+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Kunut Duasının Okunuşu Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Kunut Duasının Okunuşu


 2. Abdullatif
  seyyah

  --->: Kunut Duasının Okunuşu


  Reklam  Cevap: Aleykümesselam Buyur,

  Allâhümme innâ nesteînüke ve nestağfirüke ve nestehdîk. Ve nü'minü bike ve netûbü ileyk. Ve netevekkelü aleyke ve nüsnî aleykel-hayra küllehû neşkürüke ve lâ nekfürüke ve nahleu ve netrükü men yefcürük.

  Allâhümme iyyâke na'büdü ve leke nüsallî ve nescüdü ve ileyke nes'â ve nahfidü nercû rahmeteke ve nahşâ azâbeke inne azâbeke bilküffâri mülhık.

 3. Misafir
  allah emegi geçenlerden razı olsun

 4. imam
  Üye
  Hz. Ali'nin oğlu Hasan; "Rasûlüllah (s.a.s) vitirde okuyacağım kelimeleri bana öğretti" demiş ve şu duayı nakletmiştir: "Allâhümme'hdinî fi men hedeyte ve âfinîfi men âfeyte vet evellenîfi men tevelleyte ve bârik lîfi mâ e'tayte ve kınî şerra mâ kadayte fe inneke takdî ve lâ yukdâ aleyke ve innehû lâ yezillü men vâleyte ve lâyeızzü men âdeyte tebârekte Rabbenâ ve teâleyte, ve sallâ'llâhü alâ'n-Nebiyyi Muhammed" (Ebû Dâvud, Vitr, 5; Tirmizî, Vıtr, 10; Nesaî, Kıyâmü'l-leyl, 51; İbn Mâce, İkâme, 117; Dârimî, Salât, 214). Anlamı: "Allah'ım, hidayet ettiklerinin yoluna beni de hidâyet et. Allah'ım, âfiyet ver. Dost edindiklerinle beraber beni de dost edin. Verdiğin şeyleri bana mübârek eyle. Hükmettiğin şeylerin şerrinden beni koru. Şüphesiz Sen hüküm verirsin, fakat kimse sana hüküm veremez. Senin sevdiklerin zelil olmaz. Senin düşman oldukların ise aslâ aziz olmaz. Rabbimiz sen mübarek ve yücesin. Allah'ın Rasulü Muhammed'e salat ve selam olsun".

 5. Misafir
  Çok güzel teşekkür ederim :D

 6. Misafir
  Allâhümme iyyâkenağbüdü ve leke nüsallî ve nescüd ve ileyke nes'â ve nahfid nercû rahmeteke ve nahşâ azâbek
  inne azâbeke bilküffâri mülhık

+ Yorum Gönder
kunut duaları okunuşu,  kunut duası okunuşu,  kunut dualarının okunuşu,  kunut duasının okunuşu,  kunut dualari okunusu,  kunut duasi okunusu,  kunut duaları ve okunuşu