+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Bir yemine kaç kefaret ödenir Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Bir yemine kaç kefaret ödenir

  Sual: Yemin kefareti Hakkı'nda;

  Diyelim ki bir daha tatlı yemeyeceğim yemini edildi
  Yemin tutulamadı ve bir den çok tatlı yendi. Bu yemini eden kişinin yemini bozduğu sayıca mı kefaret Ödemesi lazımdır yoksa bir kefaret kafi gelir mi? ? 2. yasemin
  Mum Ve Merhem Olabilmek..

  Cevap: Bir yemine kaç kefaret ödenir


  Reklam  Cevap: YEMİN VE İLGİLİ HÜKÜMLER

  Fıkıhta, bir şeyi yapmaya veya yapmamaya azmedip üzerine Al*lah (C.C.) adıyla sağlam bağlantıda bulunmaya Yemin denir. Bo-jşama veya azâd etmeye ta'likan yapılan and'a da Yemin denilmiştir.
  Yemîn iki kısma ayrılır .
  Allah (C.C.) ile veya O'nun Sıfatlarından bir sıfat ile yemin et*mek; diğeri de Allah'tan başkasıyla yemin etmek.[1]
  Allah'tan başkasıyla yemin etmek de iki kısma ayrılır :
  1. Baba-dedelerle, peygamber ve meleklerle, oruç ve namaz gi*bi ibadetlerle yemin etmek gibi. Kabe, Zemzem, Harem-i Şerîf ve ben*zeri kutsal yerlerle yemin etmek de bu türdendir ve caiz değildir.
  2. Şart ve ceza şeklinde yapılan yemindir. Bu da ya Allah'a ya*kınlık ifade eder, ya da etmez. Örneğin : «Şunu yaparsam bana bir gün oruç, veya namaz, veya hac ya da umre vâcib olsun», gibi, bun*lar Allah'a yakınlık ifade eden yeminlerdir. «Şu işi yaparsam, karım boş olsun veya kölem azâd olsun» derse, bunda yakınlık söz konusu değildir.[2]
  Yeminin Rüknü :
  Allah (C.C.) ile veya O'nun sıfatlarınO iu biriyle yemin etmenin rüknü, Allah'ın ismini veya sıfatlarından İr ı "mi anmakla gerçekleşir.[3]


  Bu durumda yukarda dediğiniz gibi bir yemin varsa ortada , edilen yeminin hükmü yoktur

+ Yorum Gönder