+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Sadakat vefa ile ilgili hadisler Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Sadakat vefa ile ilgili hadisler

  Sual: Sadakatin bir mümin için önemi nedir vefanın dinimizdeki önemi nedir ? 2. Şema
  el-âsa limen âsa

  Cevap: Sadakat vefa ile ilgili hadisler


  Reklam  Cevap: Vefa ile ilgili hadis

  Bize Sehl b. Hammâd rivayet edip (dedi ki), bize Şu'be, Ebu Bişr'den, (O) Saîd b. Cübeyr'den, (O da) İbn Abbas'tan (naklen) rivayet etti ki, bir kadın hacca gitmeyi nez-retmiş, sonra (bu nezir haccını yapamadan) ölmüştü. Bunun üzerine kardeşi Rasulullah'a (Sallallahu Aleyhi ve Selîem) gelip bunu sormuş, Ra-sulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) de ona; "Onun bir borcu olsaydı, onu öder miydin?" buyurmuştu. O; "evet" demiş, (Rasulullah da); "O halde Allah'a hakkını ödeyin. Çünkü Allah Azze ve Celle, vefa gösterilmeye daha lâyıktır" buyurmuştu.(İbn Abbas) dedi ki, bunun üzerine (kardeşi) onun yerine oruç tutmuştu.

  Sadakat (doğruluk) hakkında hadis

  Bize Osman b. Muhammed haber verip (dedi ki), bize Cerir, İdris el-Evdi'den, (O) Ebu İshak'tan, (O da) Ebu'l-Ahvas'tan (naklen) rivayet etti ki, Abdulah, sözü Hz. Pey-gamber'e (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) nisbet ederek şöyle dedi: "Hiç şüphesiz rivayetçilerin en kötüleri, yalan rivayet edenlerdir. Yalan ne ciddiliğe, ne şaka yapmaya elverişli olur. İnsan, çocuğuna söz verip de sonra onu yerine getirmemezlik etmez. Muhakkak ki doğruluk, iyiliğe götürür; iyilik ise gerçekten Cennet'e götürür. Şüphe yok ki, yalan haktan ayrılmaya götürür. Haktan ayrılmak ise, şüphesiz (Cehennem) ateşine götürür. Gerçek şu ki, doğru sözlü olan için; "doğru söyledi, sözünde durdu" denir. Yalancı için ise, "yalan söyledi, sözünde yalancı çıktı" denir. Şüphe yok ki, insan doğru söylemeye devam eder, nihayet Allah katında, "sıddik = sözü ve işi hep doğru olan, doğruluktan hiç ayrılmayan kimse" diye yazılır. însan yalan öylemeye devam eder, nihayet Allah katında, "kezzab = çok yalan söyleyen, işi gücü hep yalan olan kimse" diye yazılır." O (yani Hz. Peygamber [Sallallahu Aleyhi ve Sellem]) bize şöyle buyurdu: "Size (asıl) iftiranın ne olduğunu haber vereyim mi? Şüphesiz o, insanların arasını bozan söz taşıyıcılığıdır!"

+ Yorum Gönder