyalık veya âhiretlik bir isteği ve dileği bulunan, bir şeye ihtiyaç duyan kimse ihtiyaçlarını karşılamak veya arzularına ulaşmak için öncelikle onlara götürecek sebeplere tutunmalı, ayrıca bunların gerçekleşmesi için Allah'tan yardım istemelidir. Peygamberimiz bu hususta şöyle buyurmuştur:
  "Kimin Allah'tan veya insanlardan bir dileği varsa, şartlarına uygun güzel bir abdest alsın, sonra Allah'ı övgüleyip senâ etsin, Allah resulüne salât ve selâm getirsin. Daha sonra şöyle desin:
  Lâ ilâhe illallâhü'l-halîmü'l-kerîm. Sübhânallâhi Rabbi'l-arşi'l-azîm. Elhamdü lillâhi rabbi`l âlemîn; Es'elüke mücîbâti rahmetike ve azâime mağfiretik; ve'l-ismete min külli zenbin ve'l-ganîmete min külli birrin ve's-selâmete min külli ism. Lâ teda' lî zenben illâ gaferteh; ve lâ hemmen illâ ferrecteh; velâ hâceten hiye leke rıdan illâ kadaytehâ. Yâ Erhame'r-râhimîn!" (Tirmizî, "Salât", 140, 348).
  Hâcet namazı dört veya on iki rek`at olarak kılınır. Dört rek`at olarak kılındığı takdirde birinci rek`atında Fâtiha'dan sonra üç Âyetü'l-kürsî, diğer üç rek`atında ise Fâtiha'dan sonra birer kere İhlâs, Felâk ve Nâs sûreleri okunur. Namazdan sonra hadiste bildirilen hâcet duasını okur ve isteğini Cenâb-ı Rabbi'l-âlemîn'e iletir.
  "Hak tecellî eyleyince her işi âsân eder
  Halk eder esbâbını bir lahzada ihsân eder."
  HACET NAMAZI NEDİR? HACET NAMAZI NASIL KILINIR?

  Yaşam - 15 Kasım 2013 17:56
  Hacet Namazı Nedir? Hacet Namazı Nasıl Kılınır?, Hacet Namazı Ne Zaman Kılınır? Hacet Namazı Kaç Rekattır? Hacet Namazı'nda Hangi Süreler Okunur. İşte bu soruların cevabı...
  Uhrevî veya dünyevî herhangi bir isteği ve muradı olan kimse, abdest alır, yatsı namazından sonra iki veya dört rek'at, bir görüşe göre 12 rek'at namaz kılar. Sonra Allah'a hamd ü senâ ve Resûlüne salâvatta bulunur. Daha sonra da hâcet duasını okuyup istek ve dileğini Allah'a arzeder.
  Hacet Namazı Nasıl Kılınır?
  Hacet Namazı, iki, dört ya da on iki rekât şeklinde kılınabilir. Efendimiz’in (s.a.s) rivayetine göre ilk rekâtta Fatiha’dan sonra üç defa Âyetel-Kürsî, diğer rekâtlarda Fatiha’dan sonra sırasıyla birer defa İhlas, Felak ve Nas sûreleri okunur. Hacet namazı bitince Allah’a hamd ve sena, Resûlullah’a salat ve selamdan sonra, peygamberlerin duaları da eklenerek bir hacet duası okunması sünnet. Çeşitli hacet duaları olduğu için herhangi bir tanesi tercih edilebilir. Hacet duasını okuduktan sonra Allah’tan ihtiyacın giderilmesi için dilekte bulunulur. Dualar okunurken, çekilen acının tesiriyle tamamen Cenâb-ı Hakk’a yönelip, ıztırar haliyle yakarmak gerekir.
  Hacet namazının ne zaman, nasıl kılınacağı ve ne okunacağı hususunda insan,ruh haline göre hareket edebilir. Öyle ki bazı sıkıntılar ve istekler anlık olabilir. Genelde perşembeyi Cumaya bağlayan gece Hacet Namazı kılmanın daha evla olduğu belirtilmektedir.
  Hacet Namazı bir haksızlığa uğrandığında, bir eşya kaybolduğunda, merak edilen bir kimseden haber alınmadığında bu namaz kılınıp dua edilebilir. Eğer geniş zamana yayılan bir dert veya arzu varsa Yatsı veya teheccüt namazından sonra hacet namazı kılınır. Bilhassa ülkemizin içinde bulunduğu sıkıntılardan ve İslâm âleminin maruz kaldığı mağlubiyet ve zilletten kurtulması, hak ve hakikatin dünyaya hâkim olması için kılınacak hacet namazlarının ise 40 gün veya daha fazla bir süreye yayılması gerekir.
  Hacet Namazına niyet edilir. Namazda asagidaki âyetler okunur:

  1. Rekâtta: Subhaneke + Fatiha + 3 Âyetel Kürsî

  2. Rekâtta: Fatiha + Ihlâs + Felâk + Nas.

  2. Rekâtin sonunda: Ettehiyyâtü +salli +barik

  3. Rekâtta: Subhaneke + Fatiha + Ihlâs + Felâk + Nas.

  4. Rekâtta: Fatiha + Ihlâs + Felâk + Nas.

  Rekâtin sonunda: Ettehiyyâtü + Allahümme salli + Allahümme bârik +Rabbenâ duaları.
  Namazdan sonra dua edilir ve hacet ne ise Allah'tan o istenir.

  Hâcet duası şudur: Allahümme innî es'elüke tevfîka ehli'l-hüdâ ve a'mâle ehli'l-yakîni ve münâsahate ehli't-tevbeti ve azme ehli's-sabri ve cidde ehli'l-haşyeti ve talebe ehli'r-rağbeti ve teabbüde ehli'l-verâi ve irfâne ehli'l-ilmi hattâ ehâfük. Allahümme innî es'elüke mehâfeten tahcizünî an ma'siyetike hattâ a'mele bi-tâatike amelen estehikku bihi rıdâke ve hattâ ünasıhake bi't-tevbeti havfen minke ve hattâ uhlisa leke'n-nasihate hubben leke ve hattâ etevekkele aleyke fi'l-ümûri ve husne zannin bik. Sübhâne Hâlikı'n-nûr...
  Meâli: Allah'ım! Senden hidâyet ehlinin başarısını, yakîn ehlinin amellerini, tevbe ehlinin öğütleşmesini, sabır ehlinin azmini, korku ehlinin ciddiyetini, senin rızâna rağbet gösterenlerin talebini, takvâ ehlinin ibâdetini, ilim ehlinin irfanını isterim ki, senden hakkıyle korkayım. Allah'ım! Senden öyle bir korku isterim ki, o beni sana isyandan men'etsin, tâ ki sana itâat ile öyle amel edeyim ki onunla senin rızâna ereyim, senden korkarak samimiyetle sana döneyim, sırf senin sevgini kazanmak için hâlis nasihat edeyim, her işte sana güvenip sana dayanayım sana güzel zan besliyeyim... Nûrun yaratıcısı olan Allah, her türlü nekâis ve kusurlardan münezzehtir... 2. 16.Ağustos.2014, 12:24
  1
  vasly35 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üye  Hâcet Namazı
  İnsanlar hayatları boyunca birçok şeye ihtiyaç duyarlar, birçok şeye kavuşmayı arzu ederler. Bunlar doğaldır. Dünyalık veya âhiretlik bir isteği ve dileği bulunan, bir şeye ihtiyaç duyan kimse ihtiyaçlarını karşılamak veya arzularına ulaşmak için öncelikle onlara götürecek sebeplere tutunmalı, ayrıca bunların gerçekleşmesi için Allah'tan yardım istemelidir. Peygamberimiz bu hususta şöyle buyurmuştur:
  "Kimin Allah'tan veya insanlardan bir dileği varsa, şartlarına uygun güzel bir abdest alsın, sonra Allah'ı övgüleyip senâ etsin, Allah resulüne salât ve selâm getirsin. Daha sonra şöyle desin:
  Lâ ilâhe illallâhü'l-halîmü'l-kerîm. Sübhânallâhi Rabbi'l-arşi'l-azîm. Elhamdü lillâhi rabbi`l âlemîn; Es'elüke mücîbâti rahmetike ve azâime mağfiretik; ve'l-ismete min külli zenbin ve'l-ganîmete min külli birrin ve's-selâmete min külli ism. Lâ teda' lî zenben illâ gaferteh; ve lâ hemmen illâ ferrecteh; velâ hâceten hiye leke rıdan illâ kadaytehâ. Yâ Erhame'r-râhimîn!" (Tirmizî, "Salât", 140, 348).
  Hâcet namazı dört veya on iki rek`at olarak kılınır. Dört rek`at olarak kılındığı takdirde birinci rek`atında Fâtiha'dan sonra üç Âyetü'l-kürsî, diğer üç rek`atında ise Fâtiha'dan sonra birer kere İhlâs, Felâk ve Nâs sûreleri okunur. Namazdan sonra hadiste bildirilen hâcet duasını okur ve isteğini Cenâb-ı Rabbi'l-âlemîn'e iletir.
  "Hak tecellî eyleyince her işi âsân eder
  Halk eder esbâbını bir lahzada ihsân eder."
  HACET NAMAZI NEDİR? HACET NAMAZI NASIL KILINIR?

  Yaşam - 15 Kasım 2013 17:56
  Hacet Namazı Nedir? Hacet Namazı Nasıl Kılınır?, Hacet Namazı Ne Zaman Kılınır? Hacet Namazı Kaç Rekattır? Hacet Namazı'nda Hangi Süreler Okunur. İşte bu soruların cevabı...
  Uhrevî veya dünyevî herhangi bir isteği ve muradı olan kimse, abdest alır, yatsı namazından sonra iki veya dört rek'at, bir görüşe göre 12 rek'at namaz kılar. Sonra Allah'a hamd ü senâ ve Resûlüne salâvatta bulunur. Daha sonra da hâcet duasını okuyup istek ve dileğini Allah'a arzeder.
  Hacet Namazı Nasıl Kılınır?
  Hacet Namazı, iki, dört ya da on iki rekât şeklinde kılınabilir. Efendimiz’in (s.a.s) rivayetine göre ilk rekâtta Fatiha’dan sonra üç defa Âyetel-Kürsî, diğer rekâtlarda Fatiha’dan sonra sırasıyla birer defa İhlas, Felak ve Nas sûreleri okunur. Hacet namazı bitince Allah’a hamd ve sena, Resûlullah’a salat ve selamdan sonra, peygamberlerin duaları da eklenerek bir hacet duası okunması sünnet. Çeşitli hacet duaları olduğu için herhangi bir tanesi tercih edilebilir. Hacet duasını okuduktan sonra Allah’tan ihtiyacın giderilmesi için dilekte bulunulur. Dualar okunurken, çekilen acının tesiriyle tamamen Cenâb-ı Hakk’a yönelip, ıztırar haliyle yakarmak gerekir.
  Hacet namazının ne zaman, nasıl kılınacağı ve ne okunacağı hususunda insan,ruh haline göre hareket edebilir. Öyle ki bazı sıkıntılar ve istekler anlık olabilir. Genelde perşembeyi Cumaya bağlayan gece Hacet Namazı kılmanın daha evla olduğu belirtilmektedir.
  Hacet Namazı bir haksızlığa uğrandığında, bir eşya kaybolduğunda, merak edilen bir kimseden haber alınmadığında bu namaz kılınıp dua edilebilir. Eğer geniş zamana yayılan bir dert veya arzu varsa Yatsı veya teheccüt namazından sonra hacet namazı kılınır. Bilhassa ülkemizin içinde bulunduğu sıkıntılardan ve İslâm âleminin maruz kaldığı mağlubiyet ve zilletten kurtulması, hak ve hakikatin dünyaya hâkim olması için kılınacak hacet namazlarının ise 40 gün veya daha fazla bir süreye yayılması gerekir.
  Hacet Namazına niyet edilir. Namazda asagidaki âyetler okunur:

  1. Rekâtta: Subhaneke + Fatiha + 3 Âyetel Kürsî

  2. Rekâtta: Fatiha + Ihlâs + Felâk + Nas.

  2. Rekâtin sonunda: Ettehiyyâtü +salli +barik

  3. Rekâtta: Subhaneke + Fatiha + Ihlâs + Felâk + Nas.

  4. Rekâtta: Fatiha + Ihlâs + Felâk + Nas.

  Rekâtin sonunda: Ettehiyyâtü + Allahümme salli + Allahümme bârik +Rabbenâ duaları.
  Namazdan sonra dua edilir ve hacet ne ise Allah'tan o istenir.

  Hâcet duası şudur: Allahümme innî es'elüke tevfîka ehli'l-hüdâ ve a'mâle ehli'l-yakîni ve münâsahate ehli't-tevbeti ve azme ehli's-sabri ve cidde ehli'l-haşyeti ve talebe ehli'r-rağbeti ve teabbüde ehli'l-verâi ve irfâne ehli'l-ilmi hattâ ehâfük. Allahümme innî es'elüke mehâfeten tahcizünî an ma'siyetike hattâ a'mele bi-tâatike amelen estehikku bihi rıdâke ve hattâ ünasıhake bi't-tevbeti havfen minke ve hattâ uhlisa leke'n-nasihate hubben leke ve hattâ etevekkele aleyke fi'l-ümûri ve husne zannin bik. Sübhâne Hâlikı'n-nûr...
  Meâli: Allah'ım! Senden hidâyet ehlinin başarısını, yakîn ehlinin amellerini, tevbe ehlinin öğütleşmesini, sabır ehlinin azmini, korku ehlinin ciddiyetini, senin rızâna rağbet gösterenlerin talebini, takvâ ehlinin ibâdetini, ilim ehlinin irfanını isterim ki, senden hakkıyle korkayım. Allah'ım! Senden öyle bir korku isterim ki, o beni sana isyandan men'etsin, tâ ki sana itâat ile öyle amel edeyim ki onunla senin rızâna ereyim, senden korkarak samimiyetle sana döneyim, sırf senin sevgini kazanmak için hâlis nasihat edeyim, her işte sana güvenip sana dayanayım sana güzel zan besliyeyim... Nûrun yaratıcısı olan Allah, her türlü nekâis ve kusurlardan münezzehtir...


 3. 21.Ağustos.2014, 15:04
  2
  sibel.ekici
  Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 04.Ağustos.2014
  Üye No: 104376
  Mesaj Sayısı: 8
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 1

  Cevap: Hacet namazının kılınışı
  Hacet namazı o kadar güzel bir namaz ki fazileti anlatılmakla bitirilmez. Ayeterkürsü o kadar güzel bir dua ki anlatılmakla bitirilemez. Haceti olan herkes hacet namazını kılsın. Ben 5 kere kıldım yüce mevlam 5 kez allaha sonsuz şükür beni dileğime kavuşturdu.


 4. 21.Ağustos.2014, 15:04
  2  Hacet namazı o kadar güzel bir namaz ki fazileti anlatılmakla bitirilmez. Ayeterkürsü o kadar güzel bir dua ki anlatılmakla bitirilemez. Haceti olan herkes hacet namazını kılsın. Ben 5 kere kıldım yüce mevlam 5 kez allaha sonsuz şükür beni dileğime kavuşturdu.

 5. 01.Eylül.2014, 20:59
  3
  y.airel
  Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 04.Ağustos.2014
  Üye No: 104377
  Mesaj Sayısı: 6
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 1

  Cevap: Hacet namazının kılınışı

  Hacet namazı kıldığımda hep hacetlerim gercekleşiyor bize böyle güzel bir namazı veren allaha sonsuz şükürler olsun; örnegin benim bebeğim olmuyordu hacet namazı kıldım 2 aya kalmaz karım hamile kaldı ,sonra doğum kolay geçsin sorunsuz birşekildeolsun diye kıldım karım saba sağlam dünyalar güzeli bebeğimizi dünyaya getirdi. Hacetlerimi gerçekleştiren alllaha sonsuz şükürler olsun. Bu namazı bize öğretin biricik peyganberimiz 7 kıtada müminlerin kalbinde var olsun.


 6. 01.Eylül.2014, 20:59
  3
  Üye
  Hacet namazı kıldığımda hep hacetlerim gercekleşiyor bize böyle güzel bir namazı veren allaha sonsuz şükürler olsun; örnegin benim bebeğim olmuyordu hacet namazı kıldım 2 aya kalmaz karım hamile kaldı ,sonra doğum kolay geçsin sorunsuz birşekildeolsun diye kıldım karım saba sağlam dünyalar güzeli bebeğimizi dünyaya getirdi. Hacetlerimi gerçekleştiren alllaha sonsuz şükürler olsun. Bu namazı bize öğretin biricik peyganberimiz 7 kıtada müminlerin kalbinde var olsun.

 7. 03.Ekim.2014, 00:45
  4
  serpil.bozdag
  Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 11.Eylül.2014
  Üye No: 104638
  Mesaj Sayısı: 6
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 1

  Cevap: Hacet namazının kılınışı

  evet benimde hacet namazı kıldığımda her muradım gerçekleşiyor. allah razı olsun.gerçekten fazileti mükemmmel bir namaza bize böyle güzel bir namazı veren alllaha sonsuz şükkürler olsun


 8. 03.Ekim.2014, 00:45
  4
  evet benimde hacet namazı kıldığımda her muradım gerçekleşiyor. allah razı olsun.gerçekten fazileti mükemmmel bir namaza bize böyle güzel bir namazı veren alllaha sonsuz şükkürler olsun

 9. 13.Ekim.2014, 14:45
  5
  yazıbası.i.o
  Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 13.Ekim.2014
  Üye No: 104826
  Mesaj Sayısı: 5
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 1

  Cevap: Hacet namazının kılınışı

  allah ne güzel bu namazala bizi hacetlerimize kavuşturuyor. küçük büyük herkesin kılmasını tavsiye ederim


 10. 13.Ekim.2014, 14:45
  5
  allah ne güzel bu namazala bizi hacetlerimize kavuşturuyor. küçük büyük herkesin kılmasını tavsiye ederim

 11. 22.Aralık.2014, 21:28
  6
  Misafir

  Cevap: Hacet namazının kılınışı

  Elhamdulillah şimdi kıldım rabbim kabul etsin inşallah çok sıkıntılarım var rabbim kabul et herkesin duasına ihtiyacı var kardeşimin yalvarıyorum dua dua dua


 12. 22.Aralık.2014, 21:28
  6
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  Elhamdulillah şimdi kıldım rabbim kabul etsin inşallah çok sıkıntılarım var rabbim kabul et herkesin duasına ihtiyacı var kardeşimin yalvarıyorum dua dua dua

 13. 26.Aralık.2014, 00:31
  7
  Misafir

  Cevap: Hacet namazının kılınışı

  Uzun zamandir her yatsi namazinda ve her gece kiliyorum dilegim henuz gerceklesmedi ama inancimla huzura erdigim dogrudur devam ediyorum sizlerde dua edin insallah muradima ereyim


 14. 26.Aralık.2014, 00:31
  7
  volkanaty - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  volkanaty
  Misafir
  Uzun zamandir her yatsi namazinda ve her gece kiliyorum dilegim henuz gerceklesmedi ama inancimla huzura erdigim dogrudur devam ediyorum sizlerde dua edin insallah muradima ereyim

 15. 23.Nisan.2015, 22:20
  8
  Misafir

  Cevap: Hacet namazının kılınışı

  Hacet namazı kılınış şekli için teşekkür ederim


 16. 23.Nisan.2015, 22:20
  8
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  Hacet namazı kılınış şekli için teşekkür ederim

 17. 24.Nisan.2015, 19:47
  9
  Misafir

  Cevap: Hacet namazının kılınışı

  kardeşim için dua istemiştim önceki mesajimda kabul oldu elhamdulillah


 18. 24.Nisan.2015, 19:47
  9
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  kardeşim için dua istemiştim önceki mesajimda kabul oldu elhamdulillah

 19. 24.Nisan.2015, 19:55
  10
  Misafir

  Cevap: Hacet namazının kılınışı

  Önceki mesajimda kardeşim için dua istemiştim duam kabul oldu elhamdülillah ama aşırı büyük bir sıkıntı ydi Rabbim kimseye yasatmasin


 20. 24.Nisan.2015, 19:55
  10
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  Önceki mesajimda kardeşim için dua istemiştim duam kabul oldu elhamdülillah ama aşırı büyük bir sıkıntı ydi Rabbim kimseye yasatmasin

 21. 22.Mayıs.2015, 01:43
  11
  Misafir

  Cevap: Hacet namazının kılınışı

  Benimde çok sikintim var arkadaslar yuvami kurtarmak bosanma asamasin dayiz ikitane cocugum var lutfen simdi kildim dua ettim sizlerde dua ederseniz allah razi olsun benim icinde kilarsaniz sevinirim


 22. 22.Mayıs.2015, 01:43
  11
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  Benimde çok sikintim var arkadaslar yuvami kurtarmak bosanma asamasin dayiz ikitane cocugum var lutfen simdi kildim dua ettim sizlerde dua ederseniz allah razi olsun benim icinde kilarsaniz sevinirim

 23. 22.Mayıs.2015, 01:47
  12
  Misafir

  Cevap: Hacet namazının kılınışı

  Slm arkadaslar benimde cok sikintim var bosanma asamasin dayiz ama bosanmak istemiyorum ikitane cocugum var simdi kildim namaz sizlerde benim için hacet namazi kilip dua edemisiniz hepinizden allah razi olsun


 24. 22.Mayıs.2015, 01:47
  12
  halime elif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  halime elif
  Misafir
  Slm arkadaslar benimde cok sikintim var bosanma asamasin dayiz ama bosanmak istemiyorum ikitane cocugum var simdi kildim namaz sizlerde benim için hacet namazi kilip dua edemisiniz hepinizden allah razi olsun
+ Yorum Gönder
Git 12 Son