+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Şiiliğin İslamdaki yeri nedir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Şiiliğin İslamdaki yeri nedir?


 2. jerusselam
  Devamlı Üye

  Cevap: Şiiliğin İslamdaki yeri nedir?


  Reklam  Cevap: Şiilerin İslamdaki yeri nedir?

  Şiilik bir tepki hareketidir. O nedenle doğru düşünmesi, dengeli karar vermesi, dünya konjonktürüne göre bir yol takip etmesi mümkün değildir.
  Şia'nın İslâm'daki yeri ve Ehl-i Sünnet karşısındaki konumu hakkında öteden beri farklı yaklaşımlar söz konusu olmuştur. Bazıları Sünnî mezhepler ile arasındaki ihtilâf noktalarının önemsiz olmasından hareketle Şia'nın da hak bir mezhep olduğunu savunurken, bazıları da söz konusu ihtilâfların çok daha derin olduğunu ileri sürerek bu mezhebin firak-ı dâlleden olduğu kanaatini seslendirmişlerdir. Biz makalemizde bugüne kadar Şia ve Ehl-i Sünnet arasında ihtilâf konusu olmuş temel meselelerde Şia'nın görüş ve yaklaşımlarını ortaya koyacak ve şer'î kriterler açısından bunların kısa bir değerlendirmesini yapacağız.
  Şia'nın ilk olarak ne zaman ortaya çıktığı hakkında farklı yaklaşımlar söz konusu olmuştur. Resûl-i Ekrem'in (sallallâhu aleyhi ve sellem) vefatından sonra yapılan ilk halife seçimi, Hz. Osman'ın şehit edilmesi, Sıffîn Savaşı ve Kerbela faciası, Şia'nın teşekkülü için başlangıç olarak gösterilen hâdiselerdir. Hattâ Şia'nın ortaya çıkışını Allah Resûlü'nün (sallallâhu aleyhi ve sellem) hayat-ı seniyyelerine kadar götürenler de olmuştur.2 Muhtemelen Hz. Ali ve Ehl-i Beyt hakkında varid olan nebevî iltifatların yanısıra meydana gelen diğer hâdiseler Şiîliğin temellerini oluşturmuş ve Kerbelâ hâdisesi de, onun bir mezhep durumuna gelmesinin önünü açmıştır. Fakat bütün bu hâdiselerin yanısıra, Şiîliğin ortaya çıkışında bazı İslâm düşmanlarının fitne ve fesatlarıyla yabancı kültürlerin ciddi tesirinin olduğu da ifade edilmiştir. İbn Hazm ve Makrizî gibi bazı İslâm tarihçilerinin, Şia'yı, Perslerin İslâm'ı içinden yıkmak için düzenledikleri bir hareket olarak değerlendirdiklerini de burada ifade etmek gerekir. Ayrıca İslâm ulemasının yanısıra çok sayıdaki müsteşrik de, Şiîlik hareketini Pers temellerine dayandırmıştır. Bazı araştırmacılara göre ise Şia'nın ortaya çıkmasındaki en önemli etken, Yahudi asıllı İbn Sebe ve yandaşlarının çalışmalarıdır. Bunların yanı sıra Şia'nın temel itibarıyla, Yahudi, Hint ve Hristiyan düşüncesine dayandığını savunan âlimler de olmuştur.3 Bu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere Şiîlik, ortaya çıkış süreci ve gerekçeleri itibarıyla daha ziyade siyasî bir hareket görüntüsü vermiştir.

 3. Misafir
  Şıilık haktir tabi anlayana.peygamber zamanında bilinen ve Ali siileri adını alarak gunumuze kadar gelip ulasmistir.siiligie karşı cikanlar Ali dusmanlarindan baskalari diyil.Sunnileri de düşman bilmezler.ee simdi sunniler acaba siileri kardes goruyormu?cok garip bi soru

 4. jerusselam
  Devamlı Üye
  fitne ile çıkan bir mezhep nereden hak oluyor bizler asla şiiaları müsluman kardeşi nede müsluman olarak görmeyiz Hz. Ali (ra)nı sevseydiniz ali diye hitap etmezdiniz.

 5. Misafir
  Şiilik konusunda bilgi edinmek isterim

+ Yorum Gönder