+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Mevlüdün çıkış tarihi Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Mevlüdün çıkış tarihi


 2. DZALBAY
  Üye

  --->: mevlüdün çıkış tarihi


  Reklam  Cevap: Süleyman Çelebi ve Mevlit

  Süleyman Çelebi,Orhan Gazi döneminde doğmuştur. Hayatı hakkında fazla bilgi bulunmaz. Kimi kaynaklara göre Osmanlı Sultanı I Murat''ın vezîrlerinden Ahmed Paşa'nın oğlu, Şeyh Mahmûd Efendi'nin torunudur. Dedesi Mahmûd Bey, Şeyh Edebali'nin torunudur ve 1338'de Süleymân Paşa önderliğinde Rumeli'ye sal ile geçenlerdendir. Süleyman Çelebi'nin 1346-1351 yılları arasında bir tarihte doğduğu, ölüm tarihinin ise 1422 olduğu sanılıyor.
  Gençliğinde Bursa'da iyi bir eğitim aldığı sanılmaktadır. O devirde, Çelebi ünvanı ilim adamlarına ve Mevlevi tarikatı büyüklerine verilmekteydi. Mevlevi olduğuna dair kanıt yoktur. Bilgili tavırlarıyla Padişah Yıldırım Bayezid’in dikkatini çekmiş ve yapımı 1399’da tamamlanan Ulu Cami'ye imam olarak atanmıştır.
  Söylenceye göre Süleyman Çelebi,Hz. Muhammed'in sav öbür peygamberlerden pek farkı olmadığını söyleyen bir İranlı vaize içerleyerek onun diğer peygamberlerden üstün olduğunu dile getirmek için Mevlid'i kaleme aldı. Süleyman Çelebi,Osmanlı Devleti'nin zayıf bir evresi olan ve Anadolu topraklarında her türlü kargaşalığın hüküm sürdüğü Fetret Devri'nde batini görüşler ile ehl-i sünnet arasındaki çekişmede ehl-i sünnetin tarafında yer almıştı. Mevlid'in yazılmasının bir amacının da ehl-i sünnet taraftarlarına destek vermek olduğu ifade edilir. Eseri, 1409 yılında (tahminen 60 yaşında iken) tamamladı. Eserini yazarken, referans aldığı eserlerin, Âşık Paşa’ nın “Garibname” si, Erzurumlu Darir’in “Siyerü’ n- Nebî”'si, Eb’ul Hasan Bekri’nin “Siyer”'i ve Muhiddîn-i Arabi’nin “Füsûs”'u olduğu tesbit edilmiştir. Mevlid, bilinen tek eseridir.
  1422'de vefat ettiği tahmin edilken Süleyman Çelebi'nin mezarı Bursa’da Çekirge yolu üzerindedir. Mezarının bulunduğu yere 1952'de bir türbe yapılmıştır.

  Bu bilgiler yeter sanırım...

 3. Vamık
  Devamlı Üye
  Türkçe mevlüd 5 asır, Arapça mevlud 3 asır, kürçe mevlüd 1 asır önce yazılmışlar sanırım

 4. bana bak
  Devamlı Üye
  Mevlütler, Peygamberimizi anlatan yazı ve şirlerden ibarettir.
  Türk milleri bu yazı ve şiirleri kutsallaştırdı ve hem düğünde hem cenazede okunur oldu

+ Yorum Gönder