+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Modern medreselerde ne okutuluyor? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Modern medreselerde ne okutuluyor?


 2. Hoca
  erimeye devam...

  Cevap: Modern medreselerde ne okutuluyor?


  Reklam  Cevap: Modern medreselerde ders isimleri

  emsile


  bina


  izhar


  AVAMİLİ CÜRCANİ


  AVAMİLİ BİRGİVİ


  AKAİD-İMAM NESEFİ


  gayet


  kavaid

  farsi

  acurumiyye

  talim-ul-muteellim

  serhul-mugni

  sa’deddin

  muğni’t tullab

 3. Hoca
  erimeye devam...
  Değişik medrese kademelerinde okutulan dersler ve ders kitapları

  Medrese derecesi
  Ders adı
  Okutulan Kitaplar
  Yirmili Belâgat
  Kelâm
  Fıkıh
  Mutavvel
  Hâşiye-i Tecrîd
  Şerh-i Feraiz
  Otuzlu Belâgat
  Kelâm
  Fıkıh
  Hadis
  Şerh-i Miftah
  Hâşiye-i Tecrîd
  Tenkih, Tavzih
  Mesâbih
  Kırklı
  Belâgat
  Fıkıh
  Usul-ü Fıkıh
  Hadis
  Miftahu’l-Ulûm
  Sadru’ş-Şerîa, Meşârik
  Tavzih (Teftezânî)
  Mesâbih (Bagavî)
  Ellili Hâriç Fıkıh
  Kelâm
  Hadis
  Hidâye
  Şerh-i Mevakıf
  Mesâbih
  Ellili Dâhil Fıkıh
  Usul-ü Fıkıh
  Hadis
  Tefsir
  Hidâye
  Telvîh
  Buharî
  Keşşaf, Beyzâvî
  Sahn-ı Seman
  Fıkıh
  Usul-ü Fıkıh
  Hadis
  Tefsir
  Hidâye
  Telvîh, Şerh-i Adûd
  Buharî
  Keşşaf, Beyzâvî
  Altmışlı
  Fıkıh
  Usul-ü Fıkıh
  Kelâm
  Hadis
  Tefsir
  Hidaye, Şerh-i Feraiz
  Telvîh
  Şerh-i Mevâkıf
  Buharî
  Keşşaf


+ Yorum Gönder