+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Allahümme inni eselüke ya alimel Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Allahümme inni eselüke ya alimel


 2. arifselim
  Yönetici

  Cevap: Allahümme inni eselüke ya alimel


  Reklam  Cevap: Hz. Ali den bu duaya devam edilmesini ve ona sımsıkı sarılmasını istediği rivayet edilmiştir. Hz. Ali ra'dan olduğu rivayet edilen bu duanın devamı şudur.


  "Allahümme innî es'elüke yâ âlimel hafiyye, ve yâ men-is-semâu bikudretihi mebniyye, ve yâ men-il-erdu biizzetihi mudhıyye, ve yâ men-iş-şemsü vel-kameru binûri celâlihi müşrika ve mudıyye ve yâ mukbilen alâ külli nefsin mü'minetin zekiyye ve yâ müsekkine ra'b-el-hâifîne ve ehl-et-takıyye, yâ men havaicul-halki indehü makdıyye, yâ men necâ Yûsüfe min rıkk-il-ubûdiyye, yâ men leyse lehü bevvâbün yûnâdî velâ sâhibun yağşa ve lâ vezîrun yu'tî ve lâ gayruhu rabbün yud'a ve lâ yezdadu alâ kesretil-havaici illâ keremen ve cûden ve sallallahu alâ Muhammedin ve âlihi ve a'tini süâli inneke alâ külli şey'in kadîr."

+ Yorum Gönder