+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Mürtedin geçmiş sevapları silinir mi? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Mürtedin geçmiş sevapları silinir mi?

  Sual: Mürted olmuş bir insan,tekrar iman edip tevbe etse geçmiş sevapları silinir mi? bununla ilgili çok şey okudum ama bazıları gitmez bazıları gider diyor. ? 2. Şema
  el-âsa limen âsa

  Cevap: Mürtedin geçmiş sevapları silinir mi?


  Reklam  Cevap: Mürted olan yani dinden çıkan yeniden Müslüman olduğunda alimlerin çoğuna göre sevapları ve nikahı gitmez.
  Bazı alimler tüm sevapları silinir diyorlar. En iyi bilen Allahtır

 3. Bilgin Birey
  Üye
  kafirlikte ısrar ederse sevapları silinir. Ayette 2 kez iman edip 2 kez inkar edenlerin doğru yola tekrar giremeyi bildirilmiştir. 2 kez tövbe etme hakkı vardır. Bundan sonra istese de iman edemez.

  İman edip sonra inkâr eden, sonra inanıp tekrar inkâr eden, sonra da inkârlarında ileri gidenler var ya; Allah, onları bağışlayacak da değildir, doğru yola iletecek de değildir._Nisa137.ayet

 4. Şema
  el-âsa limen âsa
  Bundan sonra istese de iman edemez.
  NİSA SÜRESİ

  Münafıkların Sıfatları, Cezaları Ve Müminlere Karşı Tavırları


  137- İman edip sonra inkâr eden, sonra iman edip tekrar inkâr eden, sonra da inkârlarında ileri gidenleri Allah bağışlamayacak ve onları doğru yola eriştirmeyecektir.
  138- Münafıklara kendilerine can yakıcı bir azap olduğunu müjdele.
  139- Onlar müminleri bırakıp kâfirleri dost ediniyorlar. Yoksa onların yanında izzet ve şeref mi arıyorlar? Hiç şüphesiz bütün izzet ve şeref Allah'a aittir.
  140- Allah size kitabınızda "Allah'ın ayetlerinin inkâr edildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman başka bir söze geçmedikleri müddetçe onlarla birlikte oturmayın. Aksi takdirde siz de onlar gibi olursunuz." diye hüküm indirmiştir. Hiç şüphesiz Allah bütün münafıkları ve kâfirleri cehennemde toplayacaktır.
  141- Onlar daima sizi gözetlerler. Allah tarafından size bir fetih nasip olursa "Biz de sizinle beraber değil miydik?" derler. Eğer kâfirlere bir nasip (zaferden bir pay) olursa onlara "Biz size üstünlük sağlayıp sizi müminlerden korumadık mı?" derler. Allah kıyamet gününde aranızda hüküm verecektir. Allah müminlere karşı kâfirlere asla hiç bir imkân vermeyecektir.

  --------------------------------------------------
  Açıklaması


  İmanlarını açığa vurup da sonra küfre dönenler, sonra iman edip daha sonra küfredenler, daha sonra aşırı gidip küfürde devam edenler ve sonra da küfür üzerinde ölen kimseler için mağfiret yoktur. Onlara hayır yolu gösterilmez.
  Yani kendilerinde dinden dönme fiili tekrar tekrar görülenler, ziyadesiyle küfür etmeleri ve küfür üzerinde ısrar etmeleri beklenenler, imanın gerçeğini anlamak için kabiliyeti kaybedenler, hidayet üzerine sebatkâr olmaya çalışmayanlar, Allah'ın mağfiretini, rahmetini, ihsanını ve rızasını asla elde edemeyeceklerdir. Bu tereddütten sonra cennete ve cennetteki hayır, kurtuluş ve saadete asla ulaşamayacaklardır. Zira hayatları boyunca onların tevbe ettikleri görülmemiştir. Onlar ölünceye kadar küfürleri, tuğyanları ve İslâm'a olan düşmanlıklarında devam etmişlerdir.
  Ey Muhammed! Bu münafıkları ve kâfirlere meyleden ve onlarla dostluk kuran diğerlerini cehennem ateşinde derecesi bilinmeyen acıklı bir azapla müjdele, yani bununla korkut.
  Hayırb akıbetin takva sahiplerine ait olduğunu, zira Allah'ın takva sahipleriyle beraber olduğunu bilmeyerek üstünlüğün kâfirlere ait olacağını zannetmeleri, bu sebeple de müminlerin dostluğunu terk etmeleri, kâfirleri dost ve yardımcı edinmeleri münafıkların sıfatlarındandır.
  Daha sonra Cenab-ı Hak onların bu tavırlarını reddetmiş, onları azarlamış ve eğer onlar bu tavırlarıyla kâfirlerin yanında izzet, şeref ve üstünlük arıyorlarsa hata ettiklerini belirtmiştir. Zira izzet, şeref ve üstünlük dünya ve ahi-rette Allah'ındır. Allah bunu dilediğine verir.
  Ayetten murat izzet, şeref ve üstünlüğün sonunda Allah'ın, Yahudilere ve diğer insanlara karşı izzet vereceğini vaad ettiği Allah dostlarının olduğudur. Cenab-ı Hak buyurdu ki: "İzzet (şeref, üstünlük, kuvvet, hakimiyet ve yücelik) Allah'ın, Rasulünün ve müminlerindir." (Münafikun, 63/8).

  ---------------------------------------

  Kâfir iman ettiği zaman eski küfrü affolunur, ancak tekrar döner, inkâr ederse önceki küfrü affolunmaz. Bunun delili Sahih-i Müslim'de Abdullah b. Mes'ud (r.a.)'dan rivayet edilen şu hadis-i şeriftir.Sahabeden bazıları Peygamberimiz (s.a.)'e:
  —Ya RasulallahL Biz cahiliyetteki amelimizden sorumlu olacak mıyız? diye sordular. Peygamberimiz (s.a.):
  —Sizden kim İslâm'da güzel amel işlerse öncekilerden sorumlu olmaz. Kim kötülük işlerse hem cahiliyetteki hem de İslâm'daki amelinden sorumlu olur, buyurdu. Bir başka rivayete göre "Kim İslâm'da kötülük işlerse önceki ve sonraki ile sorumlu olur." denmiştir.
  Buradaki "kötülük" küfür manasındadır. Zira burada kötü amel işlemek manası uygun ve doğru değildir. Zira böyle olursa İslâm'ı kabul etmenin kendinden önceki amelleri silmemesi gerekir. Ancak ölünceye kadar bütün günahlardan masum olan kimse bundan müstesna sayılır. Böyle bir şey de icma ile batıldır

+ Yorum Gönder