+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Hz Ebubekir (ra) Kısaca hayatı Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Hz Ebubekir (ra) Kısaca hayatı

  Sual: Hz. Ebubekir (ra) 571 Yılında Mekke’de doğdu. Babası Kureyş’in Teym boyundan Ebu Kuhafe Osman, Annesi ise Sahrin kızı Ümmü’l Hayr Selma’dır.

  Müslümanlıktan önceki ismi Abdül Kâbe‘dir. Ebubekir Es Sıddîk (sadık, bağlı, doğrulayıcı) olarak anılır. Hz. Hatice’den sonra Peygamberimiz’e (Sav) ilk iman eden odur. Hz. Ebubekir (ra) Müslüman olan ilk erkektir.

  Hz. Ebubekir’in (ra) Ümmi Rüman adlı eşinden dört çocuğu olmuştur. İsimleri Abdullah, Aişe, Esma ve Abdurrahman’dır.

  Hz. Muhammed’in (Sav), Hz. Ebubekir’in kızı Hz. Aişe ile evlenmesinden dolayı kayınpederidir.

  Hicrette Peygamberimiz (Sav)’e arkadaşlık etmiştir. Üç gün kaldıkları Sevr mağarasına ilk giren Hz. Ebubekir’dir (ra). Mağarada keşif yaptıktan sonra Hz. Muhammed (Sav) içeri girmiştir.

  Peygamberimiz (Sav) hastalandığında namazı kıldırması için Hazreti Ebubekir’i (ra) tayin ederdi.

  Hz. Ebubekir (ra), iki yıl, üç ay kadar halifelik yapmıştır. Ayrıca, Kur’ân ayetlerinin toplanmasını sağlamıştır. Halifelik döneminde iki büyük zafer kazanmış İran ve Filistin O’nun zamanında fetih olunmuştur.

  Hz. Ebubekir (ra), yakalandiğı hastaliğın ortaya çıkmasıyla 63 yaşında iken 634 yılında Medine’de vefat etmiştir.

  Cenaze namazını Hz. Ömer (ra) kıldırmıştır. Hz. Muhammed’in (Sav) göğüsleri hizasına defnedilmiştir. ? 2. jerusselam
  Devamlı Üye

  Cevap: Hz Ebubekir (ra) Kısaca hayatı


  Reklam  Cevap: SIDDÎKLAR ALEMDÂRI HZ. EBÛ BEKİR (ra) -
  HAYATI

  Hz. Ebu Bekir, meşhur Fil Vak'ası'ndan iki sene altı ay sonra doğmuştur. Asıl adı Abdullah b. Osman b. Âmir b. Amr b. Ka'b b. Sa'd b. Mürre et-Teymi'dir.1 Cahiliyye döneminde adı Abdullât, Abdulka'be veya Abduluzza olan Ebu Bekir'e, Abdullah adını Hz. Muhammed (sav) vermiştir.2 Babasının adı Osman olup Ebu Kuhafe lakabıyla meşhurdur. Annesinin adı ise Selma binti Sahr'dır. Annesi, Mekke'de bütün hayırların annesi manasına Ümmü'l-Hayr lakabıyla tanınmaktadır.3

  Onun ilk lakabı "Atik"dir. Allah Rasulü (sav) Hz. Ebu Bekir'in cehennemden azad edildiği müjdesini aldığı için, bu manada ona "Atik" lakabını takmış ve Abdullah b. Osman'a nisbetle, "Atik"i daha çok kullanmıştır.4
  İbn-i Hacer'in kaydettiğine göre, ed-Dûlâbi, el-Kûnâ adlı eserinde ve İbn-i Mende de Mûsa b. Talha tarikiyle; Ebu Bekir'in annesinin Ebu Bekir doğacağı zaman başka erkek çocuğu olmadığını ve onu doğurunca Kabe'ye gidip şöyle dua ettiğini kaydeder: "Allahım! Bu senin ölümden azadlındır. Onu bana bağışla." Yine İbn-i Hacer, İbn-i İshak'ın "Onun Arabın en temiz nesebine sahip olduğunu" Aclî ise "Onun nesebiyle birlikte Kureyş'in en alimi olduğunu söylediklerini" kaydeder.5
  Her konuda ve hasseten İsra gecesi sabahında Allah Rasulü'nü (sav) ilk tasdik eden olması sebebiyle, ona SIDDÎK da denilmiştir. 6
  Leys b. Sa'd ve Kuteybe'ye göre yüzünün güzelliğinden dolayı, Allah Rasulü (sav) ona "Ebu Bekir" lakabını vermiştir. Hz. Ali'ye göre ise, Ebu Bekir ismini Allah gökten inzal etmiştir.7

  Hz. Ebu Bekir, beyaz tenli, zayıf bedenli, arık yüzlü, seyrek ve az sakallı çukur gözlü ve çıkık alınlı idi.8 İbn-i Hacer ise, İbn-i Sa'd'ın Vakidi'den Hz. Aişe tarikiyle, İbn-i Ebi'd-Dünya'da Zühri'den "Hz. Ebu Bekir beyaz tenli, latif, kıvırcık saçlı birisiydi" dediklerini nakleder.9
  Hz. Ebu Bekir, Cahiliyye döneminde Kureyş'in en ulularındandı. Pek çok konuda kendisine danışılır, görüşü alınırdı. Kabilesine yakın olmaya çalışan kimselerin üstlendiği diyet, borç, alacak meseleleri kendisine götürülürdü. Çok sevilen, yumuşak huylu, güzel ahlâka sahip bir tüccardı. Arap soyunu ve tarihini çok iyi bilirdi.10


 3. Misafir
  571yılında doğmuştur

 4. Misafir
  Hem peygamberimizle kayinpeder diyorsunuz. Hem de aynı yılda doğmuşlar diyorsunuz.
  Anlamadim gitti....

 5. Misafir
  İyimiş zaten ben bu siteyi seviyom☺

 6. Misafir
  Cok iyi olmuş Allah Razi olsun odevim icin oldukca faydali cook tesekur ediyorum iyi gunler

+ Yorum Gönder
hz ebubekirin hayatı,  hz ebubekir hayatı,  hz ebubekirin hayati,  hz.ebubekirin hayatı,  Hz.Ebu bekirin hayatı,  hazreti ebubekirin hayatı,  hz ebubekir hayatı kısaca