+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Ensarın özellikleri neler? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Ensarın özellikleri neler?


 2. Hoca
  erimeye devam...

  --->: ensarın özellikleri neler?


  Reklam  Cevap: ENSÂR KİMLERDİR ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

  -Mekke'den Medine'ye hicret ettikleri zaman (M. 622) Peygamber efendimiz (s.a.s.) ve muhâcirlere kucak açıp tüm imkânlarıyla yardım etmeleri.

  -Allah'ın övgüsüne mazhar olmaları:
  Ensâr kelimesi Kur'an-ı Kerîm'de Medineli müslümanlara delâlet etmek üzere iki yerde geçmekte (et-Tövbe, 9/100, 117) ve kendilerinden övgüyle bahsedilmektedir: "İlk iman eden muhacirler ve ensâr ile, iyilik yaparak onlara tabi olanlardan, Allah razı oldu. Onlar da Allah'tan razı oldular. Allah, onlar için altından ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. Onlar, orada ebedî kalacaklardır. İşte büyük kurtuluş budur" (et-Tövbe, 9/100).


  -I. ve II. Akabe Bey'atleri'nde bulunmaları.

  -Ensar, Mekkeli müslümanlar ve Hz. Peygamber'i ve kendi canlarını, çoluk ve çocuklarını, mallarını korudukları gibi koruyup onlara yardım edeceklerine dair and içmeleri

  -Hicrete ve İslâm tarihinde yeni bir dönemin açılmasına, İslâm Devleti'nin teşekkül etmesine vesile olmaları...

  -Hz. Peygamber'in ve Mekkeli müslümanlara gönülden kucak açan ve tüm imkânlarıyla yardım eden Evs'liler ve Hazrec'liler, bu gayretlerinin karşılığı olarak ensâr veya ensâru'n-nebî ismine lâyık görülmeleri


  - Dinleri uğruna mal ve mülklerini, ev ve barklarını, yurtlarını terkedip Medine'ye gelen muhâcirûn'a evlerini açmaları, rızıklarına onları da ortak etmeleri.

  -Hicretin ilk senesinde Peygamber Efendimiz, muhâcirûndan bir şahsı ensârdan bir kişiyle birer birer kardeş ilân ettiği zaman ensâr, muhâcirûnu Medine'deki evlerine, bağ ve bahçelerine, işlerine ortak etmeleri,

  -eşsiz bir kardeşlik ve dayanışma örneği göstermeleri...

  Benden bu kadar

+ Yorum Gönder