Konusunu Oylayın.: Zaman yönetiminin önemi

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi
Zaman yönetiminin önemi
 1. 19.Kasım.2009, 01:15
  1
  Misafir

  Zaman yönetiminin önemi


  Zaman yönetiminin önemi Mumsema ZAMAN YÖNETİMİ

  AMAÇ


  Yöneticilerin zamanlarını etkin biçimde kullanmalarını sağlayarak verimliliklerini arttırmak


  OKUYUCU HEDEFLERİ


  Zaman yönetiminin önemini açıklayabilecek.
  Zamanı etkin kullanmak için günlük plan tekniğini kullanabilecek.
  Günlük planda önceliklerin belirlenmesi için kullanılan yöntemleri bilecek.
  Zaman tuzaklarını açıklayabilecek.
  Kişisel ve kurumsal gelişmenin zaman yönetimi ile ilişkisini kurabilecek.
  Zamanı nasıl kontrol altına alabileceğini öğrenmek.
  Zamanı en önemli işlere nasıl harcadığını öğrenmek.
  Yaptığı işlerde nasıl daha verimli olabileceğini öğrenmek.
  Zamanı nasıl israf etmeyeceğini öğrenmek.


  İÇERİK


  Neden “zaman yönetimi” amaç
  İşletme yönetiminde zaman yönetiminin önemi, faydaları
  Kısıtlı ve üretilmeyen kaynak: zaman
  Günlük planda önceliklerin belirlenmesi için yöntemler
  Zaman tuzakları neler?
  Zaman tuzaklarından korunmanın yöntemleri
  Kişisel ve kurumsal gelişimin zaman yönetimi ile ilişkisi
  TANIM


  Zaman, arka arkaya dizilmiş olayların ve olguların algılanmasıdır. Zaman, olayları ölçebildiğimiz bir

  süreçtir. Eğer olaylar ve olgular olmasaydı, zamanı ne algılayabilirdik, ne de ölçebilirdik.

  Zaman hayattır.Geri döndürülemez.Ve hiçbir şey onun yerini tutamaz. Zamanımızı harcamak

  hayatımızı harcamaktır. Zamanımızı iyi kullanabilmek hayatımızı iyi kullanıp hep iyi sonuçlar

  almak demektir.

  Zamanımızı nasıl değerlendirebileceğimize ilişkin doğru kararlar vermek, etrafta bulunan herhangi işi

  verimli şekilde yapmaktan daha önemlidir.Verimlilik yerine göre iyidir. Başarılı insanın bizden daha

  fazla zamanı yoktur, bunlar zamanı etkili kullananlardır.

  Bütün diğer kaynaklar gibi, zamanda kullanılabilir bir özelliktir ve ondan yararlanılabilir.

  Zamanın tümünü birden kullanmaya ilişkin olanlara karşı elinde yeterince olduğunu bilerek onu

  azar azar harcamayı bilenlerin daha ender oluşu, zaman kavramının bir çelişkisidir.

  Zaman yenilenmesi mümkün olmayan bütün kaynakların en değerli olanıdır.

  Zaman diğer kaynaklardan farklı olarak ; alınıp satılamaz, biriktirilemez, başkasından

  aktarılamaz, depolanamaz, üretilemez, çoğaltılamaz ve değiştirilemez. Ancak zaman

  tasarruflu kullanılabilir.


  ZAMANA HÜKMETMEK NİÇİN GEREKLİDİR?


  Yönetim değişikliğinin etkilerini, önerilerini kavramak.
  Değişme sürecine bağlı olarak durgunluk olgusu bilinci kazandırmak.
  Zaman ve planlamaya ilişkin geleneksel tutumunun eksikliklerini belirlemek.
  İşleri kümelendirip, planlama yapmak becerisini kazandırmak.
  İyi yetişmiş, yetkin, liderlik özelliklerine sahip yöneticiler, zamana hükmetme konusunda üst

  düzeyde yeterlilikleri olan kişilerdir. Zamana hükmetmek, zamanı kontrol altına almak, zamanı

  yönetmek demektir. Zamanı yönetmek olayları ve olguları önceliklerine göre sıraya koyabilmektir

  Yetkin yönetici, düşünce modelini yukarıdaki dizinde beşinciden başlatıp olayları ve olguları kontrol

  etmeye yönelen yöneticidir.

  I- ZAMAN YÖNETİMİ AŞAMALARI


  Hızla geçip giden bir yüzyılda yaşıyoruz.

  Geçtiğimiz 20. Yüzyılda bilimdeki ve

  teknolojideki hızlı değişmeye adapte olmak

  için bizlerde aynı gelişim trendini göstermek

  zorundayız. Bu nedenle bizlerde bu gelişime

  adapte mi olmalıyız , yoksa bu gelişimi

  bizler mi başlatmalıyız? Eğer geleceğe ilişkin

  bir imza atmak istiyorsak, bu gelişimi bizler

  başlatmalıyız. Gelişimi başlatmak için de

  öncelikle geleceği görmeli ve geleceği

  planlamalıyız. Bunun için de içinde

  yaşadığımız şu anki zamanı yönetmeliyiz.

  Zaman yönetiminin aşamaları yanda verilmiştir.


  MİSYON


  STRATEJİK HEDEFLER


  ÇEVRE ANALİZİ


  KİŞİSEL ANALİZ


  KARŞILAŞTIRMA


  PLANLAMA


  UZUN VADELİ HEDEFLER


  TAKTİKSEL PLANLAR


  KISA VADELİ HEDEFLER


  OPERASYONEL PLANLAR

  Zaman kültürel ve psikolojik boyutları olan bir kavramdır. Eğer bir çalışma sırasında kendinizi

  doğrudan konuya verebilmişseniz, huzurlu bir ortamda severek ve isteyerek çalışıyorsanız, zaman

  göreceli olarak çabuk geçer. Buna karşılık okulda yada evde kaygılı bir bekleyiş içinde olduğunuzda

  zaman duygusal olarak uzaklaşır.

  Geleneksel anlatımı ile “bir türlü geçmek bilmez.” Eğer bir hafta size çok çabuk geçti gibi geliyorsa,

  okul yöneticiliğine çabuk ısındınız, işiniziz seviyorsunuz demektir.  MİSYON


  Şu anda hemen her kurum belli bir konumda bulunmaktadır. Örneğin; Microsoft işletmesi bilgisayar

  dünyasında tekel olma yolunda ilerlemektedir. Ancak Microsoft işletmesinin bundan 10 yıl sonra da

  dünyada 1 numara olacağını söyleyebilir miyiz? Her işletme gelecekte nerede olacağını bilmek ister.

  Bu amaçla da kendine yaşamını devam ettirecek olan bir misyon seçer. Bu misyon o işletmenin var

  olma nedenidir.

  İnsanlarda da aynı anlayışı gözlemleyebiliriz. Bizlerde yaşamımızı adayacağımız bir misyon seçer

  ve bu misyon doğrultusunda yaşamımızı planlayabiliriz. Örneğin; Karaca Holding’in sahibi Hayrettin

  Karaca yaşamını doğa ve çevrenin korunmasına adamış ve TEMA vakfını kurmuştur ve yaşantısının

  büyük bölümünü bu kurumun çalışmalarındaki başarısı için harcamaktadır. Etkili bir zaman yönetimi

  için bizlerde öncelikle var olma nedenimizi (misyonumuzu) belirlemeliyiz.

  STRATEJİK HEDEFLER


  Belirlemiş olduğumuz misyon doğrultusunda, bu misyonumuz ile ulaşmak istediğimiz hedefler

  belirleriz. Belirlenmiş olan bu hedeflere ulaşıldığında da misyon tamamlanmış olacaktır. Bu nedenle

  stratejik hedefler, kurumun veya bireyin misyonunu tamamlayacak şekilde hazırlanmalıdır.

  Bizler stratejik hedefleri kısa süreli hedefler ve uzun süreli hedefler olarak iki bölüme ayırıyoruz.


  Stratejik hedefleri belli periyotlara böleriz. Genellikle beş yıllık

  periyotlara bölünen hedefler uzun süreli hedeflerdir.Ülkelerin 5

  yıllık kalkınma planlarını örnek olarak gösterebiliriz


  UZUN SÜRELİ HEDEFLER


  Uzun süreli hedefleri de belli periyotlara böleriz. Genellikle

  bir veya iki yıllık periyotlara bölünen hedefler kısa süreli

  hedeflerdir.Günlük yaşamımızda bu hedefler aylar, haftalar

  boyutunda kısaltılabilir.


  KISA SÜRELİ HEDEFLER


  Misyon ve hedeflerin belirlenmesinden sonra, bu hedeflere

  ulaşmamızı sağlayacak planlar yapılmaktadır. Planlama

  aşamasında yapılacak ilk işlem kurumun zayıf ve güçlü

  noktalarının belirlenmesidir. Kurum ve konu ile ilgili veriler

  toplanır. Yapılacak olan toplantıda bu veriler ışığında bireyler

  düşüncelerini aktarırlar. Bu toplantıda öncelikle kurumu tanımaya

  yönelik sorular sorulur. Bu sorular aşağıda verilmiştir.


  STRATEJİK PLANLAMA


  UZUN SÜRELİ

  HEDEFLER


  KISA SÜRELİ

  HEDEFLER  MİSYON


  STRATEJİK

  HEDEFLER

  Güçlü yönleri belirlemek için sorulacak sorular


  Bizim Avantajımız Nelerdir?
  Biz Neyi Daha İyi Yaparız?


  ?

  Zayıf yönleri belirlemek için sorulacak sorular


  Bizim Dezavantajlarımız Nelerdir?
  Biz Neyi Kötü Yapıyoruz?
  Bizim Mevcut Gelişmemizi Engelleyen Etkenler Nelerdir


  ?

  Sektördeki Tehditler


  ?

  Sektörde Hangi Uygulamalar Terk Ediliyor?
  Sektördeki Diğer Kurumların Uygulamalarından
  Nasıl Etkileniyoruz?


  Sektördeki Fırsatlar


  ?

  Sektörde Ne Tür Gelişmeler Yaşanıyor?
  Bireyin Tercihleri Ne Yönde Değişiyor?


  Bu sorulara ilişkin olarak herkesin cevapları kayıt edildikten sonra önem sırasına göre yazılır. Daha sonra

  kurum dışındaki durumun analizine geçilir. Burada da yine kurumun çalıştığı alan ile ilgili veriler toplanır.

  Bu veriler ışığında toplantıda kurumun yaşadığı dış çevreyi tanımaya yönelik sorular sorulur;  Bu aşamadan sonra çevre analizi sonuçları ile kişisel analiz sonuçları karşılaştırılır ve bunun sonucunda işletmenin

  ileride izleyeceği adımlar belirlenir

  STRATEJİK HEDEFLER


  ÇEVRE ANALİZİ


  KARŞILAŞTIRMA


  KİŞİSEL ANALİZ


  Taktiksel Planlar


  Uzun süreli hedeflere ulaşmak için hazırlanan planlardır.

  Taktiksel planlarda bölümlerin ve kişilerin görev ve

  sorumluluklarının ne olduğu, bu görev ve sorumluluklar

  dahilinde nasıl çalışacakları yer almaktadır


  Tek Kullanımlı Planlar:

  Belli bir amaca yönelik

  planlardır.

  Operasyonel Planlar


  Kısa süreli hedeflere ulaşmak için hazırlanan planlardır.

  Taktiksel planlar iki bölümde hazırlanır;


  Standart Planlar:

  Belli kuralların, standart

  operasyonel planların yer

  aldığı planlardır.


  HEDEFLER YAŞANTI ALANI


  ZAMAN KULLANIMI KONUSUNDA ÖNERMELER


 2. 19.Kasım.2009, 01:15
  1
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir  ZAMAN YÖNETİMİ

  AMAÇ


  Yöneticilerin zamanlarını etkin biçimde kullanmalarını sağlayarak verimliliklerini arttırmak


  OKUYUCU HEDEFLERİ


  Zaman yönetiminin önemini açıklayabilecek.
  Zamanı etkin kullanmak için günlük plan tekniğini kullanabilecek.
  Günlük planda önceliklerin belirlenmesi için kullanılan yöntemleri bilecek.
  Zaman tuzaklarını açıklayabilecek.
  Kişisel ve kurumsal gelişmenin zaman yönetimi ile ilişkisini kurabilecek.
  Zamanı nasıl kontrol altına alabileceğini öğrenmek.
  Zamanı en önemli işlere nasıl harcadığını öğrenmek.
  Yaptığı işlerde nasıl daha verimli olabileceğini öğrenmek.
  Zamanı nasıl israf etmeyeceğini öğrenmek.


  İÇERİK


  Neden “zaman yönetimi” amaç
  İşletme yönetiminde zaman yönetiminin önemi, faydaları
  Kısıtlı ve üretilmeyen kaynak: zaman
  Günlük planda önceliklerin belirlenmesi için yöntemler
  Zaman tuzakları neler?
  Zaman tuzaklarından korunmanın yöntemleri
  Kişisel ve kurumsal gelişimin zaman yönetimi ile ilişkisi
  TANIM


  Zaman, arka arkaya dizilmiş olayların ve olguların algılanmasıdır. Zaman, olayları ölçebildiğimiz bir

  süreçtir. Eğer olaylar ve olgular olmasaydı, zamanı ne algılayabilirdik, ne de ölçebilirdik.

  Zaman hayattır.Geri döndürülemez.Ve hiçbir şey onun yerini tutamaz. Zamanımızı harcamak

  hayatımızı harcamaktır. Zamanımızı iyi kullanabilmek hayatımızı iyi kullanıp hep iyi sonuçlar

  almak demektir.

  Zamanımızı nasıl değerlendirebileceğimize ilişkin doğru kararlar vermek, etrafta bulunan herhangi işi

  verimli şekilde yapmaktan daha önemlidir.Verimlilik yerine göre iyidir. Başarılı insanın bizden daha

  fazla zamanı yoktur, bunlar zamanı etkili kullananlardır.

  Bütün diğer kaynaklar gibi, zamanda kullanılabilir bir özelliktir ve ondan yararlanılabilir.

  Zamanın tümünü birden kullanmaya ilişkin olanlara karşı elinde yeterince olduğunu bilerek onu

  azar azar harcamayı bilenlerin daha ender oluşu, zaman kavramının bir çelişkisidir.

  Zaman yenilenmesi mümkün olmayan bütün kaynakların en değerli olanıdır.

  Zaman diğer kaynaklardan farklı olarak ; alınıp satılamaz, biriktirilemez, başkasından

  aktarılamaz, depolanamaz, üretilemez, çoğaltılamaz ve değiştirilemez. Ancak zaman

  tasarruflu kullanılabilir.


  ZAMANA HÜKMETMEK NİÇİN GEREKLİDİR?


  Yönetim değişikliğinin etkilerini, önerilerini kavramak.
  Değişme sürecine bağlı olarak durgunluk olgusu bilinci kazandırmak.
  Zaman ve planlamaya ilişkin geleneksel tutumunun eksikliklerini belirlemek.
  İşleri kümelendirip, planlama yapmak becerisini kazandırmak.
  İyi yetişmiş, yetkin, liderlik özelliklerine sahip yöneticiler, zamana hükmetme konusunda üst

  düzeyde yeterlilikleri olan kişilerdir. Zamana hükmetmek, zamanı kontrol altına almak, zamanı

  yönetmek demektir. Zamanı yönetmek olayları ve olguları önceliklerine göre sıraya koyabilmektir

  Yetkin yönetici, düşünce modelini yukarıdaki dizinde beşinciden başlatıp olayları ve olguları kontrol

  etmeye yönelen yöneticidir.

  I- ZAMAN YÖNETİMİ AŞAMALARI


  Hızla geçip giden bir yüzyılda yaşıyoruz.

  Geçtiğimiz 20. Yüzyılda bilimdeki ve

  teknolojideki hızlı değişmeye adapte olmak

  için bizlerde aynı gelişim trendini göstermek

  zorundayız. Bu nedenle bizlerde bu gelişime

  adapte mi olmalıyız , yoksa bu gelişimi

  bizler mi başlatmalıyız? Eğer geleceğe ilişkin

  bir imza atmak istiyorsak, bu gelişimi bizler

  başlatmalıyız. Gelişimi başlatmak için de

  öncelikle geleceği görmeli ve geleceği

  planlamalıyız. Bunun için de içinde

  yaşadığımız şu anki zamanı yönetmeliyiz.

  Zaman yönetiminin aşamaları yanda verilmiştir.


  MİSYON


  STRATEJİK HEDEFLER


  ÇEVRE ANALİZİ


  KİŞİSEL ANALİZ


  KARŞILAŞTIRMA


  PLANLAMA


  UZUN VADELİ HEDEFLER


  TAKTİKSEL PLANLAR


  KISA VADELİ HEDEFLER


  OPERASYONEL PLANLAR

  Zaman kültürel ve psikolojik boyutları olan bir kavramdır. Eğer bir çalışma sırasında kendinizi

  doğrudan konuya verebilmişseniz, huzurlu bir ortamda severek ve isteyerek çalışıyorsanız, zaman

  göreceli olarak çabuk geçer. Buna karşılık okulda yada evde kaygılı bir bekleyiş içinde olduğunuzda

  zaman duygusal olarak uzaklaşır.

  Geleneksel anlatımı ile “bir türlü geçmek bilmez.” Eğer bir hafta size çok çabuk geçti gibi geliyorsa,

  okul yöneticiliğine çabuk ısındınız, işiniziz seviyorsunuz demektir.  MİSYON


  Şu anda hemen her kurum belli bir konumda bulunmaktadır. Örneğin; Microsoft işletmesi bilgisayar

  dünyasında tekel olma yolunda ilerlemektedir. Ancak Microsoft işletmesinin bundan 10 yıl sonra da

  dünyada 1 numara olacağını söyleyebilir miyiz? Her işletme gelecekte nerede olacağını bilmek ister.

  Bu amaçla da kendine yaşamını devam ettirecek olan bir misyon seçer. Bu misyon o işletmenin var

  olma nedenidir.

  İnsanlarda da aynı anlayışı gözlemleyebiliriz. Bizlerde yaşamımızı adayacağımız bir misyon seçer

  ve bu misyon doğrultusunda yaşamımızı planlayabiliriz. Örneğin; Karaca Holding’in sahibi Hayrettin

  Karaca yaşamını doğa ve çevrenin korunmasına adamış ve TEMA vakfını kurmuştur ve yaşantısının

  büyük bölümünü bu kurumun çalışmalarındaki başarısı için harcamaktadır. Etkili bir zaman yönetimi

  için bizlerde öncelikle var olma nedenimizi (misyonumuzu) belirlemeliyiz.

  STRATEJİK HEDEFLER


  Belirlemiş olduğumuz misyon doğrultusunda, bu misyonumuz ile ulaşmak istediğimiz hedefler

  belirleriz. Belirlenmiş olan bu hedeflere ulaşıldığında da misyon tamamlanmış olacaktır. Bu nedenle

  stratejik hedefler, kurumun veya bireyin misyonunu tamamlayacak şekilde hazırlanmalıdır.

  Bizler stratejik hedefleri kısa süreli hedefler ve uzun süreli hedefler olarak iki bölüme ayırıyoruz.


  Stratejik hedefleri belli periyotlara böleriz. Genellikle beş yıllık

  periyotlara bölünen hedefler uzun süreli hedeflerdir.Ülkelerin 5

  yıllık kalkınma planlarını örnek olarak gösterebiliriz


  UZUN SÜRELİ HEDEFLER


  Uzun süreli hedefleri de belli periyotlara böleriz. Genellikle

  bir veya iki yıllık periyotlara bölünen hedefler kısa süreli

  hedeflerdir.Günlük yaşamımızda bu hedefler aylar, haftalar

  boyutunda kısaltılabilir.


  KISA SÜRELİ HEDEFLER


  Misyon ve hedeflerin belirlenmesinden sonra, bu hedeflere

  ulaşmamızı sağlayacak planlar yapılmaktadır. Planlama

  aşamasında yapılacak ilk işlem kurumun zayıf ve güçlü

  noktalarının belirlenmesidir. Kurum ve konu ile ilgili veriler

  toplanır. Yapılacak olan toplantıda bu veriler ışığında bireyler

  düşüncelerini aktarırlar. Bu toplantıda öncelikle kurumu tanımaya

  yönelik sorular sorulur. Bu sorular aşağıda verilmiştir.


  STRATEJİK PLANLAMA


  UZUN SÜRELİ

  HEDEFLER


  KISA SÜRELİ

  HEDEFLER  MİSYON


  STRATEJİK

  HEDEFLER

  Güçlü yönleri belirlemek için sorulacak sorular


  Bizim Avantajımız Nelerdir?
  Biz Neyi Daha İyi Yaparız?


  ?

  Zayıf yönleri belirlemek için sorulacak sorular


  Bizim Dezavantajlarımız Nelerdir?
  Biz Neyi Kötü Yapıyoruz?
  Bizim Mevcut Gelişmemizi Engelleyen Etkenler Nelerdir


  ?

  Sektördeki Tehditler


  ?

  Sektörde Hangi Uygulamalar Terk Ediliyor?
  Sektördeki Diğer Kurumların Uygulamalarından
  Nasıl Etkileniyoruz?


  Sektördeki Fırsatlar


  ?

  Sektörde Ne Tür Gelişmeler Yaşanıyor?
  Bireyin Tercihleri Ne Yönde Değişiyor?


  Bu sorulara ilişkin olarak herkesin cevapları kayıt edildikten sonra önem sırasına göre yazılır. Daha sonra

  kurum dışındaki durumun analizine geçilir. Burada da yine kurumun çalıştığı alan ile ilgili veriler toplanır.

  Bu veriler ışığında toplantıda kurumun yaşadığı dış çevreyi tanımaya yönelik sorular sorulur;  Bu aşamadan sonra çevre analizi sonuçları ile kişisel analiz sonuçları karşılaştırılır ve bunun sonucunda işletmenin

  ileride izleyeceği adımlar belirlenir

  STRATEJİK HEDEFLER


  ÇEVRE ANALİZİ


  KARŞILAŞTIRMA


  KİŞİSEL ANALİZ


  Taktiksel Planlar


  Uzun süreli hedeflere ulaşmak için hazırlanan planlardır.

  Taktiksel planlarda bölümlerin ve kişilerin görev ve

  sorumluluklarının ne olduğu, bu görev ve sorumluluklar

  dahilinde nasıl çalışacakları yer almaktadır


  Tek Kullanımlı Planlar:

  Belli bir amaca yönelik

  planlardır.

  Operasyonel Planlar


  Kısa süreli hedeflere ulaşmak için hazırlanan planlardır.

  Taktiksel planlar iki bölümde hazırlanır;


  Standart Planlar:

  Belli kuralların, standart

  operasyonel planların yer

  aldığı planlardır.


  HEDEFLER YAŞANTI ALANI


  ZAMAN KULLANIMI KONUSUNDA ÖNERMELER

 3. 10.Kasım.2013, 19:24
  2
  Muhasibi
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 22.Ağustos.2007
  Üye No: 12
  Mesaj Sayısı: 15,774
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 159
  Bulunduğu yer: Gönlümün Mürekkep Lekeleri'de Fikir İşçisi

  Cevap: Zaman yönetiminin önemi
  Zamanı verimli kullanma isteğinin çoğunlukla erişkin insanlarda görülen bir davranış biçimi olduğu gerçektir. Çocuklarda bile zaman kavramının iki yaşından sonra gelişmeye başladığını bilmemiz, erişkinlerde bunun ne kadar önemli ve anlamlı olduğunu algılamamızı sağlar. Çünkü erişkinlerde sorumluluk bilinciyle birlikte, sorumluluk alanlarının artması, bu sorumlulukların gerçekleştirilebileceği zamanın da planlanması gerektiğini ortaya çıkarmaktadır.

  Zaman yönetimi bilinciyle hareket edildiğinde insanlar:
  *Aile ile daha çok vakit geçirmek,
  *Arkadaşlarla daha çok beraber olmak,
  *Müzik dinlemek, kitap okumak vb. aktivitelere daha çok zaman ayırabileceklerdir. Bu liste daha da uzayabilir. Ama zaman yokluğundan şikâyet edilerek bu isteklerin birçoğu gerçekleştirilemez. Hepimiz bir günde 24 saate sahibiz. Kaynak kısıtlıdır; ama onu kullanma biçimleri çok çeşitlidir. Başarılı zaman yönetiminin daha çok çalışmayla, günün her dakikasını işle doldurup, gece bitiminde yorgun, bitkin olmayla bir ilgisi yoktur. Zamanı iyi kullanmak akılcı, bilinçli ve planlı çalışmaktır. Zamanı iyi planlamamak, diğer bir ifadeyle hedeflerin belirsizliği, önceliklerin olmayışı; zamanı kullanma konusunda başarısızlıklara neden olabilir ki bu da isteklerin gerçekleşmesini engeller. Zaman yönetiminin önemi burada ortaya çıkmaktadır. Zamanın nereye harcandığı konusunda günlük olarak bilgi toplanması ve bu bilgilerin analiz edilerek zaman kullanma sorunlarının belirlenmesi ve sorunlara çözüm bulunması gerekmektedir.

  Kaynak: Yaratım İçerik İletişim


 4. 10.Kasım.2013, 19:24
  2
  Devamlı Üye  Zamanı verimli kullanma isteğinin çoğunlukla erişkin insanlarda görülen bir davranış biçimi olduğu gerçektir. Çocuklarda bile zaman kavramının iki yaşından sonra gelişmeye başladığını bilmemiz, erişkinlerde bunun ne kadar önemli ve anlamlı olduğunu algılamamızı sağlar. Çünkü erişkinlerde sorumluluk bilinciyle birlikte, sorumluluk alanlarının artması, bu sorumlulukların gerçekleştirilebileceği zamanın da planlanması gerektiğini ortaya çıkarmaktadır.

  Zaman yönetimi bilinciyle hareket edildiğinde insanlar:
  *Aile ile daha çok vakit geçirmek,
  *Arkadaşlarla daha çok beraber olmak,
  *Müzik dinlemek, kitap okumak vb. aktivitelere daha çok zaman ayırabileceklerdir. Bu liste daha da uzayabilir. Ama zaman yokluğundan şikâyet edilerek bu isteklerin birçoğu gerçekleştirilemez. Hepimiz bir günde 24 saate sahibiz. Kaynak kısıtlıdır; ama onu kullanma biçimleri çok çeşitlidir. Başarılı zaman yönetiminin daha çok çalışmayla, günün her dakikasını işle doldurup, gece bitiminde yorgun, bitkin olmayla bir ilgisi yoktur. Zamanı iyi kullanmak akılcı, bilinçli ve planlı çalışmaktır. Zamanı iyi planlamamak, diğer bir ifadeyle hedeflerin belirsizliği, önceliklerin olmayışı; zamanı kullanma konusunda başarısızlıklara neden olabilir ki bu da isteklerin gerçekleşmesini engeller. Zaman yönetiminin önemi burada ortaya çıkmaktadır. Zamanın nereye harcandığı konusunda günlük olarak bilgi toplanması ve bu bilgilerin analiz edilerek zaman kullanma sorunlarının belirlenmesi ve sorunlara çözüm bulunması gerekmektedir.

  Kaynak: Yaratım İçerik İletişim
+ Yorum Gönder