+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Peygamberimizin yahudilerle yaptığı anlaşmalar nelerdir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Peygamberimizin yahudilerle yaptığı anlaşmalar nelerdir?


 2. @hmet
  Üye

  Cevap: Peygamberimizin yahudilerle yaptığı anlaşmalar nelerdir?


  Reklam  Cevap: Peygamberimizin medinede Yahudilerle yaptığı anlaşma kısaca

  Peygamberimizin yahudilerle yaptığı anlaşmalar.jpg

  Anlaşmanın amacı: Devlet İçinde Sulhu Temin Etmek

  Hz. Peygamber'in Medine'nin ilk yıllarında hazırladığı antlaşma buna bir misal teşkil eder. Bu antlaşmaya göre; Medine'de müslim ve gayr-i müslim herkes Rasûlullah'ın başkanlığında cemaatleşecek ve bir ümmet sayılacaktır.
  Hz. Peygamber, pek çok faydalar sağlayacak bu antlaşmayı h. 1. yılda imzalamak için Hz. Enes'in evinde putperest Evs ve Hazrec kabilesi ileri gelenleri ile Yahudilerin büyüklerini topladı. Anayasa hükmünde yapılan bu antlaşma, yazılı vesika olarak Medine Devleti'nin ilk anayasasını teşkil etti. Hz. Peygamber böylece çeşitli ırk, din ve kabilelerden müteşekkil bir şehir topluluğuna Arabistan yarımadasında evvelce görülmemiş çok değişik bir içtimai yapıyı (ümmet) meydana getirmiştir. Hz. Peygamber siyasi başkan olarak, en yüksek devlet iktidarını temsil ediyor, kazai, askerî, hukuki mahiyeti itibariyle başkanlık sıfatını da elde etmiş oluyordu. Diğer bir deyişle, bu hukuki hamle sayesinde Hz. Peygamber evvelce sahip olduğu dinî iktidarın yanısıra dünyevi iktidarı, yani Medine Site Devleti'nin başkanlığını da kendi şahsında temsil ediyordu. Böylece Medine'nin hukuki, siyasi, beşerî, mali ve askerî statüsü belirlenmiş oluyordu. Yine Rasûlullah bu antlaşma ile eski Cahiliye düzeni yerine yeni bir nizam kuruyor, parçalanmış olan Medine'yi tek bir çatı altında toplamayı başarıyordu.


+ Yorum Gönder
peygamberin yaptığı anlaşmalar,  peygamberin yahudilerle anlaşması