+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Liposuction yaptırmak günah mıdır? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Liposuction yaptırmak günah mıdır?


 2. İsrâ
  İsrâ

  --->: Liposuction yaptırmak günah mıdır?


  Reklam  Cevap: Liposuction bi tür estetik ameliyatidir

  ESTETİK AMELIYAT

  Bir zaruret olmadan burnu, göğsü, kalçası vb. organlarını ameliyatla düzeltmek, ya da şeklini değiştirmek demek olan estetik ameliyat, ya da güzellik ameliyatı da âyet ve hadîslerden ötürü yasaklanan ve lânetlenen davranışlardandır.

  Bunlar sadece yasaklanan bir davranış değil, aynı zaman da birer insanlık suçudurlar. Hasta dişini çektiremeyen, en zarurî ilâçları sâtın alamayan, zorunlu ameliyatları için para bulamayan binlerce biçâre varken, sözde güzelleşmek, onu da başkalarını tahrik için yapmak ugrunda milyonlar harcayan bu zavallılar gerçekte çirkinleşmektedirler. Işin bir de psikolojik yönü vardır. Bu tür insanlar genellikle şahsiyet yapıları oluşmamis, aşağılık kompleksi yaşayan uydu şahsiyetler, ya da teşhir ve görünme hastalığına maruz dengesizlerdir.

  Ancak doğuştan gelen, ya da sonradan ortaya çıkan ve insanın nominal görevlerini yapmasına engel olan, ya da toplum içinde bazılarınca ayıplanma konusu olabilecek sakatlıkların tedavisini bu tür güzellik ameliyatlarından ayırmak gerekir. Islâm insanın şahsiyetini küçülten davranışları yasaklar, eksikliklerin telâfisini ister. Allah Rasûlü Efendimiz harpte burnu kesilen bir sahabinin çirkin görünümünü gidermek için altından burun yaptırmasına müsaade etmiştir. (Ebû Dâvûd, hatem 7; Tirmizî, libas 31; Nesâî, zinet 41.)

  Çıkan dişlerin yerine protez kullanmak ve dolgu yaptırmak, câizdir. (Merginânî, Hidâye IV/83; Kâsânî, Bedâyî V/132; Zuhayli, el-Fikhul-Islâmî NI/544.)

  Doğuştan var olan bir fazlalık parmağın alınmasına izin verilmiştir. (Kurtubî V/393.)


  İslam Fıkhı Ansiklopedisi


 3. black-fe
  Üye
  bir kimsenin ken-dini toplum içerisinde aşağılık kompleksine iten, mânen eziyet görmesine ve aşağılanmasına yol açan fazlalıkla-rın ve şekil bozukluklarının, yanıkların, şaşılığın vb.nin giderilmesi tedavi mahiyetinde olup câizdir. Çün-kü buna ihtiyaç vardır ve hilkati değiştirme yasağının kapsamına girmemektedir.

  diyanet sitesinden alınmıştır. aşağılık kompleksine iten fazlalıkların giderilmesi tedavi manasına gelir diyor..

+ Yorum Gönder
yağ aldırmak günah mı,  yag aldirmak günahmi,  liposuction günah mı,  liposuction caiz mi,  yağ aldırma günahmı,  yağ aldırmak caiz mi,  yağ aldırma ameliyatı caizmi