+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Ağlayarak dua etmenin fazileti Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Ağlayarak dua etmenin fazileti


 2. jerusselam
  Devamlı Üye

  Cevap: Ağlayarak dua etmenin fazileti


  Reklam  Cevap: Yüce Allah(C.C) buyuruyor ki:
  Rabbinize benliğinizi küçük görerek ve gizliliğe riayet ederek yalvarıp yakarın (dua edin). Çünkü O, duada aşırı gidenleri asla sevmez.
  (A'raf sûresi, âyet:55)

 3. prokado
  Devamlı Üye
  Duada aşırı gitmek ne demek ?

 4. Şema
  el-âsa limen âsa
  Duada haddi aşmak

  Buharî ile Müslim'de Ebu Musa el-Eş'ari (r.a.)'den şöyle dediği nakledil*mektedir: İnsanlar yüksek sesle dua etmeye koyuldular. Resulullah (s.a.) şöyle buyurdu: "Ey insanlar, kendinize acıyınız. Gerçek şu ki sizler ne sağır olana ne de gaib olana dua ediyorsunuz. Sizler en iyi işiten, pek yakın olana dua ediyor*sunuz; O sizinle birliktedir."
  Ebu'ş-Şeyh İbni Hayyân el-Ensârî de el-Sevâb'da Enes (r.a.)'den şöyle de*diğini rivayet eder: "Gizlice yapılan dua, açıkça yapılan yetmiş duaya denktir."
  Hasan-ı Basrî (Allah'ın rahmeti üzerine olsun) dedi ki: Müslümanlar du*ada alabildiğine gayret gösteriyorlar, fakat onların sesleri işitilmiyordu. Duala*rı kendileriyle Rableri arasında bir fısıltıydı. Çünkü Yüce Allah şöyle buyur-muktadır: "Rabbinize yalvara yakara gizlice dua edin..."
  Bazı ilim adamlarının naklettiklerine göre insanların mescitlerde, meclis*lerde ve bunun dışındaki benzeri yerlerde toplanmaları esnasında evlâ olan du*anın gizlice yapılmasıdır. Bundan müstesna olan herkesin sesini yükselteceği*ne dair varit olmuş hallerdir. Hacda telbiye ve bayramlarda tekbir getirmek gi*bi.
  "Muhakkak ki O, haddi aşanları sevmez." Yani duada ve başka hususlar*da emredilen sınırları aşmak suretiyle haddi aşanları Yüce Allah sevmez. Bu*rada haddi aşmak ise, sözü geçen şu iki hususu terk etmektir: Yalvarıp yakar*mak ve gizlice dua etmek. Yüce Allah'ın sevmemesi ise böyle bir şeye hiç bir şe*kilde sevap vermemesi, bu şekilde davranana ihsanda bulunmamasıdır. O hal*de Yüce Allah'ın, "Muhakkak ki O, haddi aşanları sevmez" buyruğunun dua es*nasında yalvarıp yakarmayı ve gizliliği terk etmeyi, oldukça ağır bir üslûpla tehdit anlamında olduğu ortaya çıkmaktadır.
  Ahmed ve Ebu Davud, Sa'd b. Ebî Vakkas (r.a.)'tan şöyle dediğini rivayet ederler: Resulullah (s.a.)'ı şöyle buyururken dinledim: "Gerçek şv ki duada haddi aşan bir topluluk olacaktır" dedi ve sonra şu, "Rabbinize yalvara yakara gizlice dua edin" ayetini okudu. "Rabbim senden cenneti ve ona yaklaştıran söz veya ameli dilerim. Cehennemden, ona yakınlaştıran söz veya amelden de sana sığınırım" demen, senin için yeterlidir."

+ Yorum Gönder
ağlayarak dua etmenin fazileti,  ağlayarak dua etmek