+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Osmanlının medreselerde okuttuğu kitaplar Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Osmanlının medreselerde okuttuğu kitaplar


 2. esin-ti
  ♥• ραyLαşмακ güzéLdiя •♥

  --->: osmanlının medreselerde okuttu kitaplar


  Reklam  Cevap:
  .Cahit Baltacı’nın bu Kanûnnâmelerle bazı müderris-lerin özgeçmişlerinden yararlanarak hazırladığı 15-16.yüzyıllarda Osmanlı medreselerinde okutulan dersler ve ders kitapları şöyledir: “Yirmili” ve daha yukarı medreselerde okuyabilmek için, öğrencinin, daha önceden temel gramer ve mantık derslerini almış olmaları gerekir. Bu derslerde; gramerin “Sarf” kısmında Emsile, Binâ, Maksud, ‘İzzîMerah ve ; “Nahiv” kısmında ‘Avamil, İzhâr ve Kâfiye; Mantık kısmında Şerh-i Şemsiyye, Şerh-i Tevâli, Şerh-i Metali, Şerh-i İsagoci; Usul-ü Fıkıh kısmında da Telvih kitaplarını okuması gerekiyordu. Bu temeller üzerinde okutulan dersler arkadaki tabloda görülmektedir.
  Süleymaniye Külliyesinin vakfiyesinde de Tefsir ve Dârül-hadis müderrislerinin vasıfları sayılırken okutması gereken kitaplar-dan bahsedilmektedir.
  .....

+ Yorum Gönder