Konusunu Oylayın.: Hazreti nuh kaç yıl yaşamış

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi
Hazreti nuh kaç yıl yaşamış
 1. 07.Kasım.2009, 05:20
  1
  Misafir

  Hazreti nuh kaç yıl yaşamış

 2. 07.Kasım.2009, 05:20
  1
  delibaş - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  delibaş
  Misafir  hazreyi nuh kaç yıl yaşamış

 3. 10.Kasım.2013, 09:22
  2
  Muhasibi
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 22.Ağustos.2007
  Üye No: 12
  Mesaj Sayısı: 15,774
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 159
  Bulunduğu yer: Gönlümün Mürekkep Lekeleri'de Fikir İşçisi

  Cevap: hazreti nuh kaç yıl yaşamış
  Rivayetlerde 950 yıl yaşadığı söyleniyor...


 4. 10.Kasım.2013, 09:22
  2
  Devamlı Üye  Rivayetlerde 950 yıl yaşadığı söyleniyor...

 5. 10.Kasım.2013, 13:13
  3
  Muhammed
  الله اكبر

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 16.Haziran.2010
  Üye No: 76755
  Mesaj Sayısı: 7,668
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 10
  Yaş: 28
  Bulunduğu yer: Türkiye

  Cevap: hazreti nuh kaç yıl yaşamış

  "Amma ömr-ü saadetinin altmış üç olması ise, çok hikmetlerinden birisi şudur ki:
  "Şer'an ehl-i iman, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmı gayet derecede sevmek ve hürmet etmek ve hiçbir şeyinden nefret etmemek ve her halini güzel görmekle mükellef olduğundan, altmıştan sonraki meşakkatli ve musibetli olan ihtiyarlık zamanında, Habib-i Ekremini bırakmıyor; belki imam olduğu ümmetin ömr-ü galibi olan altmış üçte Mele-i Âlâya gönderiyor, yanına alıyor, her cihette imam olduğunu gösteriyor."(1)
  Peygamber Efendimizin (asv) altmış üç yaşında vefat etmesi, ümmet açısından bir önem arzetmektedir. Ümmetin ömrü galibi bu yaş civarında olacağına işarettir. Yüz yirmi dört bin peygamber gelmiş olmasından dolayı, bunların kaç yıl yaşadığı hakkında net bir bilgiye sahip değiliz. Ancak Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şerifelerin bize bildirdiği kadarıyla malumat sahibi olmaktayız.Tarih ilmi ise, milattan önce üç binden öncesini kesin olarak bilemediğinden, bu bilgilerle iktifa ediyoruz.

  İlk insanların ömrü uzundur. Ayrıca peygamberlerin geneli uzun yaşamıştır.
  Hz. Nuh (as)'ın uzun yaşadığına dair deliller var:Kur'ân-ı Kerim'de Hz. Nuh (a.s.) yaşıyla ilgili olarak şöyle denilmektedir:
  "Andolsun ki. biz, Nuh'u kendi kavmine gönderdik de, O, dokuz yüz elli yıl onların arasında kaldı. Sonunda, onlar zulümleri*ni sürdürürken tufan kendilerini yakalayıverdi. Fakat biz, O'nu ve gemidekileri kurtardık ve bunu âlemlere bir ibret yaptık." (Ankebut, 29/14 ve 15)
  Görüldüğü gibi âyette Hz. Nuh (a.s.) dokuz yüz elli yıl kavmiyle birlikte olduğu belirtilmiş; ancak bu sürenin onun bütün ömrü*nü veya peygamberlik süresinin tamamını ya da tufana kadar olan safhasını içine aldığına işaret edilmemiştir. Dolayısıyla ta*rihçiler bu süre hakkında farklı görüşler ortaya atmışlardır. Me*selâ, İbn Abbas, kendisinden aktarılan bir rivayette, bu rakamı onun bütün ömrü olarak kabul etmiştir.Buna göre o, kırk yaşın*da peygamberlik görevine getirilmiş, sekiz yüz doksan yaşında iken tufan meydana gelmiş ve bundan sonra altmış yıl daha yaşamıştır. İbn Kesir gibi, bu süreyi sadece tufan öncesi peygamberlik müddeti olarak düşünenlere göre ise, Hz. Nuh (a.s.)'ın yaşı bu rakamdan çok fazladır. Çünkü O, peygamberlik öncesi yaşadığı kırk yıl ya*nında, tufandan sonra da uzun süre hayatta kalmış ve peygam*berlik görevini devam ettirmiştir.Hz. Nuh (a.s.) ömrü gibi kavminin ömürlerinin de uzun olduğu kuvvetle muhtemeldir. O asırlarda insanların azlığına karşılık ömürlerinin uzun olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim Rasülullah (asv.), bir hadislerinde, insanların ömürlerinin zamanla kısaldığına işaret etmişlerdir.(2)"Dokuz yüz elli" rakamı Tevrat'ta da geçmekte ve orada, bu müddetin onun bütün ömrü*nü içine aldığı, Hz. Nuh'un tufan sırasında altı yüz yaşında olduğu (Tekvin, 7/6), tu*fandan sonra üç yüz elli yıl daha yaşadığı ve dokuz yüz elli yaşında öldüğü zikredilmektedir.(3)Dipnotlar:

  (1) (bk.Mektubat, Yirmi Üçüncü Mektup.

  (2) bk., İbn Kesir, Kasasu'l-Enbiyâ, I/117; Mevdüdi, Tefhim, IV/235. (Bu hususta başka rivayetler de vardır Hatta onun toplam ömrünü 1700'lü rakamla*rın üstüne çıkaranlar olmuştur. Bu konudaki rivayetler için bk. İbn Kuteybe, el-Maârif, 11; İbn Sa'd, I/40-41; Taberî, Tarih, I/90-91; İbnül-Esir, I/68; İbn Kesir, Kasasu'l-Enbiyâ, I/84; Ömer A. Ömer, Ülü'l-azm mine'r-rusul, I/57 vd.; Seyyid el-Vekü, I/ 95)

  (3) bk. Tek*vin, 9/ 28-29. 6. 10.Kasım.2013, 13:13
  3
  الله اكبر
  "Amma ömr-ü saadetinin altmış üç olması ise, çok hikmetlerinden birisi şudur ki:
  "Şer'an ehl-i iman, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmı gayet derecede sevmek ve hürmet etmek ve hiçbir şeyinden nefret etmemek ve her halini güzel görmekle mükellef olduğundan, altmıştan sonraki meşakkatli ve musibetli olan ihtiyarlık zamanında, Habib-i Ekremini bırakmıyor; belki imam olduğu ümmetin ömr-ü galibi olan altmış üçte Mele-i Âlâya gönderiyor, yanına alıyor, her cihette imam olduğunu gösteriyor."(1)
  Peygamber Efendimizin (asv) altmış üç yaşında vefat etmesi, ümmet açısından bir önem arzetmektedir. Ümmetin ömrü galibi bu yaş civarında olacağına işarettir. Yüz yirmi dört bin peygamber gelmiş olmasından dolayı, bunların kaç yıl yaşadığı hakkında net bir bilgiye sahip değiliz. Ancak Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şerifelerin bize bildirdiği kadarıyla malumat sahibi olmaktayız.Tarih ilmi ise, milattan önce üç binden öncesini kesin olarak bilemediğinden, bu bilgilerle iktifa ediyoruz.

  İlk insanların ömrü uzundur. Ayrıca peygamberlerin geneli uzun yaşamıştır.
  Hz. Nuh (as)'ın uzun yaşadığına dair deliller var:Kur'ân-ı Kerim'de Hz. Nuh (a.s.) yaşıyla ilgili olarak şöyle denilmektedir:
  "Andolsun ki. biz, Nuh'u kendi kavmine gönderdik de, O, dokuz yüz elli yıl onların arasında kaldı. Sonunda, onlar zulümleri*ni sürdürürken tufan kendilerini yakalayıverdi. Fakat biz, O'nu ve gemidekileri kurtardık ve bunu âlemlere bir ibret yaptık." (Ankebut, 29/14 ve 15)
  Görüldüğü gibi âyette Hz. Nuh (a.s.) dokuz yüz elli yıl kavmiyle birlikte olduğu belirtilmiş; ancak bu sürenin onun bütün ömrü*nü veya peygamberlik süresinin tamamını ya da tufana kadar olan safhasını içine aldığına işaret edilmemiştir. Dolayısıyla ta*rihçiler bu süre hakkında farklı görüşler ortaya atmışlardır. Me*selâ, İbn Abbas, kendisinden aktarılan bir rivayette, bu rakamı onun bütün ömrü olarak kabul etmiştir.Buna göre o, kırk yaşın*da peygamberlik görevine getirilmiş, sekiz yüz doksan yaşında iken tufan meydana gelmiş ve bundan sonra altmış yıl daha yaşamıştır. İbn Kesir gibi, bu süreyi sadece tufan öncesi peygamberlik müddeti olarak düşünenlere göre ise, Hz. Nuh (a.s.)'ın yaşı bu rakamdan çok fazladır. Çünkü O, peygamberlik öncesi yaşadığı kırk yıl ya*nında, tufandan sonra da uzun süre hayatta kalmış ve peygam*berlik görevini devam ettirmiştir.Hz. Nuh (a.s.) ömrü gibi kavminin ömürlerinin de uzun olduğu kuvvetle muhtemeldir. O asırlarda insanların azlığına karşılık ömürlerinin uzun olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim Rasülullah (asv.), bir hadislerinde, insanların ömürlerinin zamanla kısaldığına işaret etmişlerdir.(2)"Dokuz yüz elli" rakamı Tevrat'ta da geçmekte ve orada, bu müddetin onun bütün ömrü*nü içine aldığı, Hz. Nuh'un tufan sırasında altı yüz yaşında olduğu (Tekvin, 7/6), tu*fandan sonra üç yüz elli yıl daha yaşadığı ve dokuz yüz elli yaşında öldüğü zikredilmektedir.(3)Dipnotlar:

  (1) (bk.Mektubat, Yirmi Üçüncü Mektup.

  (2) bk., İbn Kesir, Kasasu'l-Enbiyâ, I/117; Mevdüdi, Tefhim, IV/235. (Bu hususta başka rivayetler de vardır Hatta onun toplam ömrünü 1700'lü rakamla*rın üstüne çıkaranlar olmuştur. Bu konudaki rivayetler için bk. İbn Kuteybe, el-Maârif, 11; İbn Sa'd, I/40-41; Taberî, Tarih, I/90-91; İbnül-Esir, I/68; İbn Kesir, Kasasu'l-Enbiyâ, I/84; Ömer A. Ömer, Ülü'l-azm mine'r-rusul, I/57 vd.; Seyyid el-Vekü, I/ 95)

  (3) bk. Tek*vin, 9/ 28-29.

+ Yorum Gönder