+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Kaç tane hadisi kutsi var Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Kaç tane hadisi kutsi var


 2. Muhammed
  الله اكبر

  Cevap: Kaç tane hadisi kutsi var


  Reklam  Cevap:
  Hadis-i kutsî”lerin sayıları yüz civarındadır. Buna rağmen, bu konudaki eser sahipleri hep “KIRK KUDSİ HADİS” başlığı ile kırk tanesini ele almışlardır. Bunlara bir örnek olarak, İmam-ı Gazalî’nin de yer verdiği, kırk “kutsî hadis”in 22 numarada yer alanını dikkatlerinize sunuyoruz


 3. mum
  Administrator
  kaç tane kutsi hadis vardır?


  Kudsî Hadislerin Sayısı Kaynaklarımızda ilâhî ya da rabbânî hadisler isimleriyle debulunabilen kudsi hadislerin sahih olanlannın sayısı çok değildir. Verilenfarklı rakamlar hadislerin sayım tekniğinden ortaya çıkmaktadır. Değişiksenetlerle rivayet edilen bir hadis, senetleri göz önününe alındığındabirden fazla hadis sayılabildiği halde, metni dikkate alındığında tek hadis olarak değerlendiıilebilmektedir. Kudsî hadislerin sayısı konusunda verilen rakamlar genellikle bu konuda yapılan derleme çalışmalarına dayanmaktadır. Bu sayılar 100 kadar”, 100 'den fazla”, 200 'den fazla48 ya da 300 kadar''9 olarakverilmektedir. Ancak bu konudaki en hacimli klasik eser olan Medenî'nin(ö. 1200/ 1 785)


+ Yorum Gönder
kudsi hadisler kaç tanedir,  kaç tane hadisi kutsi var