+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Ebced hevvez hutti kelemen se'fes kereşet dazuğilen Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Ebced hevvez hutti kelemen se'fes kereşet dazuğilen

  Sual: ebced hevvez hutti kelemen se'fes kereşet dazuğilen

  bunların anlamı nedir? ? 2. Hoca
  erimeye devam...

  --->: ebced hevvez hutti kelemen se'fes kereşet dazuğilen


  Reklam  Cevap:
  ebced hevvez hutti kelemen se'fes kereşet dazuğilen

  bunların anlamı nedir?
  Şafii elif-Basında geçen bu kelimeler, kelime okumaya alıştırma içindir ve eski kıralların isimleridir.
  (Tefsir Usulu TDV Yayınları)

 3. Süvari
  Üye
  Ebced Arabça Eski Sâmi alfabesindeki harf sırasının sayı değerine göre tertiplenmesinden meydana gelen birinci kelime. Bu tertip İbrâni ve Süryâni Alfabesindeki harfleri içine alır. İbâredeki kelimelerin sırası ve harflerin rakam değerleri şu suretle gösterilmektedir.

  (Ebced)
  (Hevvez)
  (Hutti)
  (Kelemen)
  (Sa'fes)
  (Kareşet)
  (Sehaz)
  (Dazig)

  Bu sekiz kelime bütün huruf-u hecâ (harflerin sesi) denen yirmi sekiz harfi içine almış ve sıra ile eliften gayn harfine kadar, birden bine kadar her harfte aşağıdaki sıra ile gösterildiği gibi değerler verilmiştir.

  Elif: 1, Bâ: 2, Cim: 3, Dal: 4, He: 5, Vav: 6, Ze: 7, Ha: 8, Tı: 9, Yâ: 10, Kef: 20, Lâm: 30, Mim: 40, Nun: 50, Sin: 60, Ayn: 70, Fe: 80, Sad: 90, Kaf: 100 Rı: 200, Şın: 300, Te: 400, Se: 500 Hı: 600, Zel: 700, Dad: 800, Zı: 900, Gayn: 1000

  Şimdiki Arabcada alfabe bu sırayı tutmuyorsa da harflerin rakam gibi kullanıldığı zaman, yine eski sıraya uymak için Ebced sırasını da devam ettirmişlerdir. Hem birbirine benzeyen harfler bu sırada dizilmiştir. Eskiden İslâmlarda matematik ve fizikte bu harflerin rakam yerine kullanıldıklarını biliyoruz.

  Osmanlıca - Türkçe Sözlük

 4. Misafir
  Evlenmek isteyen biri
  Hesaplarken ne diye ebced hesabi yapacak

+ Yorum Gönder
ebced hevvez hutti kelemen,  ebced hevvez,  ebced hevvez hutti ,  ebcet hevvez hutti,  ebced duası,  ebcet duası,  ebced hevvez karaşet