+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Meleklerin Görevleri Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Meleklerin Görevleri

  Sual: Arkadaşlar,tüm meleklerin görevleri nelerdir acaba???Açıklayıcı,kısa ve öz...Şimdiden tşkrlr ? 2. mumsema
  aydınlatmaya devam...

  --->: Meleklerin Görevleri


  Reklam  Cevap:
  Arkadaşlar,tüm meleklerin görevleri nelerdir acaba???Açıklayıcı,kısa ve öz...Şimdiden tşkrlr
  tüm melekleri bilemeyiz, sadece bize bildirilen meleklerin görvlerini biliriz.

  buyur:

  Meleklerin görevleri ve cesitleri nelerdir?

  Büyük Melekler Ve Görevleri

 3. Hoca
  erimeye devam...
  Meleklerin görevleri ve çeşitleri nelerdir?
  Meleklerin temel görevleri, Allah'a kulluk etmek; O'nun emirlerini yerine getirmektir. Melekler görevleri açısından bir kaç gruba ayrılır. Melekler yüklendikleri görevler itibariyle farklı isimlerle anılmışlardır. Bunlardan dördü, büyük melek olarak bilinmektedir: Cebrâîl, Mikâîl, İsrâfîl ve Azrail. Bilinen diğer melekler de şunlardır: Münker-Nekir (Ölümden sonra, kabirde sorguyla görevli melekler), Kirâmen Kâtibin/Hafaza (İnsanların amellerini yazmakla görevli melekler), Hamele-i Arş (Arşı taşıyan melekler), Hazin (Cennet ve cehennemde bekçilikle görevli melekler), Zebânî, Mâlik (Cehennemde görevli melekler), Rıdvân (Cennette görevli melekler), Mukarrabûn ve İlliyyûn (Allah'a çok yakın ve onun katında üstün mevkie sahip melekler).

 4. Misafir
  Mikail

  Dört büyük melekten biri olup, tabiat olaylarını düzenlemekle görevlendirmiştir Kelime olarak, “Allah’ın küçük ve sevgili kulu” anlamina gelen Mikail Kur’an’ın bir yerinde Cebrail ile birlikte geçmektedir: “Her kim, Allah’a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrail’e ve Mikâîl’e düşman olursa bilsin ki Allah da inkar edenlerin düşmanıdır” (Bakara, 2/98)

  İsrafil

  Allah’ın emri ile kıyamet kopacağı zaman sûra üflemekle görevlendirilen İsrafil, dört büyük melekten biridir Bir hadiste İsrâfil, sahib-i karn (sûr’un sahibi, borunun sahibi) olarak isimlendirilmiştir (Tirmizî, Kıyamet, 8) İsrafil sûr’u iki defa üfleyecektir Birinci defa üfürdüğünde göklerde ve yerde bulunan her şey yok olacaktır: “Sûr’a üfürüleceği ve Allah’ın dilediği kimselerden başka, göklerdeki herkesin, yerdeki herkesin korkuya kapılacağı günü hatırla Hepsi de boyunlarını bükerek O’na gelirler” (Neml 27/87); “Sûr’a bir defa üfürülünce, yeryüzü ve dağlar kaldırılıp birbirine bir çarptırılınca, işte o gün olacak olmuş (kıyamet kopmuş)tur” (Hakka, 69/13-15) İkinci defa üfürdüğünde, bütün insanlar tekrar dirilecek ve mahşer yerinde toplanmak üzere sevk edileceklerdir: “Sûr’a üfürülür Bir de bakarsın kabirlerden çıkmış Rablerine doğru akın akın gitmektedirler” (Yasin, 36/51)

  Azrail

  Dört büyük melekten birinin ismi olup, insanların canını olmakla görevlidir Bu melek Kur’an ve sahih hadislerde, Azrâîl ismiyle değil, melekü’l-mevt (ölüm meleği) şeklinde geçmektedir “De ki: Sizin için görevlendirilen ölüm meleği canınızı alacak, sonra Rabbinize döndürüleceksiniz” (Secde 32/11) Her insanın canını almakla görevli bir ölüm meleği vardır Azrâîl bu meleklerin başıdır: “Nihayet birinize ölüm geldiği vakit (görevli) elçilerimiz onun canını alır ve onlar görevlerinde kusur etmezler” (En’am, 6/61, A’raf, 7/37)

 5. Misafir
  cavap ne kısa olsun din dersin için benimiçin çok önemli lütfen yardım edin lütfen şimdiden teşekkürler

 6. Misafir
  * Vahiy meleği Hz. Cebrail
  Cebrail (aleyhisselam) dört büyük melekten biridir. Allah tarafından peygamberlere vahiy getirmekle görevlendirilmiştir. İsmi Kur’an’da üç yerde Cibrîl olarak geçmektedir. Ayrıca Cibrîl âyetlerde “ruh” “rûhen┠“rasûlün kerîm” “rasulü rabbik” “ruhu’l-emin” “ruhu’l-kudüs” gibi isimlerle de zikredilmektedir. Bir hadiste ise bunlara ilâveten “en-Nâmus” diye isimlendirilmektedir.

  Kıyamet meleği: Hz. İsrafil
  Bu meleğin adı Kur’an’da açıkça geçmez. Âyetlerde yalnızca sura üflenileceğinin haberi verilir. Adı hadiste dört büyük meleğin içinde zikredilir. İsrafil (aleyhisselam) sûra iki defa üfleyecek ilkinde kıyamet kopacak ikincisinde ise tekrar diriliş meydana gelecektir.


  * Ölüm meleği: Hz. Azrail
  Görevi ölüm vakti gelenlerin ruhunu teslim almaktır. Kur’an’da ölüm meleği adıyla ifade edilmiştir.


  * Kirâmen Kâtibîn melekleri
  İnsanın sağında ve solunda görevli olarak bulunan iki meleğin adıdır. Sağdaki iyi iş ve davranışları soldaki ise kötü iş ve davranışları tespit etmekle görevlidir. ‘Hafaza melekleri’ adı da verilen bu melekler kıyamet günü hesap sırasında yapılan işlere de şahitlik edeceklerdir.

  * Kâinattaki hadiseleri idare eden melek:
  Hz. Mikâil Dört büyük melekten biri olup Allah tarafından kâinattaki tabii olayların ve yaratıkların rızıklarının idaresine vasıta kılınmıştır. İsmi Kur’an’da sadece bir âyette geçer.

 7. Misafir
  bana yararı oldu teşekkürler

 8. Misafir
  ben örendim ki izrafil,azrahil ,cebrail ve mikail büyük melekler. azrail can alan melek diye dudum

 9. Misafir
  siz olmasaydınız biz ne yapardık

 10. Misafir
  faydalı buldum teşekkürler

+ Yorum Gönder
meleklerin görevleri