+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Mülk suresi hangi dönemde inmiştir Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Mülk suresi hangi dönemde inmiştir


 2. Hasan
  Üye

  Cevap: Mülk suresi hangi dönemde inmiştir


  Reklam  Cevap: Mülk süresi ile ilgili kısaca bilgiler

  Bu sureye "Mülk" suresi denilmesinin sebebi, göklerin ve yerin mülkü yalnız kendi elinde bulunan, mutlak egemenlik sahibi ve kâinatta dilediği gi*bi tasarruf yetkisine sahip olan, hayat veren, öldüren, aziz eden, zelil kılan, zengin edip fakirleştiren, veren ve alıkoyan Yüce Allah'ın kendi zatını kutsa*masını ve tazim etmesini ifade eden buyruklarla başlamasından dolayıdır.

  Sure aynı zamanda Vâkiye yani koruyucu ile Munciye yani kurtarıcı diye de adlandırılır. Çünkü bu sure kabir azabından korur ve kurtarır. İleri*de açıklayacağımız gibi, o kendi sahibine (bilip gereklerini yerine getirene) şefaat eder. İbni Abbas bu sureye Mücadile yani mücadele eden adını da ve*rirdi. Çünkü bu sure kabirde kendisini okuyan adına bir mücadele verir


+ Yorum Gönder