+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Ön Dişlerimi Kaplatarak Uzatmak Istiyorum Caizmidir Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Ön Dişlerimi Kaplatarak Uzatmak Istiyorum Caizmidir


 2. mumine
  Editör

  --->: ön Dişlerimi Kaplatarak Uzatmak Istiyorum Caizmidir


  Reklam  Cevap: Dişinin birazı çürümüş veya kırılmış olan kimsenin dişini doldurtması veya kaplatması câizdir. Ancak zarûretsiz süs olsun diye keyfî şekilde yapmak câiz değildir.

  Hanefî mezhebi müctehidlerinden İmam Muhammed Rahimehullah'a göre sallanan dişleri altın tel ile bağlatmak düşen ve çıkarılan diş yerine altın diş takmak câizdir. İmâm-ı Âzam Ebû Hanife'ye göre ise altın ile kaplatmak câiz değil gümüş ile caizdir. İmam Ebû Yusuf da (bir rivâyette) İmam Muhammed gibi buyurmuştur. Altın ile kaplamada İmam Muhammed'in ictihadiyle amel edilebilir. Âlimler imameyn'in (İmam Ebû Yusuf ile İmam Muhammed'in) ictihadı üzerine fetvâ vermişlerdir.

  Ayrıca Osmanlı ulemasından Şeyhulislam Uryanizâde diş doldurmak için ve Şeyhulislam Mûsâ Kâzım Efendi de altın diş takmak için fetva vermişlerdir.

  İslâm dininde kolaylık yapacağız diye şerîatin cevâz vermediği bir hususa elbette caizdir denilemez. Fakat caiz olan bir mesele için de câiz değildir denilerek zorluk çıkarılamaz.

  bazı kimselerin kaplama veya dolgu dişi olanların gusüllerinin câiz olmadığını ve böylelerinin cünüplükten kurtulamayacaklarını söylediklerine şâhit oluyoruz.

  Hanefî mezhebine göre gusülde ağız ve burun bedenin dış kısmı kabul edildiğinden yıkanması farzdır. Şâfiî mezhebine göre ise sünnettir.

  Gusledecek kimsenin ağzındaki dişler kaplatılmış veya doldurtulmuşsa kaplanan ve doldurulan dişin kaplama ve dolgunun dışının yıkanmasıyla gusül tamam olur. Ancak dişler sâbit değil de çıkarılabilecek şekilde ise çıkarılması icap eder.

  Bu husus; yara ve sargı üzerine meshin câiz olduğu gibidir. Yaranın üzerindeki sargıyı söküp altını yıkamak mecburiyeti olmadığı gibi diş için de hüküm aynıdır.

  Kezâ abdestte yüzü yıkamak farz olduğu halde sakalı sık olan kimsenin sâdece sakalının üzerini yıkamasının kâfi geldiği ve sakalının diplerini yıkamak mecburiyeti olmadığı gibi kaplanmış dişi söküp veya söktürüp altını yıkamak icap etmez. Kaldı ki dişte zarûret de vardır.

  MUHTASAR İLMİHALDEN ALINTIDIR.


+ Yorum Gönder
ön dişlerimi uzatmak istiyorum