+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Manevi derece nedir? Manevi derece ne demek Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Manevi derece nedir? Manevi derece ne demek

  Sual: Hadislerde geçen manevi derecesi yükselir ne anlama gelir?

  Resulullah (S.a.v) şöyle buyurdu : (Sabır, üçtür: Musibete, tâata ve günah işlememeye sabır. Musibete sabredene, Allahü teâlâ üçyüz derece ikram eder. Her derece arası yerden göğe kadar mesafedir. Taate sabr edene altı yüz derece ihsan eder. Her derece arası, yerin dibinden Arşa kadardır. Günah işlememeye sabır edene dokuz yüz derece verir. Her derece arası yerin dibinden Arşın üstüne kadardır.) [Yusuf en-Nebhanî, el-Fethu'l-Kebir fî Dammi'z-Ziyâdâti ile'l-Câmii's-Sağîr, 2, 190; İbn Ebi Dünya, es-Sabr ve's-Sevâbu , Kafi, c. 2., Kitabu"1-îman ve 1-Kufr, İsmail Hakkı Bursevi, Ruhu’l-Beyan, II, 11,İbnü’l-Mulakkin, et-Tavdih, XXVIII] Bir musibete karşı sabıra Cenab-ı Hak Cennette 300 derece Bir ibadeti yaparken sabır gösterene 600 derece ve bir günah karşısında nefse uymayıp günah işlemeyene 900 derece mi verilcektir ? Her derece arası yerin dibinden Arşın üstüne kadardır. Bir derece bütün alemleri kapsayan bir mülk müdür ? ? 2. imam
  Üye

  Cevap: Manevi derece nedir? Manevi derece ne demek


  Reklam  Cevap: İbadet eden bir müslümana ahirette ücret verilecek
  Ücret kelimesi yerine sevap, derece, hasene kavramları kullanılır.

+ Yorum Gönder