+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Allah cennette ne yapacak? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Allah cennette ne yapacak?


 2. Fetva Meclisi
  Moderatör

  Cevap: Allah cennette ne yapacak?


  Reklam  Cevap: - Allah, zamandan ve mekandan münezzehtir. Zamanı ve mekanı yaratan Allah’tır. Öyleyse, Allah cennette değildir. Nitekim, Müminler, Allah’ı cennette görmeyecekler, Cennetten Allah’ı göreceklerdir.

  - Allah ezelidir. Yani onun olmadığı bir an yoktur. An/zaman ve mekanı da o yaratmıştır. Ezelden şimdiye kadar olduğu gibi, kıyametten sonra da ebede kadar Allah yemek, içmek, eğlenmek gibi canlıların, insanların muhtaç olduğu özelliklerden uzaktır, bu tür şeylere asla muhtaç değildir.

  - Allah dünyada sonsuz rahmetini göstermek için milyarlarca, katrilyonlarca canlıların rızkını verdiği gibi, aynı rahmeti cennette de devam edecektir.

  - Dünyada kullarına sonsuz rahmetiyle ilgilenmesi, onları himaye etmesi, bin bir çeşit nimetlerle onların ihtiyaçlarını gidermesi, Allah hakkında -Zat-ı akdesine layık ve istiğna-i zatisine muvafık- bir hoşnutluk, memnuniyet verici bir durumdur. Bu memnuniyet ahirette de ebede kadar devam eder.

  Cehennem bütün haşmetiyle Allah’ın izzetini, cennet ise bütün şaşaasıyla onun rahmetini ilan eden iki yerdir.

  İzzet ve rahmetin tecelligâhı olan bu iki yerdeki hayat tarzı farklı bir şekilde ilahî memnuniyetin tezgahları hükmündedir.

  Bu sebepledir ki, cennet ve cehennem ebedidir, ebedi olan Allah’ın izzet ve rahmetini ebede kadar ilan etmektedir.

  Selam ve dua ile...
  Sorularla İslamiyet


+ Yorum Gönder