+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Fatiha suresinden sonra yüksek sesle amin demek Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Fatiha suresinden sonra yüksek sesle amin demek


 2. Hoca
  erimeye devam...

  --->: fatiha suresinden sonra yüksek sesle amin demek


  Reklam  Cevap:
  camide hoca farzı kıldırırken okuduğu fatiha suresinden sonra yüksek sesle amin demek caizmidir bununla ilgili hadis varmı
  yüksek sesten kastın bağırmaksa bu tüm mezheplerde mekruhtur.
  hanefi mezhebinde kısık sesle, şafii, maliki ve hanbeli mezheblerinde ise normal ses ile amin denir. bu sünnettir.

 3. @mir
  âb ü kil
  Bu konuda aynı mânada değişik lâfızla başka bir rivayet daha vardır. Bu lâfızlardan birinde şöyle denilmektedir: "Sizden biri namazda "âmin" der, melekler de gökte âmin derler ikisi aynı âna denk gelirse o kimsenin geçmiş günahları bağışlanır."'-'' Başka bir rivayette: "Âmin deyiniz ki, ALLAH kabul etsîn." Buharî, Müslim, buyrulmuştur.

  Yine Peygamber (S.A.V.) şöyle buyururdu: "Yahudiler sizin selâmınıza ve imamın arkasında "âmin" deyişinize hased ettikleri kadar, hiçbir şeye hased etmezler." Buhari", el-Edebül-Müfred, Ibn Mace, Ibn Huzeyme, Ahmed

  Yahudilerin bu "amin"i duymaları ancak yüksek sesle söylenmesi ile olabilir. Tabii ki bağırarak değil. Mescidi nebevinin duvarları alçak ve tavasız olduğu için büyük ihtimal cemaatin topluca amin demeleri dışarıdan duyuluyordu. Allahu Alem.

 4. Fetva Meclisi
  Moderatör
  Namazda amin demenin hükmü nedir? kısaca
  Namazda Fatiha süresinden sonra amin demin hükmü

  Hz. Peygamber (sav), namaz’da Fatiha Suresi’nin okunması bittikten sonra “âmin” denmesini özellikle emretmiştir. Şöyle ki: “İmam, Fatiha’yı tamamlayıp âmin dedikten sonra siz de .”âmin” deyiniz. Kimin bu sırada “âmin” demesi meleklerin o anda “âmin” deyişi ile aynı ana rastlarsa geçmiş günahları affolunur. ” (Müslim, K. Salat, 72; Ebû Dâvud, Salat, 167-168; Tirmizî, Mevâkîttü’s-Salat, 116).

  Bu hadislere göre namaz’da Fatiha’dan sonra “âmin” demek sünnettir. İmam-ı A’zam’a göre “âmin” gerek imam ve gerekse cemaat tarafından hafiyyen (sessizce); imam-ı Şâfiî ve Ahmed b. Hanbel’e göre açık ve imamla birlikte söylenmesi sünnettir. (Sünen-i Ebû Dâvud Tercüme ve Şerhi, İstanbul 1988, III, 470-474).


+ Yorum Gönder