+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Arapça dilinde fiil, fail ve meful sıralaması Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Arapça dilinde fiil, fail ve meful sıralaması


 2. @hmet
  Üye

  Cevap: Arapça dilinde fiil, fail ve meful sıralaması


  Reklam  Cevap: Arapça’da fiil, fail ve meful


  Fiil+fail+meful sıralaması -genel prensip olmakla beraber- her zaman
  zorunlu değildir.
  Bu sıralamanın dışında kalan pek çok misal vardır.
  Özellikle ilgili ayette olduğu gibi, meful (Aleyhim) “car-mecrur” ise, bu
  konudaki takaddümler her zaman müsamahalıdır. Örneğin, Furkan suresinin 7.
  ayetinde yer alan “levlâ unzile ileyhi melekun” cümlesinde de “fiil-mef’ul-fail”
  şeklinde bir sırlama vardır.

  Bununla beraber, ilgili ayette car-mecrur olan
  “mef’ul bihi gayr-ı sarih”in failden önce gelmesi, konuya bir hasr ve tekit kazandırmıştır.

  Ayrıca, ayette “kimin ağlamadığı”ndan ziyade, “kimler için ağlamanın olmadığı” vurgusu ön
  plana çıkarılmıştır. Yani, Göklerin ve yerin, ölümlerinden dolayı ağlamadığı
  kimselerin yalnız kâfirler olduğuna dikkat çekilmiştir. Nitekim, bu ayet,
  mefhum-u muhalifiyle “göklerin ve yerin müminler için ağladığını” da ifade
  etmektedir.

+ Yorum Gönder