+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Kasideler ve çevirisi Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Kasideler ve çevirisi


 2. imam
  Üye

  --->: kasideler ve çevirisi


  Reklam  Cevap: Nef'i kaside hakkında bilgi verir misiniz?


  Nef-i Kaside

  (rahşiyye’den)

  1. Bârek- Allaâh Zihî Rahş-ı Hümâyûn - Simâ

  Ki Kamus Nâmını Sultân-ı Cihan Bâd-ı Sabâ

  2. Ne Sab’a Sâika Dirsen Yaraşur Sür’atde

  Ki Seğirdirken Ana Sâyesi Olmaz Hem-pâ

  3. Bırağur Ani Dahî Sâyesi Gibi Yolda

  Olsa Ger şâtır-ı Endişe Ile Pâ-der Pâ

  4. Düşmeden Sâyesi Hâk üzre Ider âlemî Tayy

  Sehv Ile Râkibi Gösterse Inâna Irhâ

  5. Kuş Yetişmez Dır Idim Olmasa Tâyyar Eser

  Iremez Gerdine Zirâ Sarsar Ne Sabâ


  Dış özellikleri

  Biçimi : Nazım

  Nazım Biçimi: Kaside

  Nazım Birimi: Beyit

  ölçüsü : Aruz

  Türü : Didaktik

  Iç özellikleri

  Tema :

  Konu : Atın Güzellikleri Anlatılmaktadır

  Anafikir : Ne Kadar Güzel Olursa Olsun Bu Kadar

  Uyak şeması: A B C D

  A A A A

  E

  A

  Uyak Türleri: Simâ

  â’ Lar T ** Uyak

  Sabâ

  Dil Ve Anlatım: Kapalı Bir Anlatım Vardır.

+ Yorum Gönder
nefi kaside çevirileri